اصلی
  
مرتب سازي براساس:

رتبه 1

پریسان غلامین نام دانشگاه: تهران رشته قبولی: پزشکی
سال قبولی: 1386 رشته کنکور: تجربی

رتبه 2

شیرین جعفری نام دانشگاه: تهران رشته قبولی: هنر
سال قبولی: 1391 رشته کنکور: هنر

رتبه 2

مونا ارباب نام دانشگاه: علوم پزشکی تهران رشته قبولی: پزشکی
سال قبولی: 1385 رشته کنکور: تجربی

رتبه 2

نگین وفایی نام دانشگاه: تهران رشته قبولی: دندانپزشکی
سال قبولی: 1390 رشته کنکور: تجربی

رتبه 4

المیرا آگاه نام دانشگاه: علوم پزشکی تهران رشته قبولی: پزشکی
سال قبولی: 1390 رشته کنکور: تجربی

رتبه 6

نوشین شهید زاده اسدی نام دانشگاه: رشته قبولی: زبان
سال قبولی: 1393 رشته کنکور: زبان

رتبه 9

ثمین عسکریان نام دانشگاه: تهران رشته قبولی: مهندسی مکانیک
سال قبولی: 1382 رشته کنکور: ریاضی

رتبه 10

سمر سعیدی نیا نام دانشگاه: علوم پزشکی تهران رشته قبولی: دندانپزشکی
سال قبولی: 1395 رشته کنکور: تجربی

رتبه 15

حوریه الویری نام دانشگاه: امیرکبیر رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر
سال قبولی: 1380 رشته کنکور: ریاضی

رتبه 17

پریسان غلامین نام دانشگاه: علوم پزشکی تهران رشته قبولی: دندانپزشکی
سال قبولی: 1386 رشته کنکور: تجربی

رتبه 17

سارا ایران بخش نام دانشگاه: صنعتی شریف رشته قبولی: فیزیک
سال قبولی: 1397 رشته کنکور: ریاضی

رتبه 18

پرنیان قباندار کاشانی نام دانشگاه: صنعتی شریف رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر
سال قبولی: 1402 رشته کنکور: ریاضی
Page 1 of 28 اولين  قبلي  بعدي  آخرين
باشگاه:
رشته تحصیلی:
سال قبولی:
رتبه کنکور:
رشته قبولی: