پیش ثبت نام

شرایط پیش ثبت نام در مجتمع کوشش

لطفا به شرایط پیش ثبت نام در واحد و پایه مورد نظر دقت فرمایید.

مغایرت اطلاعات وارد شده توسط داوطلب، موجب حذف از فرآیند ثبت نام می گردد.

پس از پیش ثبت نام در سایت، جهت هماهنگی مراحل ثبت نام با شما تماس گرفته خواهد شد.