آزمون گزینه دو -آذر 98(یازدهم تجربی)
 

کسب رتبه 3 شهر تهران توسط پایه یازدهم تجربی

آزمون گزینه دو -آذر 98(دهم تجربی)
 

کسب رتبه 7 شهر تهران توسط پایه دهم تجربی

آزمون گزینه دو -آذر 98(یازدهم ریاضی)
 

کسب رتبه 2 شهر تهران توسط پایه یازدهم ریاضی

آزمون گزینه دو -آذر 98(دهم ریاضی)
 

کسب رتبه 1 شهر تهران توسط پایه دهم ریاضی

کسب مقام دوم پینگ پنگ
 

کسب مقام دوم در مسابقات پینگ پنگ توسط الینا حامد جاهدی در منطقه

برگزاری نمایشگاه کتاب
 

برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

آزمون گزینه دو
 

کسب رتبه 3 شهر تهران پایه یازدهم تجربی

گزینه دو آبان 98
 

کسب رتبه 1 شهر تهران پایه یازدهم ریاضی

گزینه دو آبان 98
 

کسب رتبه 1 شهر تهران پایه دهم ریاضی

کسب نتایج درخشان در المپیادهای علمی کشور سال تحصیلی98-97
 

لطفا برای دیدن نتایج المپیادهای علمی کشور کلیک کنید.