تماس با واحد ظفر و جردن 

واحد ظفر و جردن

 

  • آدرس

    واحد ظفر: خیابان ظفـر، حدفاصل مدرس و آفـریقـا، شمـاره ٢٤٥                     تلفن :88664379

واحد جردن: خیابان آفریقا(جردن)، بالاتر از میرداماد، تابان غربی، شماره ٦        تلفن :88878496