ردیفنام و نام خانوادگینام مسابقهپایه
1رکسانا گلستان - آرمیتا رضاییمسابقه کتابخوانی تابستانیازدهم
2رکسانا گلستان - ملودی صحرادیمسابقه کتابخوانی مهر ماه یازدهم
3پاتریس نجیبیبرگزیده نمایشگاه آثار هنری در رشته صنایع دستییازدهم
4پریا ایلانلوبرگزیده نمایشگاه آثار هنری در رشته آبرنگدهم
5روژینا اردیبهشتیبرگزیده نمایشگاه آثار هنری در رشته رنگ روغندهم
6رکسانا گلستانبرگزیده نمایشگاه آثار هنری در رشته عکاسییازدهم
7نیوشاآقایی نژادبرگزیده نمایشگاه آثار هنری در رشته طراحیدهم
7نیوشاآقایی نژادبرگزیده نمایشگاه آثار هنری در رشته طراحیدهم
8شایا شاه حسینی و دیانا اسمعیلیقهرمان لیگ فوتبال دستیدهم
9رکسانا گلستان - آرمیتا رضاییمسابقه کتابخوانی آبان ماهیازدهم
ردیفنام و نام خانوادگینام مسابقهپایه
1رکسانا گلستاننفر اول مسابقه کتابخوانی مهر ماهدهم
2رز سمائیاننفر دوم مسابقه کتابخوانی مهر ماهدهم
3آرمیتا رضایی سعیدنفر سوم مسابقه کتابخوانی مهر ماهدهم
4رز سمائیاننفر اول جشنواره موسیقی ( روز دانش آموز)دهم
5مانیا توسلینفر دوم جشنواره موسیقی ( روز دانش آموز)دهم
6رکسانا گلستاننفر سوم جشنواره موسیقی ( روز دانش آموز)دهم
7رکسانا گلستاننفر اول مسابقه کتابخوانی آبان ماهدهم
8آرمیتا رضایی سعیدنفر دوم مسابقه کتابخوانی آبان ماهدهم
9رکسانا گلستاننفر اول مسابقه کتابخوانی آذر ماهدهم
10رز سمائیاننفر دوم مسابقه کتابخوانی آذر ماهدهم
11آیدا خشکفانفر سوم مسابقه کتابخوانی آذر ماهدهم
12ارغوان نورانیبرنده مسابقه عکس اردودهم
13آیدا خشکفانفر اول مسابقه کتابخوانی بهمن ماهدهم
14آرمیتا رضایی سعیدنفر دوم مسابقه کتابخوانی بهمن ماهدهم
15رز سمائیاننفر سوم مسابقه کتابخوانی بهمن ماهدهم
16آرمیتا رضایی سعیدنفر اول مسابقه کتابخوانی اسفند ماهدهم
17رز سمائیاننفر اول مسابقه کتابخوانی اسفند ماهدهم
18رکسانا گلستاننفر دوم مسابقه کتابخوانی اسفند ماهدهم
19ساناز تدینینفر دوم مسابقه کتابخوانی اسفند ماهدهم
20رکسانا گلستانبرگزیده ی جشنواره سفر نوروزیدهم
21رز سمائیانبرگزیده ی جشنواره موسیقی نوروزدهم
22بهار حاجیانی بوشهریبرنده ی مسابقه عکس چیدمان سفره هفت سیندهم
23ساناز تدینینفر اول مسابقه کتابخوانی فروردین ماهدهم
24آرمیتا رضایی سعیدنفر دوم مسابقه کتابخوانی فروردین ماهدهم
25رکسانا گلستاننفر سوم مسابقه کتابخوانی فروردین ماهدهم
26آنالی وزین دلنفر سوم مسابقه کتابخوانی فروردین ماهدهم
27ساناز تدینینفر برتر جشنواره فرهنگی- هنری فردا ( تکنوازی پیانو) در مرحله منطقهدهم
28یکتا قلی پورنفر برتر جشنواره فرهنگی- هنری فردا ( نقطه کوبی - قلم زنی و کاشی کاری) در مرحله منطقهدهم
ردیفنام و نام خانوادگینام مسابقهپایه
1آناهیتا فغانزاده - مه گل بمانی - آناهیتا کابلیجدول روز دختردهم تا دوازدهم
2مانیا توسلی - عسل کرمانپورچالش عکس از من متن از شمادهم - یازدهم
3سارا سادات نبوی - ثنا سعیدیجدول سودوکودهم - یازدهم
4آناهیتا کابلی پادکست صوتیدهم - یازدهم
5کیانا پویاعکاسی چله تابستاندهم - یازدهم
6آناهیتا کابلی جدول کلماتدهم - یازدهم
7آناهیتا فغانزادهداستان نویسیدهم - یازدهم
8آناهیتا کابلی - پرنیا اکبریانمسابقه کتابخوانی تابستان 99دهم - یازدهم
9آناهیتا فغانزادهچالش عکس غذای سالمدهم - یازدهم
10 آناهیتا کابلی چالش صخره نوردیدهم - یازدهم
11پرنیا اکبریانچالش جدول اسامی غذادهم - یازدهم
12ملینا رضایی - سپیده قلی زادهمسابقه کتابخوانی مهر ماهدهم - یازدهم
13ریحانه سادات رفیعیچالش مسیر درستدهم تا دوازدهم
14 پرستو زرگرزادهحافظ خوانیدهم - یازدهم
15ثنا سعیدی نژادچالش جدول اسامی کشورهادهم - یازدهم
ردیفنام و نام خانوادگینام مسابقهپایه
11- دنیز تقی زاده 2- ارمغان هنربخش 3- آرمیتا آذریمسابقه کتابخوانی تابستانییازدهم- یازدهم - دهم
2شادان حاتمیتقدیر شده نمایشگاه عکس تابستانیدهم
3تقدیر شدگان جشنواره حافظ خوانی1- یاسمن صبوری 2- هستی بخشیان 3- هلیا حلوایییازدهم
41- روحا ثابت 2- رها وزیری 3- پارمیدا خشایار 4- هانا ابراهیمی 5- دنیز تقی زاده نفرات برتر مسابقه کتابخوانی مهریازدهم - دهم - دهم - دهم - یازدهم
51- بهار بهبودی 2- یاسمن صبورینفرات برگزیده مسابقه داستان نویسی با 7 کلمهدهم - یازدهم
61- دیانا کفافی 2- ترنم غلامی 3- سارا حیدرینفرات برگزیده مسابقه کتابخوانی آبانیازدهم - دهم - یازدهم