ره یافتگان کوشش

ره یافتگان کوشش از سال 91 تا سال تحصیلی 1400-1399

 

 

ردیف نام خانوادگی نام سال ورودی پایه
1 ابراهیمی النا ٩٨-٩٧ اول
2 احراری راتا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
3 احراری رایا ٩٥-٩٤ پنجم
4 احسان جو مهراوه ٩٨-٩٧ اول
5 احسن افرا ٩٥-٩٤ پنجم
6 احمدوند نورا 99-1400 پنجم
7 احمدی دنیز ٩٢-٩١ ششم
8 احمدی نهال ٩٦-٩٥ ششم
9 احمدی نوا ٩٦-٩٥ ششم
10 احمدی آرنیکا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
11 اخی رایا ٩٢-٩١ دوم
12 ادیب آرتینا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
13 اربابی آوا ٩٥-٩٤ پنجم
14 اسدزاده مقدم آوین ٩٢-٩١ اول
15 اسدی ترمه ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
16 اسدی اربابی واران ٩٤-٩٣ سوم
17 اسدی اربابی واله ٩٤-٩٣ سوم
18 اسفندیار پارمیدا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
19 اسکندری یاسمین ٩٥-٩٤ ششم
20 اسلام زاده آرمیتا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
21 اسمعیلی پور دیانا ٩٨-٩٧ ششم
22 اصغرپور نیلا ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
23 اصغرپور مایا 99-1400 پیش دبستانی
24 اعتصام الیکا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
25 اعظمی نسترن ٩٢-٩١ اول
26 اعوانی ریحانه ٩٤-٩٣ چهارم
27 افشار رها ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
28 افضلی شرمین ٩٢-٩١ پنجم
29 اقبالی مانا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
30 اكبری دیانا 99-1400 اول
31 اکبرپور لیان ٩٥-٩٤ اول
32 اکبرپور لنا ٩٥-٩٤ ششم
33 اکبری مجد هلیا ٩٢-٩١ دوم
34 الوند آوا ٩٤-٩٣ ششم
35 امیدوار آوا ٩٥-٩٤ دوم
36 امیرخسروی مهرآفرین ٩٦-٩٥ پنجم
37 امیرفخریان دیانا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
38 امیرمظفری ثابت کیارا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
39 امیری لنا ٩٤-٩٣ اول
40 انارکی ستایش ٩٨-٩٧ پنجم
41 اویسی زینب ٩٨-٩٧ اول
42 ایرج پناه بامیکا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
43 ایشان لیانا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
44 ایمان فرد شایلی ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
45 ایوبیان اشتهارد لیلی ٩٤-٩٣ پنجم
46 آزادی رها ٩٢-٩١ دوم
47 آشوری پریسا ٩٢-٩١ ششم
48 آشوری شاینا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
49 آقاجری پارمیس ٩٥-٩٤ دوم
50 آقازاده سارینا ٩٦-٩٥ دوم
51 آقایی میبدی جانا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
52 آقایی نژاد سیده نیوشا ٩٣-٩٢ اول
53 آگاه منش ترانه ٩٢-٩١ اول
54 آگاه منش غزاله ٩٢-٩١ پنجم
55 بابازاده می گل ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
56 بابایی وندا ٩٢-٩١ اول
57 بابایی نیوشا ٩٦-٩٥ اول
58 بابایی درآباد نیکا ٩٧-٩٦ اول
59 باقری هلنا ٩٣-٩٢ اول
60 بایرامی اصل لنا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
61 بتولی فاطمه سادات ٩٢-٩١ چهارم
62 بحرینی الینا 99-1400 پیش دبستانی
63 بختیاری آرمیتا ٩٦-٩٥ سوم
64 بختیاری راد شاران ٩٤-٩٣ اول
65 بختیاری کشکجانی آندیا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
66 بدر دل آرا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
67 بدر ملیسا ٩٤-٩٣ چهارم
68 بدیعی النا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
69 برهان آزاد رها ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
70 برهان آزاد سارا ٩٦-٩٥ سوم
71 برهان آزاد سارا ٩٤-٩٣ اول
72 بسطام خانی مهرآیین ٩٥-٩٤ چهارم
73 بلوری آرام ٩٦-٩٥ اول
74 بنکدار رونیا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
75 بنکدار صبا ٩٤-٩٣ ششم
76 بنی آدم ترنم ٩٣-٩٢ ششم
77 به نژاد دینا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
78 بهادری نژاد آوا ٩٣-٩٢ پنجم
79 بهرامی میترا ٩٢-٩١ پنجم
80 بهمنی ملیسا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
81 پارساپور سارینا ٩٤-٩٣ ششم
82 پاشایی ثنا ٩٢-٩١ چهارم
83 پاکزاد پارمین ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
84 پدارم بنیتا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
85 پرورش ريزي آريان ٩٤-٩٣ ششم
86 پرورش ریزی آرمینا ٩٤-٩٣ پنجم
87 پسندیده پارمیس ٩٢-٩١ پیش دبستانی
88 پویان بیتا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
89 پیامی رزیتا ٩٤-٩٣ سوم
90 پیروی آوا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
91 تاج بر دیبا 99-1400 سوم
92 تاجیک رستمی زهرا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
93 ترکمنی ها نیکا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
94 ترینی آندریا ٩٨-٩٧ اول
95 تقوی آسمان 99-1400 پیش دبستانی
96 تقی زاده یاسمین ٩٢-٩١ پنجم
97 تقی زاده هانا ٩٤-٩٣ اول
98 تقی زاده اظهری سرمه ٩٢-٩١ پیش دبستانی
99 تمیمی دیانا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
100 توسلی آوینا ٩٨-٩٧ اول
101 توسلی دلسا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
102 توشه جولنگرودی رزا ٩٥-٩٤ دوم
103 توفیقی روشا ٩٢-٩١ دوم
104 توکل شارینا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
105 جابری ساحل ٩٥-٩٤ چهارم
106 جان­ نثاری فاطمه 99-1400 ششم
107 جاویدی هستی ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
108 جعفرقلی سنا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
109 جعفرقلی زاده پارمیس ٩٢-٩١ پیش دبستانی
110 جعفری ویانا ٩٥-٩٤ اول
111 جلالی درسا 99-1400 اول
112 جلالی بیدگلی دریا ٩٥-٩٤ دوم
113 جلیلی سلنا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
114 جلیلی فر آوا ٩٨-٩٧ اول
115 جمشیدی مانلی ٩٢-٩١ پیش دبستانی
116 جمشیدی نیروانا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
117 جمیلیان پارمیدا ٩٢-٩١ چهارم
118 جنابی شاینا ٩٣-٩٢ دوم
119 جهاندیده پرنیان ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
120 جهانگیرنیا دینا ٩٥-٩٤ اول
121 جوادزاده بوسجین ساحل ٩٣-٩٢ پنجم
122 جواهری پرنیا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
123 جواهری فرین ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
124 چاقری گلشید ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
125 چاقری شیدخت 99-1400 پیش دبستانی
126 چاووش پور آرزو ٩٨-٩٧ اول
127 چایچی نیکا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
128 چراغی نیروانا 99-1400 پیش دبستانی
129 حاتمی نگار ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
130 حاج­علی پرنسا 99-1400 پیش دبستانی
131 حاجی خان میرزای صراف پرنیان ٩٥-٩٤ اول
132 حاجی عموعصار لیانا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
133 حسام فر درسا ٩٦-٩٥ اول
134 حسن­زاده غزل ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
135 حسنی پریا ٩٢-٩١ ششم
136 حسنی نازنین ٩٢-٩١ سوم
137 حسنی ملینا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
138 حسین­زاده باران ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
139 حسین خانی پانیا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
140 حسین زاده ناطقی رومینا ٩٤-٩٣ سوم
141 حسین نژاد نگار ٩٦-٩٥ دوم
142 حسینی آوا ٩٤-٩٣ چهارم
143 حسینی نسب چترودی آوین ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
144 حقی درینا ٩٥-٩٤ دوم
145 حقیقی بردینه سیده هانا ٩٤-٩٣ اول
146 حکیمی کیمیا ٩٥-٩٤ اول
147 حکیمی مقدم شایلین ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
148 حمداله زاده کیوی هلیا ٩٤-٩٣ ششم
149 حمیدی سارینا ٩٣-٩٢ دوم
150 حیدرمحمدی آتنا ٩٢-٩١ چهارم
151 خادمی سیدبنادک مبینا ٩٥-٩٤ ششم
152 خاکسار ترانه ٩٥-٩٤ سوم
153 خاکی روشا ٩٣-٩٢ اول
154 خالقی باران ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
155 خالقیان پارمیس ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
156 خاوندی ریحانه ٩٣-٩٢ اول
157 خدادادی آروشا ٩٩-٩٨ اول
158 خداوردی الهه ٩٢-٩١ اول
159 خسروانی مهدا ٩٥-٩٤ ششم
160 خسروی سنا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
161 خسروی لارا ٩٨-٩٧ اول
162 خسروی نیا ستاره ٩٥-٩٤ دوم
163 خضری پور پریا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
164 خلاقی آوین ٩٥-٩٤ ششم
165 خلج امیر حسینی نورا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
166 خلج امیرحسینی سوفیا ٩٨-٩٧ چهارم
167 خلیلیان شیدا ٩٤-٩٣ اول
168 خوش خوی نیروانا ٩٥-٩٤ اول
169 خوش راد شمیم ٩٤-٩٣ اول
170 خوشنواز رونیکا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
171 خوشنویسان هستی ٩٦-٩٥ دوم
172 دانشگر روشاسادات ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
173 دانشمند آرینا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
174 داورپناه ورنوسفادرانی تارا ٩٢-٩١ اول
175 درویش رها ٩٦-٩٥ اول
176 دری روشا ٩٥-٩٤ اول
177 دلیری آیسا ٩٥-٩٤ پنجم
178 دلیلی اسکوِئی سلنا 99-1400 اول
179 دهقان نیری النا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
180 دولت آبادی عسل ٩٦-٩٥ سوم
181 دینی الیما ٩٥-٩٤ سوم
182 دینی آنیتا ٩٥-٩٤ اول
183 ذوالفقاری سلنا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
184 ذوالفقاری ثابت غزل ٩٥-٩٤ چهارم
185 راجی پارمیدا 99-1400 پنجم
186 ربیعی باران ٩٨-٩٧ اول
187 رحمانی دریانا ٩٦-٩٥ اول
188 رحمتی کامل باران ٩٥-٩٤ اول
189 رحمیانی ساره ٩٦-٩٥ چهارم
190 رحمیانی آتنا ٩٦-٩٥ ششم
191 ردانی پور ملیکا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
192 رستگارمقدم اعتمادی آمیتیس 99-1400 پنجم
193 رستمی سنا ٩٥-٩٤ دوم
194 رستمی هانا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
195 رستمی دیباور رکسانا ٩٢-٩١ دوم
196 رشیدی آوا ٩٢-٩١ ششم
197 رشیدی آیرین ٩٥-٩٤ اول
198 رشیدی روشا ٩٩-٩٨ اول
199 رضانژادبردجی النا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
200 رضانژادپاچناری مبینا ٩٢-٩١ چهارم
201 رضانژادپاچناری ملیکا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
202 رضایی هستی ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
203 رضوان مارال ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
204 رکوعی سارا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
205 رکوعی سوگل ٩٢-٩١ پنجم
206 رمضانی ثمین ٩٤-٩٣ پنجم
207 رنجبران ثمینا ٩٦-٩٥ سوم
208 رهبرفرزامی حق کیانا ٩٢-٩١ چهارم
209 رییسی فرد مانلی ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
210 رئیس فیروز الینا 99-1400 اول
211 رئیسی سارا ٩٤-٩٣ سوم
212 زاهدی پرگل ٩٣-٩٢ ششم
213 زاهدین لباف سارا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
214 زجاجی آدریناسادات 99-1400 پنجم
215 زرسازگار سلین ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
216 زره شناس حقیقی کیمیا ٩٢-٩١ پنجم
217 زمانی فروشانی حلما 99-1400 پیش دبستانی
218 زند نیکی ٩٥-٩٤ اول
219 زند رعنا ٩٨-٩٧ ششم
220 زنگنه سوفی ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
221 ستاری ساینا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
222 ستاری فر ستاره ٩٥-٩٤ سوم
223 سرتیپی نژاد هستی ٩٥-٩٤ اول
224 سرمدی پانته آ ٩٤-٩٣ ششم
225 سریع القلم رزا ٩٣-٩٢ دوم
226 سعیدی مقدم دل آرا ٩٤-٩٣ چهارم
227 سکاکی شمیم سادات ٩٣-٩٢ اول
228 سلیمانی سما ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
229 سمنانی هانا ٩٥-٩٤ چهارم
230 سمیع بهار ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
231 سمیعی کاشی سیده سالی ٩٤-٩٣ ششم
232 سنجری قهرودی سوگل ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
233 سیدکباری آیه ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
234 سیفی ناژین ٩٥-٩٤ ششم
235 شادمند یاسین ٩٥-٩٤ ششم
236 شارعی صدف ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
237 شاکری­بهادر آدرینا ٩٥-٩٤ اول
238 شاکریان یگانه ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
239 شالباف اصفهانی جانان ٩٨-٩٧ دوم
240 شاه حسینی فر سارا ٩٥-٩٤ پنجم
241 شاه قاسی هونامیک ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
242 شاه محمدی پانیذ ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
243 شاهرخی آوین ٩٤-٩٣ سوم
244 شاهزاده فاضلی سیده مبینا ٩٢-٩١ دوم
245 شاهسوار پورآذری یاسمین ٩٢-٩١ پیش دبستانی
246 شایسته شایلی ٩٥-٩٤ چهارم
247 شایگان نیکا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
248 شجاعی پَرارین ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
249 شجاعی آترین ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
250 شجاعی دلسا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
251 شجاعیان همراز ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
252 شریفی زاده رومینا ٩٥-٩٤ اول
253 شعبانی شارمین ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
254 شعبانی محیا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
255 شعله روز مدیا ٩٢-٩١ سوم
256 شکوری فاطمه ٩٢-٩١ چهارم
257 شکیبا رایا ٩٦-٩٥ چهارم
258 شکیبائیان شانا ٩٥-٩٤ اول
259 شمس شایلین ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
260 شمسی آی تک ٩٣-٩٢ ششم
261 شهبازی منفرد آرینا ٩٨-٩٧ اول
262 شهیدی تانیا ٩٥-٩٤ چهارم
263 شیخ عسل ٩٣-٩٢ اول
264 شیخ­ رضایی شهنورا ٩٩-٩٨ اول
265 شیرانی ستاره ٩٥-٩٤ چهارم
266 شیرزاده سمسار جانان ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
267 شیرزادی آیرین ٩٤-٩٣ اول
268 شیروان دایان ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
269 صادقی رزا ٩٣-٩٢ سوم
270 صادقی ساینا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
271 صادقی پور آوا 99-1400 پنجم
272 صانعی رزین ٩٤-٩٣ اول
273 صباغ امیرخیزی ندا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
274 صدقی فیض آبادی غزل ٩٤-٩٣ اول
275 صدیقی تنکابنی مانلی ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
276 صدیقی خویدک دریا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
277 صرافان آریانا ٩٨-٩٧ اول
278 صفا مریم ٩٦-٩٥ سوم
279 صفارلواسانی سارینا 99-1400 پیش دبستانی
280 صفارهرندی نلیا ٩٢-٩١ دوم
281 صفاییان سایه ٩٢-٩١ چهارم
282 صفائی رامیلا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
283 صفائی نیکو دنیا ٩٨-٩٧ دوم
284 صفائیان روناک ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
285 صفری کیانا ٩٦-٩٥ ششم
286 صفری فرنیا ٩٧-٩٦ اول
287 صفوی بنیتا 99-1400 اول
288 صلاحی مانلی ٩٥-٩٤ اول
289 صمیمی آوا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
290 صمیمی آوینا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
291 صمیمی ابیانه هلیا ٩٣-٩٢ پنجم
292 صیاد رومینا ٩٢-٩١ دوم
293 طالبی آناهیتا ٩٢-٩١ دوم
294 طالبی مهتا سادات ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
295 طالقانی نیکا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
296 طاهر حکاک باران ٩٨-٩٧ اول
297 طاهری سارا ٩٥-٩٤ سوم
298 طاهری زاده کیمیا ٩٤-٩٣ پنجم
299 طاهری سرشت لنا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
300 طباطبایی رنجبر آرینا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
301 طوسی آرینا ٩٨-٩٧ اول
302 طیبی وانیا ٩٤-٩٣ چهارم
303 عابدی یارندی ساینا ٩٢-٩١ ششم
304 عالی داعی پردیس ٩٦-٩٥ ششم
305 عامری بافقی دیانا 99-1400 اول
306 عباس مفرد سارا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
307 عباسی آوا ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
308 عباسی راد آرشیدا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
309 عبدالملکی فرناز ٩٥-٩٤ ششم
310 عبقری آوین ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
311 عجمی نیوشا ٩٣-٩٢ ششم
312 عدالت ثنا ٩٤-٩٣ اول
313 عقبایی السا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
314 عقبائی عسل ٩٨-٩٧ پنجم
315 علی پورهشی زینب ٩٢-٩١ چهارم
316 علی خانزاده یاس ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
317 علیانی آندیا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
318 علیپور النا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
319 علیزاده سلین ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
320 عموبابائی سارینا ٩٣-٩٢ اول
321 عنایت رها ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
322 غرا ابریشم ٩٥-٩٤ دوم
323 غریب درسا ٩٤-٩٣ سوم
324 غفاری پروشات ٩٦-٩٥ اول
325 غفوری سروین 99-1400 پیش دبستانی
326 غلامی هورمهر ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
327 غلامی فشارکی فاطمه ٩٢-٩١ پنجم
328 فاضل پور فرین ٩٥-٩٤ چهارم
329 فتاح آوا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
330 فتاح رها ٩٢-٩١ پیش دبستانی
331 فتاحی النا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
332 فتاحی اردکانی دیانا ٩٥-٩٤ دوم
333 فتحی زاده آنیتا ٩٥-٩٤ چهارم
334 فتحی نیا یاسمین ٩٣-٩٢ دوم
335 فراسمی ویوناسادات ٩٨-٩٧ اول
336 فراهانی رها ٩٧-٩٦ اول
337 فرجی آریسا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
338 فردحبیبی پارمیس ٩٢-٩١ پیش دبستانی
339 فردوسی حسین آبادی سروین ٩٣-٩٢ پنجم
340 فرزانه موژان ٩٥-٩٤ پنجم
341 فروزانی آناهیتا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
342 فروزنده پور مونا ٩٣-٩٢ چهارم
343 فضلعلی زاده سوین ٩٢-٩١ پیش دبستانی
344 فلاح رنجبر نیوشا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
345 قابلی ریحانه ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
346 قادر نوا ٩٨-٩٧ پنجم
347 قاسم زاده درنیکا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
348 قاسمیان گیسو ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
349 قائمی نژاد ستایش ٩٤-٩٣ اول
350 قراخان رژین ٩٥-٩٤ چهارم
351 قرائتی مریم ٩٢-٩١ پیش دبستانی
352 قربانی بهاره ٩٢-٩١ پیش دبستانی
353 قربانی نگار ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
354 قربانی لاکه آیسان ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
355 قطبی رها ٩٨-٩٧ اول
356 قلی پور کیاناز ٩٥-٩٤ پنجم
357 كرمعلی زیارانی پارمیدا 99-1400 پنجم
358 كریمی ملیکا 99-1400 اول
359 كریمی فنی طهرانی روژان 99-1400 اول
360 كشكولی نازلی 99-1400 اول
361 کاشفی نژاد هانا نژاد 99-1400 پیش دبستانی
362 کاظم پورصباحی بهار ٩٢-٩١ چهارم
363 کاظمیان نیلسا ٩٧-٩٦ اول
364 کاظمیان شانیسا ٩٨-٩٧ اول
365 کتیبه بهاره ٩٢-٩١ چهارم
366 کدخدازده سارا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
367 کریمی کیانا ٩٩-٩٨ اول
368 کلبادی نژاد آترینا ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
369 کلوانی آناهیتا ٩٥-٩٤ چهارم
370 کنعانی روشنا ٩٦-٩٥ اول
371 کیان پور غزل بانو ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
372 کیانی وانیا ٩٢-٩١ سوم
373 گارز آوینا ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
374 گزینی پانیذ ٩٥-٩٤ ششم
375 گل­محمدی ساتین 99-1400 پیش دبستانی
376 گل بخش سروین ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
377 گلاب کش آرتادخت ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
378 گلابچی فر کیمیا ٩٨-٩٧ پنجم
379 گلشن­نیا پرسیا 99-1400 پیش دبستانی
380 گنجی زاده سوگل 99-1400 پیش دبستانی
381 گودرزی نیکی 99-1400 دوم
382 لاری نجفی ستایش ٩٢-٩١ پنجم
383 لحمی روشان ٩٥-٩٤ اول
384 لسان سروا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
385 متوسل سوگند ٩٢-٩١ پنجم
386 متولی حبیبی آنیسا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
387 متین­فر مهرسا 99-1400 پیش دبستانی
388 مجری نیلیا ٩٢-٩١ دوم
389 محبوبی نیکی ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
390 محرابی آتوسا ٩٨-٩٧ ششم
391 محسنی ندا ٩٢-٩١ پنجم
392 محلاتی شیدا ٩٢-٩١ سوم
393 محمدی رها ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
394 محمدی آزاد تارا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
395 محمدی طامه دریا ٩٦-٩٥ اول
396 محمدی طامه ایرسا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
397 محمدیان شرمیلا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
398 محمدیان آمیتیس ٩٦-٩٥ سوم
399 محمدیان ساروی شایلین ٩٥-٩٤ چهارم
400 محمودی الینا 99-1400 اول
401 محیر گیگلو ساناز ٩٥-٩٤ دوم
402 مخیر سارینا ٩٤-٩٣ اول
403 مداح آویسا ٩٣-٩٢ اول
404 مدرسی درساسادات ٩٢-٩١ اول
405 مرادی سوگل ٩٢-٩١ ششم
406 مرادی صوفیا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
407 مرادی صلوات آتوسا ٩٥-٩٤ چهارم
408 مرآتی مقدم پونا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
409 مرزی آیناز ٩٢-٩١ پیش دبستانی
410 مرندی مانا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
411 مزینانی ملینا ٩٢-٩١ ششم
412 مژگانی نیایش سادات ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
413 مستخدمين حسيني فاطمه ٩٤-٩٣ پنجم
414 مسگری هوشیار رها ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
415 مسگری هوشیار دیبا 99-1400 پیش دبستانی
416 مسلم پور شهرزاد ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
417 مصطفائی ملیکا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
418 مصلحی زاده نیکا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
419 مظاهری تینا ٩٥-٩٤ دوم
420 معتبر سارینا 99-1400 پیش دبستانی
421 معتضدی قاجار عسل ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
422 معتمدی دریا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
423 معتمدی بروجن هلیا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
424 معدنی هستی ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
425 معصومی سارا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
426 معصومی گودرزی نازنین ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
427 معمارزاده شایلین ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
428 معمارزاده رومیسا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
429 معماری بیتا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
430 مقامی سارینا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
431 مقدسی درسا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
432 مقدم مریم ٩٢-٩١ پیش دبستانی
433 مقدم مریم ٩٥-٩٤ سوم
434 مقدم آمیتیس ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
435 ملكی راسته کناری آترینا 99-1400 پنجم
436 ملک زاده باقری روشا ٩٢-٩١ دوم
437 ملکوتی خواه ارغوان ٩٢-٩١ دوم
438 ملکوتی سمنانی زهرا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
439 ملکی نیکی ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
440 ملکی ویانا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
441 ملیحی کیمیا ٩٧-٩٦ اول
442 منتظری نیلا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
443 منتظری رزا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
444 منتظری حسنا ٩٤-٩٣ ششم
445 منتظری بهار 99-1400 پیش دبستانی
446 منصوری آرینا 99-1400 پنجم
447 منعمی ملینا ٩٢-٩١ دوم
448 منوچهری پور پریناز ٩٦-٩٥ ششم
449 مهرگان مانیا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
450 مهریزی آمیتیس ٩٥-٩٤ ششم
451 مهستا طاهری 99-1400 ششم
452 موذنی پور تینا ٩٨-٩٧ پنجم
453 مولازاده آیسا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
454 مولائی مانیا 99-1400 پنجم
455 مولودی آوا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
456 ميارنعيمي آوين ٩٤-٩٣ ششم
457 میرآخورلو رونیا ٩٧-٩٦ اول
458 میرآقازاده سیده آلا ٩٥-٩٤ اول
459 میررازقی سیده عسل ٩٥-٩٤ اول
460 میررازقی نفس ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
461 میررازقی نفس ٩٩-٩٨ دوم
462 میرصانع هلیا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
463 میرفصیحی شکیبا ٩٢-٩١ اول
464 میرقوامی مریلاسادات 99-1400 پیش دبستانی
465 مینایی مانا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
466 ناسودیان هستی 99-1400 ششم
467 ناصری پارمیس ٩٥-٩٤ ششم
468 نامداری زندی نیکا ٩٦-٩٥ اول
469 ناویافر پرنیا ٩٣-٩٢ پنجم
470 نبی بیدهندی آندیا ٩٢-٩١ اول
471 نجفي سلدا ٩٤-٩٣ ششم
472 نجفی باران ٩٧-٩٦ اول
473 نجیبی آوین ٩٥-٩٤ اول
474 ندری ابیانه رها ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
475 نراقی ملیکا ٩٦-٩٥ ششم
476 نشاط شمیرانی تینا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
477 نصیر نژاد روناک ٩٥-٩٤ دوم
478 نصیری تهرانی جانان ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
479 نصیری مهربانی سارینا ٩٣-٩٢ چهارم
480 نعمت پور سارا ٩٢-٩١ دوم
481 نوابی الیکا ٩٢-٩١ اول
482 نوذری اسبمرز نیکتا ٩٥-٩٤ اول
483 نوروز علی باران ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
484 نوروزی رومینا ٩٥-٩٤ چهارم
485 نوروزی سلاله ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
486 نوری کوپائی آرنیکا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
487 نوناز ملیناسادات ٩٢-٩١ اول
488 نیازیان النا ٩٦-٩٥ اول
489 نیک­خلق ثمین 99-1400 پیش دبستانی
490 نیک­منش نیتا 99-1400 پیش دبستانی
491 نیک پور وندا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
492 نیک کار دریا ٩٢-٩١ چهارم
493 هاشمی فیض آبادی  سیده النا 99-1400 اول
494 هدایتی شایا 99-1400 اول
495 هروی یاسمین ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
496 ورسه ء یلدا ٩٣-٩٢ پنجم
497 وزیری لنجانی شایلین ٩٢-٩١ اول
498 وفایی باران ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
499 وکیلی  پرنیان سادات 99-1400 اول
500 ولی زادگان آنیتا ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
501 یاوری مقدم پرنیان ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
502 یزدان خواه کناری آترین ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
503 یزدانی آندیا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
504 یعقوبی نیکا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
505 یوسفی بنیتا ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
506 یوسفی نازنین زهرا ٩٤-٩٣ دوم
507 یوسفی فر لیونا ٩٣-٩٢ دوم