دپارتمان روانشناسی

مجتمع فرهنگی آموزشی کوشش واحد گاندی

روانشناسی دانشی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مالعه ی روان (ذهن)، فرایند ذهنی و رفتار در موجودات زنده می پردازد. به عبارت دیگر، روان شناسی به مباحث رفتار و فرایندهای روانی می پردازد. منظور از رفتار، کلیه ی حرکات، اعمال و رفتار قابل مشاهده ی متقیم و غیر مستقیم است. و منظور از فرایندهای روانی مباحثی مانند احساس، ادراک، اندیشه (تفکر)، هوش ، شخصیت، هیجان و انگیزش ، حافظه و... است.

در مجتمع کوشش وظیفه روانشناسان بر اساس ترکیب روانشناسی رشد، خانواده، تحصیلی، تربیتی، شخصیت و استعدادیابی تعیین می شود، زیرا ما اعتقاد داریم برای رسیدن به اهداف بلند مدت باید بتوانیم دانش آموزان را از نظر روحی و روانی و اجتماعی آماده کنیم. به همین منظور هر دانش آموز ابتدا از نظر تحصیلی بررسی می شود تا اگر احیانا اختلالی در یادگیری وجود دارد برطرف شود و مهارت های مورد نیاز موجود در این زمینه آموزش داده شود.

سپس بر مبنای حوزه شخصیت شناسی و استعدادیابی دانش آموزان به سمت علایق و توانمندی ها سوق داده شوند. و بر همین اسس ویژگی های سنی را الویت قرار داده تا بر اساس اصول روانشناسی رشد، مهارت های مورد نیاز در هر مرحله مورد آموزش قرار گیرد. در کنار این عوامل، واحد مشاوره مجتمع کوشش در ساعات و روز های مشخص در خدمت دانش آموزان و خانواده ها خواهد بود.

ravanshenasi
وظایف گروه روانشناسی

آموزش های لازم به خانواده، دانش آموز، دبیران و کادر اجرایی

بررسی های ادواری به جهت تعیین پراکندگی مشکلاتی مانند اضطراب و استرس و ...

ارزیابی و ارائه راه حل در حوزه های رفتاری و ذهنی به کادر آموزش به جهت ارتقای کمی و کیفی یادگیری دانش آموزان

آموزش های روانشناسی  مجتمع فرهنگی آموزشی کوشش در 3 مقطع (دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم)

در هر سنی دانش آموزان باید چه چیزی بیاموزند؟
ردیفنام و نام خانوادگینام دانش آموزپایه دانش آموزسمتتلفن همراهآدرس ایمیل
1علی شهیدیتانیا شهیدیدوازدهمرئیس انجمن09121055054A46shahidi@yahoo.com
2هاله شکورینارین صالح رادیازدهمنایب رئیس انجمن09122719257shakoorihaleh@gmail.com
3مریم ابراهیمیعسل فائزدهمعضو انجمن09127994181DrmaryamEbrahimi@yahoo.com
4سمیه حاجیانصبا زاهدیدهمعضو انجمن09102322507Somayehhajian962@gmail.com
5مژگان صدر ممتازنیوشا فلاح رنجبریازدهمعضو انجمن09122024774Momtaz.Mojgan@gmail.com
6سعید عسکری نائینیسنا عسکریدهمعضو انجمن091279748273aeed.Askari@gmail.com