فرم پیش ثبت نام
سال تحصیلی 1401-1400

مغایرت اطلاعات وارد شده توسط داوطلب موجب حذف از فرآیند ثبت نام می گردد.
شرایط پیش ثبت نام:
معدل: خیلی خوب
انضباط: خیلی خوب
 
* پر کردن فیلدهای قرمز الزامی است.
*در صورت بروز مشکل ، در ساعت اداری از شنبه تا چهارشنبه با شماره تلفن  88793732 تماس بگیرید .
فرم پیش ثبت نام
Loading
  • مشخصات فردی دانش آموز

  • توجه: لطفا برای پر کردن فیلدهای عددی صفحه کلید خود را انگلیسی کنید.

  • - -