X

مشاوره و روانشناسی

مشاوره و روانشناسی

 

 عنوانحجم تاریخ ایجادتوضیحات
انگیزشی3.75 MBدانلود1401/01/22اولش هیچکس تورو تشویق نمیکنه
انگیزشی3.01 MBدانلود1401/01/22ما اینجاییم چون
انگیزشی1.09 MBدانلود1401/01/22جملات تاکیدی
انگیزشی5.27 MBدانلود1401/01/22تخیل همه چیزه
انگیزشی5.27 MBدانلود1401/01/22برای آنهایی که زیاد فکر می کنند
انگیزشی5.65 MBدانلود1401/01/22اهمیت ذهنیت نو
انگیزشی3.96 MBدانلود1401/01/22اعتماد به نفستو برگردون
پیام مشاور 40.19 KBدانلود1401/01/22وین دایر
پیام مشاور98.47 KBدانلود1401/01/22مقاومت ذهنی
پیام مشاور 54.09 KBدانلود1401/01/22مدام به خود بگویید
پیام مشاور 74.58 KBدانلود1401/01/22قدرت کلمات
پیام مشاور 117.68 KBدانلود1401/01/22عادت های قدیمی
پیام مشاور 420.08 KBدانلود1401/01/22دیدگاه گورخری
پیام مشاور 324.50 KBدانلود1401/01/22خودسازی
پیام مشاور 3.79 MBدانلود1401/01/22خالی کردن ذهن
پیام مشاور 84.87 KBدانلود1401/01/22چطور تصمیمی بگیرم که پشیمان نشوم؟
پیام مشاور 1.24 MBدانلود1401/01/22چرا هرگز نباید تسلیم شویم؟
پیام مشاور 84.64 KBدانلود1401/01/22چرا فرآیند تغییر زمان بر است؟
پیام مشاور 3.92 MBدانلود1401/01/22تفکرات اشتباه
پیام مشاور 1.68 MBدانلود1401/01/22تغییر همیشه دشواره
پیام مشاور 90.33 KBدانلود1401/01/22بخشی از کتاب لمس بام دنیا
پیام مشاور 117.95 KBدانلود1401/01/22اهمیت شکرگزاری
پیام مشاور 110.38 KBدانلود1401/01/22اهمیت افکار مثبت
پیام مشاور99.84 KBدانلود1401/01/22افکار از جنس انرژی اند
پیام مشاور 2.31 MBدانلود1400/09/27راز تغییر
انگیزشی9.70 MBدانلود1400/09/27چرا ناامید می شویم؟
پیام مشاور 3.53 MBدانلود1400/09/27دلایل به تعویق انداختن کارها
پیام مشاور 8.16 MBدانلود1400/09/27قدرت کلمات
انگیزشی4.03 MBدانلود1400/09/27قوانین زندگی
پیام مشاور 1.69 MBدانلود1400/09/27مدیریت افکار
انگیزشی9.48 MBدانلود1400/09/27از اینکه تفکر متفاوتی داشته باشید نترسید
پیام مشاور 3.37 MBدانلود1400/09/27راهکارهای کنترل خشم
پیام مشاور 5.53 MBدانلود1400/09/27چگونه با فرزندمان در سن بلوغ رفتار کنیم؟
پیام مشاور 2.99 MBدانلود1400/09/27در بازی زندگی استاد تغییر باشیم
پیام مشاور 2.72 MBدانلود1400/09/27ابعاد مهم سلامت روان(هفته سلامت روان)
انگیزشی4.33 MBدانلود1400/09/27نترس و ادامه بده
پیام مشاور 3.80 MBدانلود1400/09/27دیوارهایی که در ذهن خود می سازیم
انگیزشی4.64 MBدانلود1400/09/27به خودت دروغ نگو !
انگیزشی7.89 MBدانلود1400/09/27موفقیت از اراده یک فرد شروع می شود
پیام مشاور 2.27 MBدانلود1400/09/27درست مقایسه کنیم
پیام مشاور 2.64 MBدانلود1400/09/27بسیاری از مشکلات بزرگ هیچگاه اتفاق نمی افتند
پیام مشاور 2.32 MBدانلود1400/09/27تغییر تصاویر منفی ذهن
پیام مشاور 54.57 KBدانلود1400/09/27عادت افکار
پیام مشاور 89.28 KBدانلود1400/09/27چطور اعتماد به نفس داشته باشیم؟
پیام مشاور 43.09 KBدانلود1400/09/27اهمیت لحظه حال
پیام مشاور 81.29 KBدانلود1400/09/27کمی قبل از خوشبختی
انگیزشی52.22 KBدانلود1400/09/27راهنمای ساختن یک شب آرام و بدون استرس
پیام مشاور 106.95 KBدانلود1400/09/27انعکاس احساس
پیام مشاور 74.32 KBدانلود1400/09/27چطور انسان بهتری باشیم؟
پیام مشاور 63.31 KBدانلود1400/09/27اهمیت افکار
پیام مشاور 83.28 KBدانلود1400/09/27راه میانبر جذب
انگیزشی72.60 KBدانلود1400/09/27ارزش واقعی زمان
پیام مشاور 38.93 KBدانلود1400/09/27هیچ چیز غیر ممکن نیست
پیام مشاور 85.62 KBدانلود1400/09/27باور و تصویر سازی
انگیزشی94.96 KBدانلود1400/09/27از انتقادات بی دلیل و غیر منطقی ناراحت نشوید
روانشناسی69.70 KBدانلود1400/09/27زندگی فقط در رسیدن به هدف خلاصه نشده
پیام مشاور91.40 KBدانلود1399/12/29پرسشگری
پیام مشاور95.36 KBدانلود1399/12/29کنترل گری
پیام مشاور (کلیپ)20.94 MBدانلود1399/12/29تاب آوری ۲
پیام مشاور (کلیپ)7.72 MBدانلود1399/12/29علت پرخاشگری
پیام مشاور (کلیپ)10.32 MBدانلود1399/12/29مدیریت احساسات
پیام مشاور (کلیپ)6.03 MBدانلود1399/12/29خود مراقبتی
پیام مشاور87.21 KBدانلود1399/12/29تاب آوری
پیام مشاور1.83 MBدانلود1399/12/29منتظر کسی نباشید
پیام مشاور1.46 MBدانلود1399/12/29استمرار
پیام مشاور1.77 MBدانلود1399/12/29باور
پیام مشاور1.44 MBدانلود1399/12/29نوشتن اهداف
پیام مشاور (کلیپ)1.30 MBدانلود1399/09/14اعتماد به نفس
پیام مشاور (صوتی)6.08 MBدانلود1399/09/14احساس ارزشمندی
پیام مشاور (کلیپ)14.48 MBدانلود1399/09/14بیماری فضای مجازی
پیام مشاور (کلیپ)5.44 MBدانلود1399/09/14آدمهای بزرگ کوچک متوسط
پیام مشاور (کلیپ)5.74 MBدانلود1399/09/14باور
پیام مشاور (کلیپ)6.91 MBدانلود1399/09/14تغییر
پیام مشاور (کلیپ)4.17 MBدانلود1399/09/14تجسم هدف
پیام مشاور (صوتی)6.22 MBدانلود1399/09/14فوریت
پیام مشاور (کلیپ)6.35 MBدانلود1399/09/14جوجه اردک زشت
پیام مشاور (کلیپ)13.63 MBدانلود1399/09/14زمان
پیام مشاور129.55 KBدانلود1399/09/14زندگی هدفمند
پیام مشاور96.85 KBدانلود1399/09/14جسارت
پیام مشاور111.50 KBدانلود1399/09/14زیستن در حال
پیام مشاور147.81 KBدانلود1399/09/14واگویه
پیام مشاور42.81 KBدانلود1399/09/14فکر عمل عادت
پیام مشاور75.20 KBدانلود1399/09/14هدف و ارزش
پیام مشاور110.27 KBدانلود1399/09/14موفقیت
پیام مشاور63.72 KBدانلود1399/08/25شروع کنید!
پیام مشاور66.83 KBدانلود1399/08/25هدف گذاری موثر -2
پیام مشاور98.47 KBدانلود1399/08/25هدف گذاری موثر
پیام مشاور80.80 KBدانلود1399/08/25پذیرش چیست؟
معرفی کتاب10.48 MBدانلود1399/01/21 
معرفی کتاب44.78 KBدانلود1399/01/13از امروز هفته ای یک معرفی کتاب خواهیم داشت. پیشنهاد کتاب برای مطالعه و معرفی، کتاب های خوب در همه زمینه ها...
همه چیزدانی رسانه ای4.92 MBدانلود1399/01/12 
بدن و ذهن خود را سالم و قوی نگه دارید410.91 KBدانلود1399/01/12 
افراد عامل و غیر عامل120.78 KBدانلود1399/01/04با توجه به وضعیت فعلی که همه ی ما در آن به سر می بریم نحوه ی برخورد ما با این موقعیت جدید، وابسته به ایجاد عادات موثر است. خواندن کتاب هفت عادت مردمان موثر در شرایط فعلی به شما توصیه می شود.
در مقابله با مسائل زندگی ........2.71 MBدانلود1398/12/29 
خود بیمار انگاری26.71 MBدانلود1398/12/24 
شادکامی در سختی ......34.31 MBدانلود1398/12/17 
انتقاد کالای لوکسی که هیچ یک از ما نمی توانیم بهای سنگین آن را بپردازیم58.28 KBدانلود1398/09/16قسمت اول
سندرم آشیانه خالی چیست ؟398.06 KBدانلود1398/08/15مقاله ای در رابطه با سندرم آشیانه خالی
سندرم آشیانه خالی چیست ؟ این فیلم در مورد مادری چینی-کانادایی است که از سندرم آشیانه خالی رنج می‌برد.36.20 MBدانلود1398/08/15یک پویانمایی رایانه‌ای کوتاه که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. و در نود و یکمین دوره جوایز اسکار برنده جایزه اسکار بهترین پویانمایی کوتاه شده‌است.
عادتهایی که سلامت روان را تهدید می کنند.8.50 MBدانلود1396/10/03 
چگونه نه بگوییم250.11 KBدانلود1396/10/03.
مقصد را مشخص کنید4.40 MBدانلود1396/10/03 
متفاوت باشید662.59 KBدانلود1396/10/03 
رمز موفقیت از نظر سقراط354.43 KBدانلود1396/10/03 
روشهای رسیدن به آرامش306.12 KBدانلود1396/08/08 
15 روش تمرکز در مکالمه230.15 KBدانلود1396/08/08