گزارش های فرهنگی

مجتمع فرهنگی آموزشی کوشش واحد ارمغان

گزارش های فرهنگی شامل مراسم و مناسبت های سال تحصیلی است ، این مراسم ها شامل جشن غنچه، برگزاری برنامه ویژه به مناسبت روز جهانی کودک ،برگزاری برنامه صبحگاه شاد ومتنوع و اجرای ورزش صبحگاهی،معرفی کتاب ،خوانش شعرو.... توسط دانش آموزان ، برگزاری مسابقه خوشنویسی، دعوت از آتش نشان و صحبت پیرامون ایمنی ونقش آتش نشانی به مناسبت 7 مهر روز آتش نشانی و ایمنی و... است.

ما همواره در کوشش با برگزاری مراسم های فرهنگی گوناگون با هدف فعالیت های گروهی و ایجاد محیط تحصیلی شاد برای دانش آموزان خود هستیم.

behdasht