افتخارات

کسب رتبه در مسابقات مجلات رشد سال 99 توسط دانش آموز سلنا ذوالفقاری

کسب رتبه در مسابقات مجلات رشد سال 99 توسط دانش آموز درسا حسام فر

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت دی ماه 99 توسط آیسا مولا زاده دانش آموز پایه چهارم

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت دی ماه99 توسط دانش آموزان پایه پنجم

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت دی ماه99 توسط دانش آموزان پایه چهارم

کسب رتبه پنجم کشور در آزمون مرآت دی ماه99 توسط دانش آموزان -پایه ششم

کسب رتبه چهارم کشور در آزمون مرآت خرداد 99 توسط دانش آموزان پایه چهارم

کسب رتبه های برتر ( دیپلم افتخار) یازدهمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو در ایران1398

کسب رتبه دوم کشور در آزمون مرآت دی ماه98 توسط دانش آموزان پایه ششم

کسب رتبه سوم کشور در آزمون مرآت دی ماه98 توسط دانش آموزان پایه پنجم

کسب رتبه چهارم کشور در آزمون مرآت دی ماه98 توسط دانش آموزان پایه چهارم

کسب رتبه اول دانش آموزی مرآت بهمن 97

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت بهمن 97 توسط دانش آموزان پایه ششم

کسب رتبه دوم کشور در آزمون مرآت بهمن 97 توسط دانش آموزان پایه پنجم

کسب رتبه سوم کشور در آزمون مرآت بهمن 97 توسط دانش آموزان پایه چهارم

کسب رتبه اول مسابقات شعر توسط النا دهقان

کسب رتبه دوم مسابقات فرهنگی توسط آرام بلوری

کسب رتبه اول کشور در آزمون علوم پایه ( تیمز) دی ماه97 توسط دانش آموزان پایه ششم

کسب رتبه سوم کشور توسط آتوسا محرابی در آزمون علوم پایه ( تیمز) دی ماه 97

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت آبان 97 توسط دانش آموزان پایه ششم

کسب رتبه اول کشور در آزمون مرآت آبان 97 توسط دانش آموزان پایه ششم

کسب رتبه سوم کشور در آزمون مرآت آبان 97 توسط دانش آموزان پایه پنجم

کسب رتبه چهارم کشور در آزمون مرآت آبان 97 توسط پایه چهارم

کسب مدال نقره المپیاد ریاضی مبتکران

کسب رتبه برتر تولید محتوای آموزشی

کسب رتبه برتر مسابقه نقاشی 97- 96

کسب رتبه برتر مسابقه نقاشی 97- 96

رتبه های برتر مسابقه ریاضیات کانگورو پایه چهارم

رتبه های برتر مسابقه ریاضیات کانگورو پایه پنجم

کسب رتبه دوم منطقه در مسابقات نجات تخم مرغ

کسب رتبه دوم کشور در آزمون مبتکران توسط دانش آموزان پایه پنجم

کسب رتبه اول کشور در آزمون مبتکران توسط آیرین شیرزادی

کسب رتبه چهارم کشور در آزمون خیلی سبز توسط هانا سمنانی

تقدیر نامه رتبه آموزشی

کسب مقام اول منطقه ٣ در جشنواره پژوهشی جابر

کسب مقام دوم مسابقات هندبال سال تحصیلی 98 - 97

کسب مقام دوم ژیمناستیک تهران

کسب مقام اول شنا در مسابقات منطقه

کسب مقام اول شنا در مسابقات منطقه