اخبار سال تحصیلی
معرفی کتاب بر شاخه‌ی درختِ کوشش
 

معرفی کتاب بر شاخه‌ی درختِ کوشش

کتاب "بر شاخه‌ی درختِ کوشش" تلاشی است به جهت تبیین مفهوم «کوشش».
پنجشنبه، 28 دی 1402

کتاب "بر شاخه‌ی درختِ کوشش" تلاشی است به جهت تبیین مفهوم «کوشش».

کلمه‌ی کوشش، تلاش یا سرسختی؛ مفهوم بسیار مهمی در موفقیت همه انسان‌هاست. مفهومی روانشناسانه و اجتماعی‌ست. ارزشی اخلاقی‌ست. توصیه‌ای کارآفرینانه‌ و پیشنهادی مشاوره‌ای برای همه کس در همه جا‌ست که همنام و هم‌ریشه اسم مجتمع کوشش است.

این کلمه فقط یک نام نیست، بلکه یک چشم انداز و رویکرد، برای موفقیت در همه عرصه‌های زندگی است.

لازم به ذکر است این مفهوم نه تنها باور و ارزش‌های دست اندرکاران این مجتمع، بلکه ریشه در نظریات علمی روانشناسان بنام و مشهور دارد که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

کتاب بر شاخه‌ی درختِ کوشش با هدف ایجاد یک سازمان یادگیرنده طراحی و تدوین شده است. می‌توانید این کتاب را در تمامی شعبه‌های مجتمع کوشش تهیه ومطالعه نمایید. 

 

تصاویر
  • معرفی کتاب بر شاخه‌ی درختِ کوشش
فایل های پیوست