انجمن اولیا و مربیان

لیست اعضای انجمن اولیا و مربیان مجتمع فرهنگی _ آموزشی کوشش واحد ظفر سال تحصیلی 1400-1399 آورده شده است. خواهشمند است جهت ارتباط با اعضای انجمن از ساعت ٨ الی ١٧ تماس حاصل فرمایید.

ردیف نام و نام خانوادگی سمت نام دانش‌آموز پایه تلفن همراه آدرس پست الکترونیکی
1 سید محمد مدرسی رئیس انجمن درسا سادات مدرسی نهم 09123252116 smmodarresi@gmail.com
2 المیرا گودرزی نایب رئیس انجمن ملیکا ردانی پور هفتم 09122887716 l_goodarzi@yahoo.com
3 طناز عسگری گهر منشی و رابط انجمن نیاز گرجی فرد نهم 09124475687 asgarigohar@yahoo.com
4 منصوره جباری عضو انجمن دیانا اسمعیلی پور هشتم 09126052957 mansoreh.djabbari@gmail.com
5 حسین خشکفا عضو انجمن آیدا خشکفا نهم 09123877763 projectmanager@tapcoglobal.com
6 بهرام کریمی عضو انجمن سارینا کریمی نهم 09131128193 karimi_esfahan@yahoo.com