خیریه کوشش
 

پویش نان

پیش ثبت نام
 

سال تحصیلی 1401_1400

کسب رتبه یک کشوری در آزمون جامع آبان ماه 12
 

توسط دانش‌آموزان پایه نهم

کسب رتبه یک کشوری در آزمون جامع آبان ماه
 

توسط دانش‌آموزان پایه هشتم

کسب رتبه یک کشوری در آزمون جامع آبان ماه
 

توسط دانش‌آموزان پایه هفتم

شروع پایگاه تابستانی دبیرستان دوره اول کوشش
 

پایه هفتم از روز یکشنبه 3 مردادماه، پایه هشتم ونهم از روز دوشنبه 4 مردادماه

کسب رتبه برتر رشته شعر
 

مسابقات فرهنگی هنری فردا

کسب رتبه برتر نقاشی با آبرنگ
 

مسابقات فرهنگی هنری فردا

کسب رتبه برتر رشته قلم زنی
 

مسابقات فرهنگی هنری فردا

کسب رتبه برتر رشته نقاشی با رنگ روغن
 

مسابقات فرهنگی هنری فردا

کسب رتبه یک کشوری در آزمون جامع فروردین ماه
 

توسط دانش‌آموزان پایه نهم

کسب رتبه یک کشوری در آزمون جامع فروردین ماه
 

توسط دانش‌آموزان پایه هشتم

کسب رتبه یک کشوری در آزمون جامع فروردین ماه
 

توسط دانش‌آموزان پایه هفتم

اردوی مطالعاتی آنلاین
 

آمادگی آزمون جامع

مسابقه کتابخوانی
 

فروردین ماه

کسب رتبه یک کشور در آزمون جامع آبان ماه
 

توسط دانش آموزان پایه نهم

کسب رتبه یک کشور در آزمون جامع آبان ماه
 

توسط دانش آموزان پایه هشتم

کسب رتبه یک کشور در آزمون جامع آبان ماه
 

توسط دانش آموزان پایه هفتم

برگزیده مسابقه خوانش شعر
 

به مناسبت روز ادبیات پارسی

برگزیدگان مسابقه
 

تولید محتوای الکترونیکی

فایل کتب درسی
 

www.chap.sch.ir

فیلم آموزشی
 

مسیر مشاهده یا دانلود فیلم های آفلاین