ﺳﻪشنبه 04 خرداد 1400
number of visits: 73
کسب مقام اول منطقه سه در مسابقات فرهنگی هنری در رشته هنر های نمایشی توسط دانش آموز دیانا اکبری پایه اول
.

کسب مقام اول منطقه سه در مسابقات فرهنگی هنری در رشته هنر های نمایشی توسط دانش آموز دیانا اکبری پایه اول

.

تصاویر
  • کسب مقام اول منطقه سه در مسابقات فرهنگی هنری در رشته هنر های نمایشی توسط دانش آموز دیانا اکبری پایه اول