افتخارات

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت اردیبهشت ماه1400 توسط دانش آموزان پایه پنجم

کسب رتبه سوم کشور در آزمون مرآت اردیبهشت ماه1400 توسط دانش آموزان پایه چهارم

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت اردیبهشت ماه 1400 توسط آرام بلوری دانش آموز پایه پنجم

کسب رتبه چهارم کشور در آزمون مرآت اردیبهشت ماه1400 توسط دانش آموزان پایه ششم

کسب رتبه در مسابقات مجلات رشد سال 99 توسط دانش آموز سلنا ذوالفقاری

کسب رتبه در مسابقات مجلات رشد سال 99 توسط دانش آموز درسا حسام فر

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت دی ماه 99 توسط آیسا مولا زاده دانش آموز پایه چهارم

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت دی ماه99 توسط دانش آموزان پایه پنجم

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت دی ماه99 توسط دانش آموزان پایه چهارم

کسب رتبه پنجم کشور در آزمون مرآت دی ماه99 توسط دانش آموزان -پایه ششم

کسب رتبه چهارم کشور در آزمون مرآت خرداد 99 توسط دانش آموزان پایه چهارم

کسب رتبه های برتر ( دیپلم افتخار) یازدهمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو در ایران1398

کسب رتبه دوم کشور در آزمون مرآت دی ماه98 توسط دانش آموزان پایه ششم

کسب رتبه سوم کشور در آزمون مرآت دی ماه98 توسط دانش آموزان پایه پنجم

کسب رتبه چهارم کشور در آزمون مرآت دی ماه98 توسط دانش آموزان پایه چهارم

کسب رتبه اول دانش آموزی مرآت بهمن 97

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت بهمن 97 توسط دانش آموزان پایه ششم

کسب رتبه دوم کشور در آزمون مرآت بهمن 97 توسط دانش آموزان پایه پنجم

کسب رتبه سوم کشور در آزمون مرآت بهمن 97 توسط دانش آموزان پایه چهارم

کسب رتبه اول مسابقات شعر توسط النا دهقان

کسب رتبه دوم مسابقات فرهنگی توسط آرام بلوری

کسب رتبه اول کشور در آزمون علوم پایه ( تیمز) دی ماه97 توسط دانش آموزان پایه ششم

کسب رتبه سوم کشور توسط آتوسا محرابی در آزمون علوم پایه ( تیمز) دی ماه 97

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت آبان 97 توسط دانش آموزان پایه ششم

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت آبان 97 توسط دانش آموزان پایه ششم

کسب رتبه سوم کشور در آزمون مرآت آبان 97 توسط دانش آموزان پایه پنجم

کسب رتبه چهارم کشور در آزمون مرآت آبان 97 توسط پایه چهارم

کسب مدال نقره المپیاد ریاضی مبتکران

کسب رتبه برتر تولید محتوای آموزشی

کسب رتبه برتر مسابقه نقاشی 97- 96

کسب رتبه برتر مسابقه نقاشی 97- 96

رتبه های برتر مسابقه ریاضیات کانگورو پایه چهارم

رتبه های برتر مسابقه ریاضیات کانگورو پایه پنجم

کسب رتبه دوم منطقه در مسابقات نجات تخم مرغ

کسب رتبه دوم کشور در آزمون مبتکران توسط دانش آموزان پایه پنجم

کسب رتبه اول کشور در آزمون مبتکران توسط آیرین شیرزادی

کسب رتبه چهارم کشور در آزمون خیلی سبز توسط هانا سمنانی

تقدیر نامه رتبه آموزشی

کسب مقام اول منطقه ٣ در جشنواره پژوهشی جابر

کسب مقام دوم مسابقات هندبال سال تحصیلی 98 - 97

کسب مقام دوم ژیمناستیک تهران

کسب مقام اول شنا در مسابقات منطقه

کسب مقام اول شنا در مسابقات منطقه