ره یافتگان کوشش

ره یافتگان کوشش از سال 91 تا سال تحصیلی 1401-1400

 

ردیف  نام خانوادگی  نام  سال ورودی  پایه 
1 ابراهیمی النا ٩٨-٩٧ اول
2 احراری راتا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
3 احراری رایا ٩٥-٩٤ پنجم
4 احسان جو مهراوه ٩٨-٩٧ اول
5 احسن افرا ٩٥-٩٤ پنجم
6 احمدوند نورا 99-1400 پنجم
7 احمدی دنیز ٩٢-٩١ ششم
8 احمدی نهال ٩٦-٩٥ ششم
9 احمدی نوا ٩٦-٩٥ ششم
10 احمدی آرنیکا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
11 اخوان  فاطمه نورا  1401-1400 اول
12 اخوان  فاطمه سما  1401-1400 چهارم
13 اخی رایا ٩٢-٩١ دوم
14 ادیب آرتینا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
15 اربابی آوا ٩٥-٩٤ پنجم
16 اسدزاده مقدم آوین ٩٢-٩١ اول
17 اسدی ترمه ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
18 اسدی اربابی واران ٩٤-٩٣ سوم
19 اسدی اربابی واله ٩٤-٩٣ سوم
20 اسفندیار پارمیدا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
21 اسکندری یاسمین ٩٥-٩٤ ششم
22 اسلام زاده آرمیتا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
23 اسمعیلی پور دیانا ٩٨-٩٧ ششم
24 اصغرپور نیلا ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
25 اصغرپور مایا 99-1400 پیش دبستانی
26 اعتصام الیکا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
27 اعظمی نسترن ٩٢-٩١ اول
28 اعوانی ریحانه ٩٤-٩٣ چهارم
29 افشار رها ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
30 افضلی شرمین ٩٢-٩١ پنجم
31 اقبالی مانا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
32 اكبری دیانا 99-1400 اول
33 اکبرپور لیان ٩٥-٩٤ اول
34 اکبرپور لنا ٩٥-٩٤ ششم
35 اکبری نیکا 1401-1400 ششم
36 اکبری مجد هلیا ٩٢-٩١ دوم
37 الوند آوا ٩٤-٩٣ ششم
38 امیدوار آوا ٩٥-٩٤ دوم
39 امیرخسروی مهرآفرین ٩٦-٩٥ پنجم
40 امیرفخریان دیانا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
41 امیرمظفری ثابت کیارا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
42 امیری لنا ٩٤-٩٣ اول
43 امینی لیانا  1401-1400 پیش
44 انارکی ستایش ٩٨-٩٧ پنجم
45 انصاری  نیکا  1401-1400 اول
46 انصاری  آنیتا  1401-1400 چهارم
47 اویسی زینب ٩٨-٩٧ اول
48 ایرج پناه بامیکا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
49 ایشان لیانا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
50 ایمان فرد شایلی ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
51 ایوبیان اشتهارد لیلی ٩٤-٩٣ پنجم
52 آزادی رها ٩٢-٩١ دوم
53 آشوری پریسا ٩٢-٩١ ششم
54 آشوری شاینا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
55 آقاجری پارمیس ٩٥-٩٤ دوم
56 آقازاده سارینا ٩٦-٩٥ دوم
57 آقایی میبدی جانا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
58 آقایی نژاد سیده نیوشا ٩٣-٩٢ اول
59 آگاه منش ترانه ٩٢-٩١ اول
60 آگاه منش غزاله ٩٢-٩١ پنجم
61 بابازاده می گل ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
62 بابایی وندا ٩٢-٩١ اول
63 بابایی نیوشا ٩٦-٩٥ اول
64 بابایی درآباد نیکا ٩٧-٩٦ اول
65 باقری هلنا ٩٣-٩٢ اول
66 بایرامی اصل لنا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
67 بتولی فاطمه سادات ٩٢-٩١ چهارم
68 بحرینی الینا 1401-1400 اول
69 بحرینی الینا 99-1400 پیش دبستانی
70 بختیاری آرمیتا ٩٦-٩٥ سوم
71 بختیاری راد شاران ٩٤-٩٣ اول
72 بختیاری کشکجانی آندیا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
73 بدر دل آرا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
74 بدر ملیسا ٩٤-٩٣ چهارم
75 بدیعی النا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
76 برهان آزاد رها ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
77 برهان آزاد سارا ٩٦-٩٥ سوم
78 برهان آزاد سارا ٩٤-٩٣ اول
79 بسطام خانی مهرآیین ٩٥-٩٤ چهارم
80 بلوری آرام ٩٦-٩٥ اول
81 بنکدار رونیا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
82 بنکدار صبا ٩٤-٩٣ ششم
83 بنی آدم ترنم ٩٣-٩٢ ششم
84 به نژاد دینا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
85 بهادری نژاد آوا ٩٣-٩٢ پنجم
86 بهرامی میترا ٩٢-٩١ پنجم
87 بهمنی ملیسا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
88 پارساپور سارینا ٩٤-٩٣ ششم
89 پاشایی ثنا ٩٢-٩١ چهارم
90 پاکزاد پارمین ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
91 پدارم بنیتا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
92 پرورش ريزي آريان ٩٤-٩٣ ششم
93 پرورش ریزی آرمینا ٩٤-٩٣ پنجم
94 پسندیده پارمیس ٩٢-٩١ پیش دبستانی
95 پویان بیتا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
96 پیامی رزیتا ٩٤-٩٣ سوم
97 پیرمرادی  آوا  1401-1400 پیش
98 پیروی آوا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
99 تاج بر دیبا 99-1400 سوم
100 تاجیک رستمی زهرا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
101 ترکمنی ها نیکا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
102 ترینی آندریا ٩٨-٩٧ اول
103 تقوی آسمان 1401-1400 اول
104 تقوی آسمان 99-1400 پیش دبستانی
105 تقی زاده یاسمین ٩٢-٩١ پنجم
106 تقی زاده هانا ٩٤-٩٣ اول
107 تقی زاده اظهری سرمه ٩٢-٩١ پیش دبستانی
108 تمیمی دیانا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
109 تندر تارا  1401-1400 پیش
110 توسلی آوینا ٩٨-٩٧ اول
111 توسلی دلسا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
112 توشه جولنگرودی رزا ٩٥-٩٤ دوم
113 توفیقی روشا ٩٢-٩١ دوم
114 توکل شارینا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
115 جابری ساحل ٩٥-٩٤ چهارم
116 جان­ نثاری فاطمه 99-1400 ششم
117 جاویدی هستی ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
118 جعفرقلی سنا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
119 جعفرقلی زاده پارمیس ٩٢-٩١ پیش دبستانی
120 جعفری ویانا ٩٥-٩٤ اول
121 جلالی درسا 99-1400 اول
122 جلالی بیدگلی دریا ٩٥-٩٤ دوم
123 جلیلی سلنا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
124 جلیلی فر آوا ٩٨-٩٧ اول
125 جمشیدی مانلی ٩٢-٩١ پیش دبستانی
126 جمشیدی نیروانا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
127 جمیلیان پارمیدا ٩٢-٩١ چهارم
128 جنابی شاینا ٩٣-٩٢ دوم
129 جهاندیده پرنیان ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
130 جهانگیرنیا دینا ٩٥-٩٤ اول
131 جوادزاده بوسجین ساحل ٩٣-٩٢ پنجم
132 جواهری بنیتا  1401-1400 اول
133 جواهری پرنیا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
134 جواهری فرین ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
135 چاقری شیدخت 1401-1400 اول
136 چاقری گلشید ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
137 چاقری شیدخت 99-1400 پیش دبستانی
138 چاووش پور آرزو ٩٨-٩٧ اول
139 چایچی نیکا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
140 چراغی نیروانا 1401-1400 اول
141 چراغی نیروانا 99-1400 پیش دبستانی
142 حاتمی نگار ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
143 حاج­علی پرنسا 99-1400 پیش دبستانی
144 حاج علی پرنسا  1401-1400 اول
145 حاجی خان میرزای صراف پرنیان ٩٥-٩٤ اول
146 حاجی عموعصار لیانا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
147 حسام فر درسا ٩٦-٩٥ اول
148 حسن­زاده غزل ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
149 حسنی پریا ٩٢-٩١ ششم
150 حسنی نازنین ٩٢-٩١ سوم
151 حسنی ملینا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
152 حسین­زاده باران ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
153 حسین خانی پانیا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
154 حسین زاده ناطقی رومینا ٩٤-٩٣ سوم
155 حسین نژاد نگار ٩٦-٩٥ دوم
156 حسینی آوا ٩٤-٩٣ چهارم
157 حسینی نسب چترودی آوین ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
158 حقی درینا ٩٥-٩٤ دوم
159 حقی آشتیانی لیانا  1401-1400 اول
160 حقیقی بردینه سیده هانا ٩٤-٩٣ اول
161 حکیمی کیمیا ٩٥-٩٤ اول
162 حکیمی مقدم شایلین ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
163 حمداله زاده کیوی هلیا ٩٤-٩٣ ششم
164 حمیدی سارینا ٩٣-٩٢ دوم
165 حیدرمحمدی آتنا ٩٢-٩١ چهارم
166 خادمی سیدبنادک مبینا ٩٥-٩٤ ششم
167 خاکسار ترانه ٩٥-٩٤ سوم
168 خاکی روشا ٩٣-٩٢ اول
169 خالقی باران ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
170 خالقیان پارمیس ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
171 خامی نیکا  1401-1400 پیش
172 خاوندی ریحانه ٩٣-٩٢ اول
173 خدادادی آروشا ٩٩-٩٨ اول
174 خداوردی الهه ٩٢-٩١ اول
175 خسروانی مهدا ٩٥-٩٤ ششم
176 خسروی سنا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
177 خسروی لارا ٩٨-٩٧ اول
178 خسروی نیا ستاره ٩٥-٩٤ دوم
179 خضری پور پریا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
180 خلاقی آوین ٩٥-٩٤ ششم
181 خلج امیر حسینی نورا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
182 خلج امیرحسینی سوفیا ٩٨-٩٧ چهارم
183 خلیلیان شیدا ٩٤-٩٣ اول
184 خوش خوی نیروانا ٩٥-٩٤ اول
185 خوش راد شمیم ٩٤-٩٣ اول
186 خوشنواز رونیکا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
187 خوشنویسان هستی ٩٦-٩٥ دوم
188 دانشگر روشاسادات ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
189 دانشمند آنیا  1401-1400 پیش
190 دانشمند آرینا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
191 داورپناه ورنوسفادرانی تارا ٩٢-٩١ اول
192 درفشی ویانا 1401-1400 ششم
193 درویش رها ٩٦-٩٥ اول
194 دری روشا ٩٥-٩٤ اول
195 دلیری آیسا ٩٥-٩٤ پنجم
196 دلیلی اسکوِئی سلنا 99-1400 اول
197 دهقان نیری النا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
198 دولت آبادی عسل ٩٦-٩٥ سوم
199 دینی الیما ٩٥-٩٤ سوم
200 دینی آنیتا ٩٥-٩٤ اول
201 ذوالفقاری سلنا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
202 ذوالفقاری ثابت غزل ٩٥-٩٤ چهارم
203 راجی پارمیدا 99-1400 پنجم
204 ربیعی باران ٩٨-٩٧ اول
205 رحمانی دریانا ٩٦-٩٥ اول
206 رحمتی کامل باران ٩٥-٩٤ اول
207 رحمیانی ساره ٩٦-٩٥ چهارم
208 رحمیانی آتنا ٩٦-٩٥ ششم
209 ردانی پور ملیکا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
210 رستگارمقدم اعتمادی آمیتیس 99-1400 پنجم
211 رستمی سنا ٩٥-٩٤ دوم
212 رستمی هانا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
213 رستمی دیباور رکسانا ٩٢-٩١ دوم
214 رشیدی آوا ٩٢-٩١ ششم
215 رشیدی آیرین ٩٥-٩٤ اول
216 رشیدی روشا ٩٩-٩٨ اول
217 رصاف حقیقت مهربانو  1401-1400 پیش
218 رضانژادبردجی النا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
219 رضانژادپاچناری مبینا ٩٢-٩١ چهارم
220 رضانژادپاچناری ملیکا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
221 رضایی هستی ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
222 رضائی  رونیکا  1401-1400 اول
223 رضوان مارال ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
224 رکوعی سارا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
225 رکوعی سوگل ٩٢-٩١ پنجم
226 رمضانی ثمین ٩٤-٩٣ پنجم
227 رنجبران ثمینا ٩٦-٩٥ سوم
228 رهبرفرزامی حق کیانا ٩٢-٩١ چهارم
229 رییسی فرد مانلی ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
230 رئیس فیروز الینا 99-1400 اول
231 رئیسی سارا ٩٤-٩٣ سوم
232 زاهدی پرگل ٩٣-٩٢ ششم
233 زاهدین لباف سارا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
234 زجاجی آدریناسادات 99-1400 پنجم
235 زرسازگار سلین ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
236 زره شناس حقیقی کیمیا ٩٢-٩١ پنجم
237 زمانی فروشانی حلما 1401-1400 اول
238 زمانی فروشانی حلما 99-1400 پیش دبستانی
239 زند نیکی ٩٥-٩٤ اول
240 زند رعنا ٩٨-٩٧ ششم
241 زنگنه سوفی ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
242 ستاری ساینا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
243 ستاری فر ستاره ٩٥-٩٤ سوم
244 سرتیپی نژاد هستی ٩٥-٩٤ اول
245 سرمدی پانته آ ٩٤-٩٣ ششم
246 سریع القلم رزا ٩٣-٩٢ دوم
247 سعیدی مقدم دل آرا ٩٤-٩٣ چهارم
248 سکاکی شمیم سادات ٩٣-٩٢ اول
249 سلطانی رضائی راد فاطمه 1401-1400 چهارم
250 سلطانی شریف  آتریسا  1401-1400 اول
251 سلیمانی سما ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
252 سمنانی هانا ٩٥-٩٤ چهارم
253 سمیع بهار ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
254 سمیعی کاشی سیده سالی ٩٤-٩٣ ششم
255 سنجری قهرودی سوگل ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
256 سیدکباری آیه ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
257 سیفی ناژین ٩٥-٩٤ ششم
258 شادمند یاسین ٩٥-٩٤ ششم
259 شارعی صدف ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
260 شاکری­بهادر آدرینا ٩٥-٩٤ اول
261 شاکریان یگانه ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
262 شالباف اصفهانی جانان ٩٨-٩٧ دوم
263 شاه حسینی فر سارا ٩٥-٩٤ پنجم
264 شاه قاسی هونامیک ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
265 شاه محمدی پانیذ ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
266 شاهرخی آوین ٩٤-٩٣ سوم
267 شاهزاده فاضلی سیده مبینا ٩٢-٩١ دوم
268 شاهسوار پورآذری یاسمین ٩٢-٩١ پیش دبستانی
269 شایسته شایلی ٩٥-٩٤ چهارم
270 شایگان نیکا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
271 شجاعی پَرارین ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
272 شجاعی آترین ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
273 شجاعی دلسا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
274 شجاعیان همراز ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
275 شریف مقدم  رونیکا  1401-1400 اول
276 شریفی زاده رومینا ٩٥-٩٤ اول
277 شعبانی شارمین ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
278 شعبانی محیا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
279 شعله روز مدیا ٩٢-٩١ سوم
280 شکوری فاطمه ٩٢-٩١ چهارم
281 شکیبا رایا ٩٦-٩٥ چهارم
282 شکیبائیان شانا ٩٥-٩٤ اول
283 شمس شایلین ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
284 شمسی آی تک ٩٣-٩٢ ششم
285 شهبازی منفرد آرینا ٩٨-٩٧ اول
286 شهیدی تانیا ٩٥-٩٤ چهارم
287 شیخ عسل ٩٣-٩٢ اول
288 شیخ­ رضایی شهنورا ٩٩-٩٨ اول
289 شیخان شمس آبادی نیکی  1401-1400 پیش
290 شیرانی ستاره ٩٥-٩٤ چهارم
291 شیرزاده سمسار جانان ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
292 شیرزادی آیرین ٩٤-٩٣ اول
293 شیروان دایان ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
294 صادقی رزا ٩٣-٩٢ سوم
295 صادقی ساینا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
296 صادقی پور آوا 99-1400 پنجم
297 صانعی رزین ٩٤-٩٣ اول
298 صباغ امیرخیزی ندا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
299 صدقی فیض آبادی غزل ٩٤-٩٣ اول
300 صدیقی تنکابنی مانلی ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
301 صدیقی خویدک دریا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
302 صرافان آریانا ٩٨-٩٧ اول
303 صرافی نور رونیا 1401-1400 سوم
304 صفا مریم ٩٦-٩٥ سوم
305 صفارلواسانی سارینا 1401-1400 اول
306 صفارلواسانی سارینا 99-1400 پیش دبستانی
307 صفارهرندی نلیا ٩٢-٩١ دوم
308 صفاییان سایه ٩٢-٩١ چهارم
309 صفائی رامیلا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
310 صفائی نیکو دنیا ٩٨-٩٧ دوم
311 صفائیان روناک ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
312 صفری کیانا ٩٦-٩٥ ششم
313 صفری فرنیا ٩٧-٩٦ اول
314 صفوی بنیتا 99-1400 اول
315 صلاحی مانلی ٩٥-٩٤ اول
316 صمیمی آوا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
317 صمیمی آوینا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
318 صمیمی ابیانه هلیا ٩٣-٩٢ پنجم
319 صیاد رومینا ٩٢-٩١ دوم
320 طالبی آناهیتا ٩٢-٩١ دوم
321 طالبی مهتا سادات ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
322 طالقانی نیکا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
323 طاهر حکاک باران ٩٨-٩٧ اول
324 طاهری سارا ٩٥-٩٤ سوم
325 طاهری زاده کیمیا ٩٤-٩٣ پنجم
326 طاهری سرشت لنا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
327 طباطبایی رنجبر آرینا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
328 طوسی آرینا ٩٨-٩٧ اول
329 طیبی وانیا ٩٤-٩٣ چهارم
330 عابدی یارندی ساینا ٩٢-٩١ ششم
331 عالی داعی پردیس ٩٦-٩٥ ششم
332 عامری بافقی دیانا 99-1400 اول
333 عباس مفرد سارا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
334 عباسی آوا ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
335 عباسی راد آرشیدا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
336 عبدالملکی فرناز ٩٥-٩٤ ششم
337 عبدی حمزه کلائی شایلی 1401-1400 پیش
338 عبقری آوین ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
339 عجمی نیوشا ٩٣-٩٢ ششم
340 عدالت ثنا ٩٤-٩٣ اول
341 عسکر نجفی نازدانه  1401-1400 دوم
342 عظیمی فاطمه سادات 1401-1400 چهارم
343 عقبایی السا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
344 عقبائی عسل ٩٨-٩٧ پنجم
345 علی پورهشی زینب ٩٢-٩١ چهارم
346 علی خانزاده یاس ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
347 علیانی آندیا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
348 علیپور النا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
349 علیزاده سلین ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
350 عموبابائی سارینا ٩٣-٩٢ اول
351 عنایت رها ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
352 غرا ابریشم ٩٥-٩٤ دوم
353 غریب درسا ٩٤-٩٣ سوم
354 غفاری پروشات ٩٦-٩٥ اول
355 غفوری سروین 1401-1400 اول
356 غفوری سروین 99-1400 پیش دبستانی
357 غلامی هورمهر ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
358 غلامی فشارکی فاطمه ٩٢-٩١ پنجم
359 فاضل پور فرین ٩٥-٩٤ چهارم
360 فاضلی متین  روشا  1401-1400 اول
361 فتاح آوا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
362 فتاح رها ٩٢-٩١ پیش دبستانی
363 فتاحی النا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
364 فتاحی اردکانی دیانا ٩٥-٩٤ دوم
365 فتحی زاده آنیتا ٩٥-٩٤ چهارم
366 فتحی نیا یاسمین ٩٣-٩٢ دوم
367 فراسمی ویوناسادات ٩٨-٩٧ اول
368 فراهانی رها ٩٧-٩٦ اول
369 فرجی آریسا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
370 فردحبیبی پارمیس ٩٢-٩١ پیش دبستانی
371 فردوسی حسین آبادی سروین ٩٣-٩٢ پنجم
372 فرزانه موژان ٩٥-٩٤ پنجم
373 فروزانی آناهیتا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
374 فروزنده پور مونا ٩٣-٩٢ چهارم
375 فروزی رونیکا  1401-1400 پیش
376 فریدونی نیلا  1401-1400 پیش
377 فضلعلی زاده سوین ٩٢-٩١ پیش دبستانی
378 فلاح رنجبر نیوشا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
379 قابلی ریحانه ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
380 قادر نوا ٩٨-٩٧ پنجم
381 قاسم زاده درنیکا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
382 قاسمیان گیسو ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
383 قائمی نژاد ستایش ٩٤-٩٣ اول
384 قراخان رژین ٩٥-٩٤ چهارم
385 قرائتی مریم ٩٢-٩١ پیش دبستانی
386 قربانی بهاره ٩٢-٩١ پیش دبستانی
387 قربانی نگار ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
388 قربانی لاکه آیسان ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
389 قطبی رها ٩٨-٩٧ اول
390 قلی پور کیاناز ٩٥-٩٤ پنجم
391 قیاسوند آنائل  1401-1400 اول
392 كاشفی نژاد هانا 1401-1400 اول
393 كرمعلی زیارانی پارمیدا 99-1400 پنجم
394 كریمی ملیکا 99-1400 اول
395 كریمی فنی طهرانی روژان 99-1400 اول
396 كشكولی نازلی 99-1400 اول
397 کاشفی نژاد هانا نژاد 99-1400 پیش دبستانی
398 کاظم پورصباحی بهار ٩٢-٩١ چهارم
399 کاظمیان نیلسا ٩٧-٩٦ اول
400 کاظمیان شانیسا ٩٨-٩٧ اول
401 کاکاوند دایانا 1401-1400 اول
402 کتیبه بهاره ٩٢-٩١ چهارم
403 کدخدازده سارا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
404 کریمی کیانا ٩٩-٩٨ اول
405 کلبادی نژاد آترینا ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
406 کلوانی آناهیتا ٩٥-٩٤ چهارم
407 کملاخ  صبا  1401-1400 اول
408 کندی داینی آیلین  1401-1400 پیش
409 کندی داینی آیدان  1401-1400 پیش
410 کنعانی روشنا ٩٦-٩٥ اول
411 کیاراد نیکا  1401-1400 اول
412 کیان پور غزل بانو ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
413 کیانی وانیا ٩٢-٩١ سوم
414 گارز آوینا ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
415 گزینی پانیذ ٩٥-٩٤ ششم
416 گل­محمدی ساتین 99-1400 پیش دبستانی
417 گل بخش سروین ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
418 گل محمدی ساتین 1401-1400 اول
419 گلاب کش آرتادخت ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
420 گلابچی فر کیمیا ٩٨-٩٧ پنجم
421 گلشن­نیا پرسیا 99-1400 پیش دبستانی
422 گلشن نیا پرسیا 1401-1400 اول
423 گنجی زاده سوگل 99-1400 پیش دبستانی
424 گنجی زاده زواره سوگل 1401-1400 اول
425 گودرزی نیکی 99-1400 دوم
426 لاری نجفی ستایش ٩٢-٩١ پنجم
427 لحمی روشان ٩٥-٩٤ اول
428 لسان سروا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
429 لطیفی  نیکا  1401-1400 اول
430 لقمانی بنیتا 1401-1400 اول
431 متوسل سوگند ٩٢-٩١ پنجم
432 متولی حبیبی آنیسا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
433 متین­فر مهرسا 99-1400 پیش دبستانی
434 متین فر مهرسا 1401-1400 اول
435 مجری نیلیا ٩٢-٩١ دوم
436 محبوبی نیکی ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
437 محرابی آتوسا ٩٨-٩٧ ششم
438 محسنی ندا ٩٢-٩١ پنجم
439 محقق آنیا  1401-1400 پیش
440 محلاتی شیدا ٩٢-٩١ سوم
441 محمدی رها ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
442 محمدی آزاد تارا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
443 محمدی طامه دریا ٩٦-٩٥ اول
444 محمدی طامه ایرسا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
445 محمدیان شرمیلا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
446 محمدیان آمیتیس ٩٦-٩٥ سوم
447 محمدیان ساروی شایلین ٩٥-٩٤ چهارم
448 محمودی الینا 99-1400 اول
449 محیر گیگلو ساناز ٩٥-٩٤ دوم
450 مخیر سارینا ٩٤-٩٣ اول
451 مداح آویسا ٩٣-٩٢ اول
452 مدرسی درساسادات ٩٢-٩١ اول
453 مرادی سوگل ٩٢-٩١ ششم
454 مرادی صوفیا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
455 مرادی صلوات آتوسا ٩٥-٩٤ چهارم
456 مرآتی مقدم پونا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
457 مرزی آیناز ٩٢-٩١ پیش دبستانی
458 مرندی مانا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
459 مزینانی ملینا ٩٢-٩١ ششم
460 مژگانی نیایش سادات ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
461 مستخدمين حسيني فاطمه ٩٤-٩٣ پنجم
462 مسگری هوشیار دیبا 1401-1400 اول
463 مسگری هوشیار رها ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
464 مسگری هوشیار دیبا 99-1400 پیش دبستانی
465 مسلم پور شهرزاد ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
466 مشهدی کردی ال آی  1401-1400 اول
467 مصطفائی ملیکا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
468 مصلحی زاده نیکا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
469 مظاهری تینا ٩٥-٩٤ دوم
470 معتبر سارینا 1401-1400 اول
471 معتبر سارینا 99-1400 پیش دبستانی
472 معتضدی قاجار عسل ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
473 معتمدی دریا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
474 معتمدی بروجن هلیا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
475 معدنی هستی ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
476 معصومی سارا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
477 معصومی گودرزی نازنین ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
478 معمارزاده شایلین ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
479 معمارزاده رومیسا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
480 معماری بیتا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
481 مقامی سارینا ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
482 مقدسی درسا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
483 مقدم مریم ٩٢-٩١ پیش دبستانی
484 مقدم مریم ٩٥-٩٤ سوم
485 مقدم آمیتیس ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
486 مقدم فر ابریشم سادات 1401-1400 پیش
487 ملكی راسته کناری آترینا 99-1400 پنجم
488 ملک زاده باقری روشا ٩٢-٩١ دوم
489 ملکوتی خواه ارغوان ٩٢-٩١ دوم
490 ملکوتی سمنانی زهرا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
491 ملکی نیکی ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
492 ملکی ویانا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
493 ملیحی کیمیا ٩٧-٩٦ اول
494 منتظری بهار 1401-1400 اول
495 منتظری نیلا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
496 منتظری رزا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
497 منتظری حسنا ٩٤-٩٣ ششم
498 منتظری بهار 99-1400 پیش دبستانی
499 منصوری آرینا 99-1400 پنجم
500 منعمی ملینا ٩٢-٩١ دوم
501 منوچهری پور پریناز ٩٦-٩٥ ششم
502 مهرگان مانیا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
503 مهریزی آمیتیس ٩٥-٩٤ ششم
504 مهستا طاهری 99-1400 ششم
505 موذنی پور تینا ٩٨-٩٧ پنجم
506 مولازاده آیسا ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
507 مولائی مانیا 99-1400 پنجم
508 مولودی آوا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
509 ميارنعيمي آوين ٩٤-٩٣ ششم
510 میرآخورلو رونیا ٩٧-٩٦ اول
511 میرآقازاده سیده آلا ٩٥-٩٤ اول
512 میررازقی سیده عسل ٩٥-٩٤ اول
513 میررازقی نفس ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
514 میررازقی نفس ٩٩-٩٨ دوم
515 میرزاخانی  ملودی  1401-1400 چهارم
516 میرصانع هلیا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
517 میرفصیحی شکیبا ٩٢-٩١ اول
518 میرقوامی ملیسا سادات  1401-1400 پیش
519 میرقوامی مریلاسادات 1401-1400 اول
520 میرقوامی مریلاسادات 99-1400 پیش دبستانی
521 مینایی مانا ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
522 ناسودیان هستی 99-1400 ششم
523 ناصری پارمیس ٩٥-٩٤ ششم
524 نامداری زندی نیکا ٩٦-٩٥ اول
525 ناویافر پرنیا ٩٣-٩٢ پنجم
526 نبی بیدهندی آندیا ٩٢-٩١ اول
527 نجارپور مهنیا  1401-1400 پیش
528 نجفي سلدا ٩٤-٩٣ ششم
529 نجفی باران ٩٧-٩٦ اول
530 نجیبی آوین ٩٥-٩٤ اول
531 ندری ابیانه رها ٩٥-٩٤ پیش دبستانی
532 نراقی ملیکا ٩٦-٩٥ ششم
533 نشاط شمیرانی تینا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
534 نصیر نژاد روناک ٩٥-٩٤ دوم
535 نصیری تهرانی جانان ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
536 نصیری مهربانی سارینا ٩٣-٩٢ چهارم
537 نعمت پور سارا ٩٢-٩١ دوم
538 نوابی الیکا ٩٢-٩١ اول
539 نوجه دهیان ویانا 1401-1400 دوم
540 نوجه دهیان  آوینا  1401-1400 چهارم
541 نوذری اسبمرز نیکتا ٩٥-٩٤ اول
542 نوروز علی باران ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
543 نوروزی رومینا ٩٥-٩٤ چهارم
544 نوروزی سلاله ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
545 نوری کوپائی آرنیکا ٩٣-٩٢ پیش دبستانی
546 نوناز ملیناسادات ٩٢-٩١ اول
547 نیازیان النا ٩٦-٩٥ اول
548 نیك خلق ثمین 1401-1400 اول
549 نیك منش نیتا 1401-1400 اول
550 نیک­خلق ثمین 99-1400 پیش دبستانی
551 نیک­منش نیتا 99-1400 پیش دبستانی
552 نیک پور وندا ٩٢-٩١ پیش دبستانی
553 نیک کار دریا ٩٢-٩١ چهارم
554 هاشمی فیض آبادی  سیده النا 99-1400 اول
555 هدایتی شایا 99-1400 اول
556 هروی یاسمین ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
557 ورسه ء یلدا ٩٣-٩٢ پنجم
558 وزیری لنجانی شایلین ٩٢-٩١ اول
559 وفایی باران ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
560 وکیلی  پرنیان سادات 99-1400 اول
561 ولی زادگان آنیتا ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
562 یاوری مقدم پرنیان ٩٦-٩٥ پیش دبستانی
563 یزدان خواه کناری آترین ٩٤-٩٣ پیش دبستانی
564 یزدانی آندیا ٩٩-٩٨ پیش دبستانی
565 یعقوبی نیکا ٩٨-٩٧ پیش دبستانی
566 یوسفی بنیتا ٩٧-٩٦ پیش دبستانی
567 یوسفی نازنین زهرا ٩٤-٩٣ دوم
568 یوسفی فر لیونا ٩٣-٩٢ دوم