شماره: 5656
1403/02/23
برگزاری آزمون ورود به پایه هشتم 1404-1403
برگزاری آزمون ورود به پایه هشتم 1404-1403


به رسم هرسال و با شروع ثبت‌نام مجتمع کوشش واحد گاندی، دانش‌آموزان متقاضی از طریق آزمون ورودی و مصاحبه‌ مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

به رسم هرسال و با شروع ثبت‌نام مجتمع کوشش، دانش‌آموزان متقاضی از طریق آزمون ورودی و مصاحبه‌ مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

امسال هم متقاضیان ورود به پایه هشتم سال 1404-1403 بعد از حضور در جلسات پیش‌ثبت‌نام و آشنایی با مجتمع و روال کاری آن، وارد مرحله آزمون ورودی شدند.

آزمون ورودی پایه هشتم 23 اردیبهشت 1403 ، با حضور دانش‌آموزانی که پایه هفتم را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند و متقاضی ورود به پایه هشتم هستند در محل دبیرستان، برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©