موفقیت تحصیلی و پذیرش در دانشگاه های معتبر بدون برنامه ریزی منسجم و هدف گذاری دقیق و نهادینه شدن عادت های مطالعاتی میسر نیست. بدون شک بسیاری از عادت های درست درس خواندن از سنین پایین تر شکل می گیرد.

بر همین اساس موسسین مجتمع فرهنگی آموزشی کوشش با برنامه ریزی بلند مدت برای دانش آموزان ، پس از تاسیس دوره ی دبستان ،واحد دبیرستان دوره اول (واحد ظفر و جردن)را راه اندازی نمودند. دبیرستان واحد ظفر و جردن با استانداردهای مورد نظر مجتمع و با هدف پرورش و آماده کردن دانش آموزانی منضبط و برنامه پذیر برای مقطع دوره ی دوم فعالیتش را اغاز کرد.