پژوهش

کلاس های پژوهشی

رباتیک

برای مشاهده کلاس های پژوهشی رباتیک مجتمع فرهنگی- آموزشی کوشش روی لینک بالا کلیک کنید.

هوافضا

برای مشاهده کلاس های پژوهشی هوافضا مجتمع فرهنگی- آموزشی کوشش روی لینک بالا کلیک کنید.

سازه های ماکارونی

برای مشاهده کلاس های پژوهشی سازه های ماکارونی مجتمع فرهنگی- آموزشی کوشش روی لینک بالا کلیک کنید.

زیست پژوهی

برای مشاهده کلاس های زیست پژوهی مجتمع فرهنگی- آموزشی کوشش روی لینک بالا کلیک کنید.

نجوم

برای مشاهده کلاس های پژوهشی نجوم مجتمع فرهنگی- آموزشی کوشش روی لینک بالا کلیک کنید.