نتایج مسابقات IMC2013 مدرسه کوشش


ردیفنام خانوادگینامپایهعکس دانش آموز
1مهدوی مقدممینااول 
2گلپایگانیمریماول 
3سلیمانیحوریسادوم 
4فرج پورنیلوفرسوم 

راه یافتگان به مراحله نیمه نهایی مسابقات IMC 2015 چین


ردیفنام خانوادگینام
1حلاجیانمرضیه
2زرگریاننگین سادات
3خواجه نصیر جهرمیفاطمه
4محمدنژادعارفه
5خوشبختآیناز
6محمدیشقایق
7رحیم افنیلوفر
8مولایی اسکوییسیده صمیمه
9روشنیرومینا
10میرزاییانلیلی

مرحله اول مسابقات جهانی ریاضی IMC- تایلند 2016


ردیفنامنام خانوادگی
1اسمااشراقی
2ساراامین فر
3فائزهبیات
4ستارهجواهری
5نگینزرگریان
6سونیاسحرخیز
7نگینسفاری
8ستارهسلطانیه
9پرستوعزیزالدین
10پریسافخرطباطبایی
11فاطمهقرشی
12صدفقره گونه
13حانیهمغاری
14پریساهاشمی

مسابقات جهانی ریاضی IMC-٢٠١٧- هند


ردیفنامنام خانوادگی
1الههارمنده
2شقایقپور نامداریان
3میناترابی نژاد
4هلیاحاجی فرج اله زمان
5مهساحسین میخچی
6المیرا ساداتحسینی بافی
7تاراحقیری
8زهراداودیان
9باواندیوانی آذر
10پروشاترحمانی
11معصومهرضائیان
12حسناسحابی
13هاناصفایی پور
14ساراعرب پور
15صباعرب پور
16محدثهعلیزاده خواجه ایم
17پریسافخر طباطبایی
18درسافرهنگ
19ساینافیض الهی
20فاطمهمبارکی
21پارمیدامجمع صنایع
22مریم ساداتمیرباقری دهاقانی
23ملیکانوری

    ضمنا دانش آموز پریسا فخر طباطبایی موفق به دریافت مدال طلا در مرحله مسابقات IMC شده است.


مسابقات جهانی ریاضی IMC-2018


ردیفنامنام خانوادگی
1نیوشاابوعلی
2ثنااحمدقشلاقی
3نیوشااصغری نژاد
4پریاپلوس
5شقایقپورنامداریان
6حسناسحابی
7ساراعرب پور
8محدثهعلیزاده خواجه ایم
9نفیسهکاظمی نیا
10نیکیمحمدی بیدهندی
11طنازمحمدی مقدم
12ترانهمشق دوست
13پرنیانمیرغضنفری
14هیواناظری