اخبار سال تحصیلی
برگزاری جلسه هم افزایی با حضور دکتر نقی زاده
 

برگزاری جلسه هم افزایی با حضور دکتر نقی زاده

جمعه، 08 دی 1402

برگزاری سومین جلسه هم افزایی در روز پنجشنبه 7 دی ماه 1402  ویژه ی دبیران، آموزگاران و مسئولین پایه مجتمع فرهنگی آموزشی کوشش
با حضور افتخاری اعضای انجمن اولیاء مربیان

تصاویر
  • برگزاری جلسه هم افزایی با حضور دکتر نقی زاده
  • برگزاری جلسه هم افزایی با حضور دکتر نقی زاده
  • برگزاری جلسه هم افزایی با حضور دکتر نقی زاده
  • برگزاری جلسه هم افزایی با حضور دکتر نقی زاده
  • برگزاری جلسه هم افزایی با حضور دکتر نقی زاده
  • برگزاری جلسه هم افزایی با حضور دکتر نقی زاده