دوشنبه 20 اسفند 1397
number of visits: 10
کسب رتبه دو کشوری در آزمون مبتکران

کسب رتبه دو کشوری در آزمون مبتکران بهمن ماه

توسط دانش آموزان پایه هشتم

کسب رتبه دو کشوری در آزمون مبتکران

.

تصاویر
  • کسب رتبه دو کشوری در آزمون مبتکران