کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات بسکتبال منطقه 3
 

کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات بسکتبال منطقه 3

پنجشنبه، 27 بهمن 1401

توسط تیم بسکتبال دبیرستان دوره اول کوشش

تصاویر
  • کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات بسکتبال منطقه 3