برگزاری جشن اقوام
 

برگزاری جشن اقوام

ایران با تمدن چندین هزارساله در بردارنده تاریخی کهن است. آشنایی فرزندان از سنین پایین با این اقوام آداب و رسوم خاص‌شان، الگوي مناسبي برای تقویت ارتباط اجتماعي، گردشگري و تاریخی آنهاست.
ﺳﻪشنبه، 15 اسفند 1402

ایران با تمدن چندین هزارساله در بردارنده تاریخی کهن است. در طول تاریخ اقوام گوناگونی به پهنه این کشور رفت‌و‌آمد کرده‌اند که هرکدام دارای آداب و رسوم خاص، فرهنگ، نوع پوشش، نوع تغذیه و صنایع دستی و زبان خاص خود را دارند.

آشنایی فرزندان از سنین پایین با این اقوام آداب و رسوم خاص‌شان، الگوي مناسبي برای تقویت ارتباط اجتماعي، گردشگري و تاریخی آنهاست.

مجتمع کوشش در واحد ارمغان با همین هدف به کمک دانش‌آموزان جشنی با نام جشن اقوام برگزار کرد. در این جشن گرداننده اصلی مراسم دانش‌آموزان بودند و به فروش صنایع دستی، خوراکی‌های مخصوص هر قوم و ... پرداختند.  تمامی کادر اجرایی و مدیریتی میمهمان این مراسم بودند.

این مراسم در تاریخ 9 اسفند 1402 برگزار و تمام هزینه های مربوط به این جشن با نظارت انجمن اولیا و مربیان صرف امور خیریه شد.

تصاویر
  • برگزاری جشن اقوام
  • برگزاری جشن اقوام
  • برگزاری جشن اقوام
  • برگزاری جشن اقوام