کلاس چهارم 1

پایه چهارم

برنامه هفتگی کلاس چهارم 1

ایام هفته زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم زنگ هفتم زنگ هشتم
شنبه ریاضی ریاضی فارسی فارسی هدیه هدیه انگلیسی  
یکشنبه کانگورو هنر ریاضی پیشرفته مهارت زندگی ورزش کارآفرینی فرانسه  
دوشنبه فارسی فارسی ریاضی ریاضی علوم کامپیوتر انگلیسی  
سه‌شنبه ریاضی ریاضی مطالعات مطالعات عللوم علوم فرانسه  
چهار‌شنبه فارسی فارسی ریاضی ریاضی قرآن فلسفه انگلیسی  
 

تصویر دانش آموزان کلاس چهارم 1و2