انجمن اولیا و مربیان

انجمن اولیا و مربیان

لیست اعضای انجمن اولیا و مربیان مجتمع فرهنگی- آموزشی کوشش واحد ظفر 2 سال تحصیلی 98-97آورده شده است. خواهشمند است جهت ارتباط با اعضای انجمن از ساعت ٨ الی ١٧ تماس حاصل فرمایید.

ردیف نام و نام خانوادگی نام دانش‌آموز پایه سمت تلفن همراه آدرس پست الکترونیکی
1 سید محمد مدرسی درسا سادات مدرسی هفتم  رئیس انحمن 09123252116 mo_modaresi@yahoo.com
2 بهرام کریمی سارینا کریمی هفتم نایب رئیس انجمن 09129564483 karimi_esfahan@yahoo.com
3 طناز عسگری گهر نیاز گرجی فرد هفتم منشی انجمن 09124475687 asgarigohar@yahoo.com
4 علی شهیدی تانیا شهیدی هشتم عضو انجمن 09121055054 a46shahidi@yahoo.com
5 مهدی رضائی مهلا رضائی هشتم عضو انجمن 09121785025 mahlarezaei@yahoo.com
6 سید رامین مدنی زاده ساجده مدنی زاده هفتم عضو انجمن 09352152199 raminmadanizadeh@gmail.com