اصلی
  
مرتب سازي براساس:

رتبه 1400

آوا رشتچیان نام دانشگاه: علوم پزشکی بهشتی رشته قبولی: پزشکی
سال قبولی: 1398 رشته کنکور: تجربی

رتبه 1000

لیلی صمدزاده اهرابی نام دانشگاه: شهید بهشتی رشته قبولی: مهندسی معماری
سال قبولی: 1388 رشته کنکور: ریاضی

رتبه 1000

آزاده اتحادیه کوچک نام دانشگاه: خواجه نصیر رشته قبولی: مهندسی عمران
سال قبولی: 1398 رشته کنکور: ریاضی

رتبه 1000

کیمیا روحانی نام دانشگاه: علوم پزشکی بهشتی رشته قبولی: دندانپزشکی
سال قبولی: 1386 رشته کنکور: تجربی

رتبه 1000

هما مرشدی میبدی نام دانشگاه: آزاد تهران رشته قبولی: دندانپزشکی
سال قبولی: 1386 رشته کنکور: تجربی

رتبه 1000

نیلوفر خطیبی نام دانشگاه: امیرکبیر رشته قبولی: مهندسی برق
سال قبولی: 1386 رشته کنکور: ریاضی

رتبه 1000

فرنوش قرائی نام دانشگاه: صنعتی شریف رشته قبولی: مهندسی متالوژی
سال قبولی: 1384 رشته کنکور: ریاضی

رتبه 1000

نگین پرویز نام دانشگاه: علوم پزشکی اراک رشته قبولی: پزشکی
سال قبولی: 1385 رشته کنکور: تجربی

رتبه 1000

مهسا پور اسداله نام دانشگاه: علم و صنعت رشته قبولی: مهندسی صنایع
سال قبولی: 1382 رشته کنکور: ریاضی

رتبه 991

کیمیا فرح روز نام دانشگاه: علم و صنعت رشته قبولی: مهندسی عمران
سال قبولی: 1396 رشته کنکور: ریاضی

رتبه 992

پگاه مهدی یار نام دانشگاه: علوم پزشکی گرگان رشته قبولی: پزشکی
سال قبولی: 1380 رشته کنکور: تجربی

رتبه 980

مهسا حسینی نام دانشگاه: تهران رشته قبولی: مهندسی عمران
سال قبولی: 1393 رشته کنکور: ریاضی
Page 1 of 28 اولين  قبلي  بعدي  آخرين
باشگاه:
رشته تحصیلی:
سال قبولی:
رتبه کنکور:
رشته قبولی: