اخبار سال تحصیلی
بالاترین قبولی منطقه ٣ در مرحله اول المپیادهای کشوری
 

بالاترین قبولی منطقه ٣ در مرحله اول المپیادهای کشوری

دوشنبه، 27 فروردین 1397

بالاترین قبولی منطقه ٣نسبت (پذیرفته شدگان/شرکت کنندگان) در مرحله اول المپیادهای کشوری

تصاویر
  • بالاترین قبولی منطقه ٣ در مرحله اول المپیادهای کشوری