تماس با واحد ظفر 1

دبیـرسـتان دوره اول (واحد ظفر 1)

  • آدرس

    خیابان ظفـر، بین مدرس و آفـریقـا، شمـاره 243

  • تلفن

    88787070 (021)

  • ارتباط با مدیر عامل

    جهت ارتباط با مدیر عامل مجتمع فرهنگی-آموزشی کوشش کلیک کنید.