کسب نتایج درخشان در المپیادهای علمی کشور سال تحصیلی98-97
 

لطفا برای دیدن نتایج المپیادهای علمی کشور  کلیک کنید.

برگزاری جشنواره غذا
 

برگزاری جشنواره غذا 29 آبان ماه

برگزاری جشنواره موسیقی
 

برگزاری جشنواره موسیقی

برگزاری نمایشگاه کتاب
 

برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

کسب رتبه دو کشور و دوشهر درآزمون گزینه دو
 

کسب رتبه دو کشور و دوشهر  درآزمون گزینه دو آزمون گزینه دو فروردین ٩٧

کسب رتبه چهار کشور و دو شهر در آزمون گزینه دو
 

کسب رتبه چهار کشور و دو شهر  درآزمون گزینه دو آزمون گزینه دو فروردین ٩٧

کسب رتبه سه کشور و یک شهر در آزمون گزینه دو
 

کسب رتبه سه کشور و یک شهر  درآزمون گزینه دو آزمون گزینه دو فروردین 97

کسب رتبه دو کشور و دو شهر در آزمون گزینه دو
 

کسب رتبه دو کشور و دو شهر  توسط دانش آموزان در پایه دهم ریاضی آزمون گزینه دو فروردین 97