آموزش

مجتمع فرهنگی آموزشی کوشش واحد ارمغان

خلاقیت امروزه یک کلمه محبوب در آموزش است و این موضوع یک مزیت بزرگ برای معلمان محسوب می شود در نتیجه پرورش خلاقیت در دانش آموزان امری مهم به حساب می آید. بسیاری از کارشناسان روانشناسی و آموزش معتقدند: مهارت های خلاقیت جزئی از مهارتهای روانشناختی است که برای موفقیت در مدرسه و نیروی کار آینده لازم است.

اغلب شرکت های بزرگ و نامدار به دنبال افراد خلاق در سیستم کاری خود هستند. به همین ترتیب مدارس وظیفه دارند به دانش آموزان ، آموزش های ارزشمندی در راستای پرورش و شکوفایی خلاقیت کودکان بدهند.

behdasht