گروه های واحد ظفر و جردن

  • خیابان ظفـر، بین مدرس و آفـریقـا، شمـاره 243
  • (021)-88787070
  • ارتباط با مدیر عامل مجتمع آموزشی-فرهنگی کوشش

 

بزرگمهر حکیم را گفتند: کارها به کوشش است یا تقدیر؟ گفت کوشش خود تقدیر را سبب می شود. .

پیش دبستانی و دبستان -واحد ارمغان

برای مشاهده وب سایت پیش دبستانی و دبستان واحد ارمغان کلیک کنید.

دبیـرسـتان دوره دوم -واحد گاندی

برای مشاهده وب سایت دبیـرسـتان دوره دوم (واحد گاندی) کلیک کنید.