یکشنبه 25 آذر 1397
number of visits: 504
 ‎کسب مقام اول و سوم مسابقات  انفرادی تنیس روی میز منطقه ۳

‎کسب مقام اول و سوم مسابقات
انفرادی تنیس روی میز منطقه ۳ توسط دانش آموزان

  • ‎الینا حامد‌جاهدی
  • ‎هانا سمنانی

‎کسب مقام اول و سوم مسابقات انفرادی تنیس روی میز منطقه ۳

.

تصاویر
  •  ‎کسب مقام اول و سوم مسابقات  انفرادی تنیس روی میز منطقه ۳