مسابقات مدرسه

عنوانزمان برگزاریبرگزیدگانپوستر
مسابقه نقاشی همه جا با ماسکتیرماهگندم معماریاننقاشی با ماسک.jpg
مسابقه روز خبرنگارمردادماههستی کرمانشاهیروزخبرنگار.jpg
مسابقه تولید محتوای الکترونیکیمردادماهپارمیدا اسفندیار، هلیا نوید، یکتا قلی پوراردوی هیومن پارک پایه هفتم 98.jpg
مسابقه کتابخوانی تابستانمرداد ماهآنیتا کاشی، پارمین ژیان، دیبا ابراهیمی افخم، روژان ارگانی، دیانا نیکوکارکتابخوانی تابستان.jpg
مسابقه صداگذاریمرداد ماهگلینا اسدی، دیانا اسمعیلی‌پور، آیلی امیرزاده 
مسابقه خوانش شعرشهریور ماهآیدا خشکفاخوانش شعر.jpg
مسابقه مشاعره آنلاینمهرماهرز سمائیان، الینا شفیعیمشاعره انلاین.jpg
مسابقه کتابخوانی مهرماهنیوشا آقایی نژاد، آترینا مدیری، روژان ارگانی، موژان احمدپناه، پارمین ژیانکتابخوانی مهر.jpg
مسابقه دلتنگ مدرسه آبان ماهثنا انصاری، دیانا اسمعیلی‌پوردلتنگ مدرسه.jpg
مسابقات آزمایشگاهآبان ماهسارا اشعریون، مانا ناصری، موژان احمدپناه، لیلی محمدیمسابقات آزمایشگاه.jpg
مسابقه کتابخوانی آبان ماهالینا شفیعی، پارمین ژیان، روژان ارگانیکتابخوانی آبان .jpg
مسابقه کتابخوانیآذرماهبهارخداقلی، روناک مهروزیاد، کیمیا کاظم پورمدرسه جاسوسی 3.jpg
مسابقه بی‌سابقهآذرماهباران حسینی، ثنا خوش‌رو، رومینا طاهرزاده، یکتاقلی پور، نیاز گرجی‌فردمسابقه بی‌سابقه.jpg
عکس انارآذرماه عکس انار.jpg
بوی بهشت می‌دهد دست دعای مادرمبهمن ماه بوی بهشت می‌دهد دست دعای مادرم.jpg