کلاس چهارم 2

پایه چهارم

برنامه هفتگی کلاس چهارم 2

ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم
شنبه ادبیات ادبیات ریاضی ریاضی علوم علوم انگلیسی1
یکشنبه هنر  ریاضی کانگورو مهارت های زندگی ریاضی کارآفرینی ورزش فرانسه
دوشنبه ریاضی ریاضی علوم کامپیوتر قرآن ادبیات انگلیسی1
سه‌شنبه مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی ریاضی ریاضی هدیه های آسمان هدیه های آسمان فرانسه
چهار‌شنبه ریاضی ریاضی ادبیات ادبیات فلسفه ادبیات انگلیسی1
 

تصویر دانش آموزان کلاس چهارم 1و2