اخبار سال تحصیلی
چهارمین آزمون ورودی پایه دهم 1404-1403
 

چهارمین آزمون ورودی پایه دهم 1404-1403

به رسم هرسال و با شروع ثبت‌نام مجتمع کوشش واحد گاندی، دانش‌آموزان متقاضی از طریق آزمون ورودی و مصاحبه‌ مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
جمعه، 07 اردیبهشت 1403

به رسم هرسال و با شروع ثبت‌نام مجتمع کوشش واحد گاندی، دانش‌آموزان متقاضی از طریق آزمون ورودی و مصاحبه‌ مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

امسال هم متقاضیان ورود به پایه دهم سال 1404-1403 بعد از حضور در جلسات پیش‌ثبت‌نام و آشنایی با مجتمع و روال کاری آن، وارد مرحله آزمون ورودی شدند.

آزمون ورودی پایه دهم 6 اردیبهشت 1403 ، با حضور دانش‌آموزانی که پایه دهم را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند و متقاضی ورود به پایه دهم هستند، برگزار شد.

تصاویر
  • چهارمین آزمون ورودی پایه دهم 1404-1403
  • چهارمین آزمون ورودی پایه دهم 1404-1403
  • چهارمین آزمون ورودی پایه دهم 1404-1403
  • چهارمین آزمون ورودی پایه دهم 1404-1403
  • چهارمین آزمون ورودی پایه دهم 1404-1403
  • چهارمین آزمون ورودی پایه دهم 1404-1403