انجمن اولیا و مربیان

لیست اعضای انجمن اولیا و مربیان مجتمع فرهنگی- آموزشی کوشش واحد گاندی سال تحصیلی ١٤٠١-١٤٠٠ در جدول زیر آورده شده است. خواهشمند است جهت ارتباط با اعضای انجمن از ساعت ٨ الی ١٧ تماس حاصل فرمایید.

ردیفنام و نام خانوادگینام دانش آموزپایه دانش آموزسمتتلفن همراهآدرس ایمیل
1علی شهیدیتانیا شهیدیدوازدهمرئیس انجمن09121055054A46shahidi@yahoo.com
2هاله شکورینارین صالح رادیازدهمنایب رئیس انجمن09122719257shakoorihaleh@gmail.com
3مریم ابراهیمیعسل فائزدهمعضو انجمن09127994181DrmaryamEbrahimi@yahoo.com
4سمیه حاجیانصبا زاهدیدهمعضو انجمن09102322507Somayehhajian962@gmail.com
5مژگان صدر ممتازنیوشا فلاح رنجبریازدهمعضو انجمن09122024774Momtaz.Mojgan@gmail.com
6سعید عسکری نائینیسنا عسکریدهمعضو انجمن091279748273aeed.Askari@gmail.com