مدیریت تدبیر

 • ماموریت
  سال تحصیلی 1402 – 1401
 • چشم انداز
  سال تحصیلی 1402 – 1401
 • اهداف
  سال تحصیلی 1402 – 1401

ماموریت‌ها

 

چشم انداز‌ها

 

زمینه سازی برای دست یابی به استاندارد های آموزشی و مدیریتی در مدرسه

 • زمینه سازی به منظور ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدرسه
 • ایجاد وفاق سازمانی از طریق توسعه ی فرهنگ کارگروهی در مدرسه
 • افزایش انگیزه کارکنان برای بهبود عملکرد
 • توسعه و تقویت مشارکت کارکنان ، دانش آموزان و اولیا در امر راهبری و مدیرت مدرسه

اهداف

 
 •  آشنا نمودن دانش آموزان به اداب و سنن دینی و مذهبی وتربیت دانش آموزانی ملزم به رعایت اداب مذهبی و ملی
 •     ایجاد انگیزه در میان دانش آموزان با هدف  کسب رتبه های برتر دررقابت ها با جامعه ی آماری دانش آموزان هم پایه کشوری
 •     بهبود کیفیت سطح سلامت جسمی دانش آموزان
 •     بهبود کیفیت سطح سلامت روانی دانش آموزان
 •     پرورش دانش آموزانی خلاق و کار آفرین

 

میثاق نامه دانش آموزان