X
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
کنکور ریاضی 1401-1400
نام‏ خانوادگی نام رشـتــه دانشـگاه
اوسطی تینا مهنـدسـی صنـایــع شــریـــف
صادقی ستایش مهندســی متالــوژی شــریـــف
همتی  آیلین شـیـمــی کـاربـردی شــریـــف
گرگین زاده  ساینا مهنـدسـی معمــاری تـــهـــران
ناجی پور لیلا مهنـدسـی معمــاری تـــهـــران
امینی  پرنیان مهـندسـی شـیـمـی تـــهـــران
کردنائیج آتوسا مـهـنــدســی بــرق امـیـرکـبیـر
طاهری زاده کیمیا مهندسـی عـمـــران امـیـرکـبیـر
میرمحمدعلی  باران مهندسـی ساخت‏وساز امـیـرکـبیـر
کرمانپورغزل مـهـنــدســی بــرق خواجه نصیر
خسروانی  مهدا مهنـدسـی مـکانیـک خواجه نصیر
صاحب نظر سوگل مهنـدسـی مـکانیـک خواجه نصیر
حاجی شریفی مبینا مهندسـی عـمـــران خواجه نصیر
سیاح  مهرسا مهندسـی عـمـــران خواجه نصیر
سعیدی وحدت رز مهنـدسـی صنـایــع خواجه نصیر
فتوحی ارغوان مهندسـی کامپیـوتـر علم و صنعت
میری درسا مهندسـی عـمـــران بـهـشــتــی
نوروزی هدیه مـهـنــدســی بــرق الـــزهـــرا
حسنی   آندیا مهنـدسـی مـکانیـک الـــزهـــرا
محبی  سبا مهندسـی کامپیـوتـر الـــزهـــرا
فضلی  تارا مهندسـی کامپیـوتـر الـــزهـــرا
علی اکبرزاده  کیانا مهندسـی عـمـــران عـلـم و فـرهنگ 
دهقانی  مبینا مهندسـی عـمـــران عـلـم و فـرهنگ
رحمانی شکیلا مهندسـی کامپیـوتـر عـلـم و فـرهنگ
مصباح  ساینا مهندسـی کامپیـوتـر عـلـم و فـرهنگ
گنجه‏ای  پارمین مهنـدسـی معمــاری عـلـم و فـرهنگ
شاکری شکیبا مهنـدسـی معمــاری عـلـم و فـرهنگ
حاتمی  شادان مهنـدسـی داخــلــی عـلـم و فـرهنگ
فدائی  ندا نـــــقـــــاشــــی عـلـم و فـرهنگ
ادیب نسترن مهندسـی کامپیـوتـر اصــفــهـان
سیفی  ناژین مهندسـی کامپیـوتـر گــــرگــان
عاطفی سوفی مهندسـی کامپیـوتـر دامـــغـــان
هنرکار باغبان هستی مهندســی متالــوژی کـــاشـــان
بی غم هستی مهنـدسـی معمـاری گـرمـســار
محمدی  سارا ادبیات فــرانــســه تـــهـــران
علی سبحانی ضحی مـهنـدسی پزشــکی آزاد تـهــران
ذاکری پرند مـهنـدسی پزشــکی آزاد تـهــران
پروین نائیریکا مهنـدسـی معمــاری آزاد تـهــران
عزیزی طنین مهندسـی کامپیـوتـر آزاد تـهــران
امامی نژاد نیکا مهـنـدسـی صنـایـع آزاد تـهــران
بهبودی بهار مهـنـدسـی صنـایـع آزاد تـهــران
خزایی فاطمه مهـنـدسـی صنـایـع آزاد تـهــران
کیانیان ملینا مـهـنــدســی بــرق علوم تحقیقات
یزدانیان سارا مهندسـی کامپیـوتـر ابـــــــــرار
کرمانپورعسل مـهـنــدســی بــرق خـوارزمـــی
آقانصیری هلیا مـهندسـی عــمـــران معماری پارس
رحیمیان  مرجان مـدیـریــت بـازرگــانی کــــرمان
الوند کیانا عـــلــوم اقـتـصــادی کـــرمان
اسکندری یاسمین مدیـریـت کسب و کار ارشاد
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
کنکور تجربی 1401-1400
نام‏ خانوادگی  نام رشـتــه دانشـگاه
اشرفی بیتا پــــــزشــــکـــی ایـــــــران
وحیدی ستاره پــــــزشــــکـــی ایـــــــران
خلاقی آوین داروســـــــــــازی بهـشــتــی
دادگرنژاد  دنیا داروســـــــــــازی تـــهـــران
رخوا یاسمن دام پــــزشــــکــی تـــهـــران
الهی مهشید دام پــــزشــــکــی تـــهـــران
طباطبائی نژاد پرنیان دام پــــزشــــکــی تـــهـــران
سلیمانی دلارام مهنـدسـی معمـاری تـــهـــران
صاحب نظر مارال گـــیــاه پــزشـکـی تـــهـــران
تیموری مرضیه ژنـتـیـک گـیـاهــی تـــهـــران
جعفری مهرنوش مدیـریـت بـازرگــانی عـلـم و فـرهنگ
محمدیان هستی بـیـوتــکـنـولــوژی عـلـم و فـرهنگ
ذوالفقارخانی پریا صـنـایــع غــذایـی بهـشــتــی
ناصری  پارمیس میـکــروبیــولـوژی آزاد تـهــران
صداقت پرتو میـکــروبیــولـوژی آزاد تـهــران
محمودی نیا مائده مـهنـدسی پزشــکی آزاد تـهــران
شمسائی آرمیتا مهندسی پــزشـکـی آزاد تـهــران
مالک ژینا مهنـدسـی معمــاری آزاد تـهــران
ایاز آوا بـیـوتــکـنـولــوژی آزاد تـهــران
رویین تن مریم شـیـمـــی کاربردی آزاد تـهــران
لطیفی هستی زیــسـت فــنـاوری آزاد تـهــران
اٌرد کیمیا حــــســـــابـــداری عـلوم تـحقیقات
فراهانی ریحانه میـکــروبیــولـــوژی آل طـاهـــا
علی غیاث زهرا مهندسـی کامپیـوتـر آل طــاهــا
غلامی  ترنم مهندسـی کامپیـوتـر آل طــاهــا
حدیدی  روژینا معــمـاری داخـــــلـی پارس تهران
اسماعیلیروژان زیست‎ سلولی و مولکولی پــیــام نـور
قلعه دار کیانا مدیـریـت صنـــعـتـی ارشاد
مطیع دوست نیکا مدیـریـت امور بانکـی خاتم