یکشنبه 25 آذر 1397
number of visits: 250
کسب مقام دوم مسابقات هندبال منطقه

کسب مقام دوم مسابقات هندبال منطقه

کسب مقام دوم مسابقات هندبال منطقه

 

                   تیـــم هنـــــدبال

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

بهار فرجی

2

هدیه قدسی

3

فاطمه قاضی مرادی

4

نیکا هوشمندی منش

5

صبا ترابی

6

تینا ترکی

7

مهتا یوسفی

8

نوا احمدی

9

نهال احمدی

10

مهدا خسروانی

11

سارا حاجیعلیلو

 
تصاویر
  • کسب مقام دوم مسابقات هندبال منطقه