برنامه نویسی

                                                                                                                                                                                

          برنامه نویسی          

برنامه‌نویسی یک فرآیند خلاقانه است که چگونگی انجام یک کار یا یک وظیفه خاص را به کامپیوتر آموزش می‌دهد. هالیوود تصویری از برنامه‌نویس‌ها ارائه داده است و آن‌ها را تکنسین‌هایی معرفی کرده است که می‌توانند پشت یک کامپیوتر نشسته و در هر ثانیه یک کلمه عبور را بشکنند.