برگزاری جشنواره غذا
 

برگزاری جشنواره غذا 29 آبان ماه

برگزاری جشنواره موسیقی
 

برگزاری جشنواره موسیقی

برگزاری نمایشگاه کتاب
 

برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

کسب رتبه دو کشور و دوشهر درآزمون گزینه دو
 

کسب رتبه دو کشور و دوشهر  درآزمون گزینه دو آزمون گزینه دو فروردین ٩٧

کسب رتبه چهار کشور و دو شهر در آزمون گزینه دو
 

کسب رتبه چهار کشور و دو شهر  درآزمون گزینه دو آزمون گزینه دو فروردین ٩٧

کسب رتبه سه کشور و یک شهر در آزمون گزینه دو
 

کسب رتبه سه کشور و یک شهر  درآزمون گزینه دو آزمون گزینه دو فروردین 97

کسب رتبه دو کشور و دو شهر در آزمون گزینه دو
 

کسب رتبه دو کشور و دو شهر  توسط دانش آموزان در پایه دهم ریاضی آزمون گزینه دو فروردین 97

المپیادهای علمی کشور- بهمن 96
 

افتخارافرینان المپیاد علمی کشور