کلاس هنر

مجتمع فرهنگی آموزشی کوشش واحد ارمغان

هنر راه بسیار خوبی برای درمان استرس و مشکلات اضطرابی در کودکان است. بازی‌های هنری خیلی بیشتر از آنچه که شما فکرش را می‌کنید بر تحول کودکان نقش دارند. فعالیت‌های هنرمندانه به بچه‌ها کمک می‌کنند موضوعات دیگری مثل خواندن و ریاضیات را بهتر یاد بگیرند. 

آموزش هنر به کودکان هچنین به بهبود تحول دیداری، حرکتی و اجتماعی کودکان نیز کمک می‌کنند. همچنین هنر برای کودکان وسیله‌ای برای بیان احساسات، تجربیات و هیجانات آن‌ها محسوب می‌شود. چرا که کودکان می‌توانند از آن به عنوان روشی برای برقراری ارتباط استفاده کنند. 

art