X
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
نام و نام خانوادگی رشته سراسری دانشگاه سراسری رشته آزاد دانشگاه ازاد
عزیزالدین پرستو مهندســی بــرق شریف عدم انتخاب رشته  
ایران بخش سارا فــیزیک شریف عدم انتخاب رشته  
اشراقی اسماء مهندسی متالوژی شریف مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
یوسفی مائده شیمـی کاربـردی شریف    
هنرور زهرا مهندسی کامپیوتر شریف(پردیس) مهندسی کامپیوتر تهران مرکز
قهری هستی مهندسـی صنایع شریف(پردیس) علوم کامپیوتر علوم و تحقیقات
سفاری نگین مهندســی بــرق تهران مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات
یگانی طوبی مهندسی معماری تهران مهندسی معماری تهران مرکز
قره گونه صدف علوم و مهندسـی تهران مهندسی مکانیک علوم و تحقیقات
شهیم درسا مهندسی معماری تهران(پردیس) مهندسی معماری تهران شمال
فخر طباطبایی پریسا مهندسی برق امیرکبیر مهندسی کامپیوتر علوم تحقیقات
حاجی کاظمی دیبا مهندسی مکانیک امیرکبیر عدم انتخاب رشته  
سلطان بایزیدی ارشین مهندسی پزشکی امیرکبیر عدم انتخاب رشته  
پرنیانی فاطمه مهندســی پزشکی امیرکبیر عدم انتخاب رشته  
آهنج ثمین مهندسـی شیمی امیرکبیر عدم انتخاب رشته  
رستم پور مینا مهندسـی شیمی امیرکبیر مهندسی شیمی علوم و تحقیقات
نیرمی نشاط مهندســی پلیمر امیرکبیر مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات
حسینی رائیکا مهندســی انرژی امیرکبیر مهندسی مکانیک علوم و تحقیقات
حسنی مطهره مهندســی نفـت امیرکبیر مهندسی برق علوم و تحقیقات
نوربخش درنا مهندسی مکانیک خواجه نصیر مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
منشی زاده آریسا مهندسی مکانیک خواجه نصیر عدم انتخاب رشته  
تباری پارمیس مهندسی عـمـران خواجه نصیر مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
برهان زاده تینا مهندسی متالوژی خواجه نصیر مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات
وفا غزل مهندسی معمـاری بهشتی مهندسی معماری تهران مرکز
تاج گردون فاطمه مهندسی کامپیوتر بهشتی مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات
رستمی جاوید زهرا مهندسی عـمـران الزهرا مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
امیری نیکو هلیا مهندسی کامپیوتر الزهرا مهندسی هوا و فضا علوم و تحقیقات
زکی زاده مهنا مهندسی کامپیوتر الزهرا عدم انتخاب رشته  
قزوینی کیمیا مهندســی صنایع الزهرا مهندسی صنایع علوم و تحقیقات
شهمیرزادی فاطمه مهندســی بــرق الزهرا مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات
رادفر هستی مهندسی عـمـران الزهرا مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات
طیارزاده هوری مهندسی شهرسازی هنر مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
بستان دوست آیلی مهندسی شهرسازی هنر مهندسی معماری تهران مرکز
عازمی خواه پردیس مهندسی کامپیوتر اصفهان مهندسی کامپیوتر تهران مرکز
هاشمی پریسا مهندسی معماری قزوین مهندسی معماری تهران غرب
توانا مهرگان مهندسی معماری قزوین مهندسی معماری تهران مرکز
میرزاامرجی فاطمه مهندسی برق قزوین مهندسی مکانیک علوم و تحقیقات
نگار شمس مهندسی فیزیک قزوین مهندسی پزشکی علوم تحقیقات
طریحی فریما مهندسی مکانیک گیلان مهندسی مکانیک علوم و تحقیقات
اندایش روژین مهندسی عمران تبریز عدم انتخاب رشته  
کریمی سپینود مهندسی کامپیوتر تبریز عدم انتخاب رشته  
زوار باشی اطرا مهندسی متالوژی کاشان مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات
اسماعیل زاده نیوشا مهندسی معماری زنجان عدم انتخاب رشته  
بابایی نصیبه مهندسی عـمـران هنر پارس مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات
شیرشکار به آذین ریـــاضــیـــات خواجه نصیر مهندسی صنایع علوم و تحقیقات
آرمنده الهه ریـــاضــیـــات الزهرا مهندسی کامپیوتر تهران مرکز
هلاله مریم علـوم اقتــصادی خوارزمی مهندسی پزشکی علوم تحقیقات
ثالثی مریم روانــشـنـاســی خوارزمی مهندسی پزشکی علوم تحقیقات
آخوندزاده نیکی معــماری داخلی علم و فرهنگ عدم انتخاب رشته  
سیدرئوفی آرمیتا حســــابــداری علم و فرهنگ مهندسی کامپیوتر تهران مرکز
مغاری حانیه آمــار و سـنجش علم و فرهنگ مهندسی معماری تهران شمال
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
نام و نام خانوادگی رشته سراسری دانشگاه سراسری رشته آزاد دانشگاه ازاد
فلاح رسولی سحر دندان پزشکی تهران عدم انتخاب رشته  
کریمان عسل داروسازی تهران پزشکی علوم پزشکی تهران
اسمعیل نیا نسیم داروسازی تهران عدم انتخاب رشته  
مهدوی مریم پزشکی قزوین پزشکی علوم پزشکی تهران
یوسفی ملیکا پزشکی یزد عدم انتخاب رشته  
سجادیه زهرا داروسازی مازندران پزشکی تهران
امین فر سارا دامپزشکی اهواز زیست شناسی سلولی علوم و تحقیقات
یزدان پناه نگین زیست فناوری بهشتی داروسازی تهران
شهامتی دنیا علوم تغذیه بهشتی پزشکی علوم پزشکی تهران
یوسفی مائده شیمی کاربردی شریف پزشکی علوم پزشکی تهران
زمانی نیوشا تکنولوژی پرتوشناسی بهشتی پزشکی علوم پزشکی تهران
یوسفی المیرا زیست شناسی سلولی خوارزمی دامپزشکی بابل
استادعلی پور هلیا عدم انتخاب رشته   دامپزشکی بابل
سید شاکری یاسمین مهندسی بهداشت بهشتی دامپزشکی ارومیه
فرهمند نیلوفر عدم انتخاب رشته   دامپزشکی ارومیه
جنابی ملیکا شیمی کاربردی سمنان دامپزشکی ارومیه
خسروی نگین عدم انتخاب رشته   دامپزشکی گرمسار
یوسفی ریحانه شیمی کاربردی الزهرا پزشکی تهران
سیاوشی رکسانا پرستاری یزد دامپزشکی گرمسار
کجوری فاطمه پرستاری همدان دامپزشکی گرمسار
شیخ غزال روانشناسی بالینی ملایر دامپزشکی گرمسار
فتحی ساحل عدم انتخاب رشته   دامپزشکی شبستر
سلیمانی تیام عدم انتخاب رشته   دامپزشکی بافت
غلامی سارا عدم انتخاب رشته   دامپزشکی بافت
بیات کیمیا بینایی سنجی ایران عدم انتخاب رشته  
پاینده پریسا علوم آزمایشگاهی بهشتی علوم آزمایشگاهی ساری
صمدیان فاطمه پرستاری بهشتی زیست فناوری رودهن
علیزاده مهدیس علوم و صنایع غذایی بهشتی عدم انتخاب رشته  
امامی نسیم زیست شناسی گیاهی بهشتی میکروبیولوژی علوم پزشکی تهران
صباغ امیر خیزی نگار مدیریت صعتی بهشتی زیست شناسی سلولی علوم پزشکی تهران
ایران پرور آوا علوم دامی تهران شیمی کاربردی تهران مرکز
حاجی آقاپور منا زیست شناسی سلولی خوارزمی مهندسی صنایع غذایی علوم و تحقیقات
صمدی کیمیا شیمی کاربردی الزهرا هوش بری علوم پزشکی تهران
قبادی پریا مدیریت بازرگانی الزهرا مهندسی صنایع غذایی علوم و تحقیقات
سالارمهر طلایه تکنولوژی پرتو شناسی علوم پزشکی مازندران ساری عدم انتخاب رشته  
علی قارداشی یاسمینا زبان و ادبیات انگلیسی الزهرا عدم انتخاب رشته  
غفاری مینا روانشناسی بالینی گیلان زیست شناسی سلولی علوم پزشکی تهران
فرهودی ندا شیمی کاربردی اراک زیست شناسی سلولی علوم و تحقیقات
نعمت الهی نیکتا شیمی محض گیلان شیمی کاربردی علوم پزشکی تهران
نیکوخصال آیناز زیست شناسی گیاهی جیرفت میکروبیولوژی شهر قدس
زرگریان نگین روانشناسی بالینی علم و فرهنگ علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران
زارع سنا حسابداری علم و فرهنگ مهندسی صنایع غذایی علوم و تحقیقات
مشهدی زاده نیکا زیست شناسی سلولی علم و فرهنگ زیست شناسی سلولی علوم پزشکی تهران
دهقانی راضیه مدیریت مالی رجا قزوین شیمی کاربردی علوم پزشکی تهران
جلالیان مبینا مدیریت مالی رسام کرج زیست شناسی سلولی علوم و تحقیقات
باقری دینا مهندسی هوا فضا اصفهان شیمی محض رودهن
بیات فائزه عدم انتخاب رشته   زیست شناسی سلولی علوم پزشکی تهران
علی پور سحر عدم انتخاب رشته   میکروبیولوژی علوم پزشکی تهران
علیزاده سمر عدم انتخاب رشته   زیست شناسی سلولی علوم و تحقیقات
درخشانی فاطمه عدم انتخاب رشته   شیمی کاربردی علوم و تحقیقات
فرخی ستایش عدم انتخاب رشته   مترجمی زبان انگلیسی علوم و تحقیقات
جلالی فیروزه عدم انتخاب رشته   میکروبیولوژی کرج
نبی زاده ملیکا عدم انتخاب رشته   میکروبیولوژی اسلامشهر
هادی زاده سارا عدم انتخاب رشته   زیست شناسی سلولی اسلامشهر

ریاضی

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
نام و نام خانوادگی رشته سراسری دانشگاه سراسری رشته آزاد دانشگاه ازاد
عزیزالدین پرستو مهندســی بــرق شریف عدم انتخاب رشته  
ایران بخش سارا فــیزیک شریف عدم انتخاب رشته  
اشراقی اسماء مهندسی متالوژی شریف مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
یوسفی مائده شیمـی کاربـردی شریف    
هنرور زهرا مهندسی کامپیوتر شریف(پردیس) مهندسی کامپیوتر تهران مرکز
قهری هستی مهندسـی صنایع شریف(پردیس) علوم کامپیوتر علوم و تحقیقات
سفاری نگین مهندســی بــرق تهران مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات
یگانی طوبی مهندسی معماری تهران مهندسی معماری تهران مرکز
قره گونه صدف علوم و مهندسـی تهران مهندسی مکانیک علوم و تحقیقات
شهیم درسا مهندسی معماری تهران(پردیس) مهندسی معماری تهران شمال
فخر طباطبایی پریسا مهندسی برق امیرکبیر مهندسی کامپیوتر علوم تحقیقات
حاجی کاظمی دیبا مهندسی مکانیک امیرکبیر عدم انتخاب رشته  
سلطان بایزیدی ارشین مهندسی پزشکی امیرکبیر عدم انتخاب رشته  
پرنیانی فاطمه مهندســی پزشکی امیرکبیر عدم انتخاب رشته  
آهنج ثمین مهندسـی شیمی امیرکبیر عدم انتخاب رشته  
رستم پور مینا مهندسـی شیمی امیرکبیر مهندسی شیمی علوم و تحقیقات
نیرمی نشاط مهندســی پلیمر امیرکبیر مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات
حسینی رائیکا مهندســی انرژی امیرکبیر مهندسی مکانیک علوم و تحقیقات
حسنی مطهره مهندســی نفـت امیرکبیر مهندسی برق علوم و تحقیقات
نوربخش درنا مهندسی مکانیک خواجه نصیر مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
منشی زاده آریسا مهندسی مکانیک خواجه نصیر عدم انتخاب رشته  
تباری پارمیس مهندسی عـمـران خواجه نصیر مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
برهان زاده تینا مهندسی متالوژی خواجه نصیر مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات
وفا غزل مهندسی معمـاری بهشتی مهندسی معماری تهران مرکز
تاج گردون فاطمه مهندسی کامپیوتر بهشتی مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات
رستمی جاوید زهرا مهندسی عـمـران الزهرا مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
امیری نیکو هلیا مهندسی کامپیوتر الزهرا مهندسی هوا و فضا علوم و تحقیقات
زکی زاده مهنا مهندسی کامپیوتر الزهرا عدم انتخاب رشته  
قزوینی کیمیا مهندســی صنایع الزهرا مهندسی صنایع علوم و تحقیقات
شهمیرزادی فاطمه مهندســی بــرق الزهرا مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات
رادفر هستی مهندسی عـمـران الزهرا مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات
طیارزاده هوری مهندسی شهرسازی هنر مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
بستان دوست آیلی مهندسی شهرسازی هنر مهندسی معماری تهران مرکز
عازمی خواه پردیس مهندسی کامپیوتر اصفهان مهندسی کامپیوتر تهران مرکز
هاشمی پریسا مهندسی معماری قزوین مهندسی معماری تهران غرب
توانا مهرگان مهندسی معماری قزوین مهندسی معماری تهران مرکز
میرزاامرجی فاطمه مهندسی برق قزوین مهندسی مکانیک علوم و تحقیقات
نگار شمس مهندسی فیزیک قزوین مهندسی پزشکی علوم تحقیقات
طریحی فریما مهندسی مکانیک گیلان مهندسی مکانیک علوم و تحقیقات
اندایش روژین مهندسی عمران تبریز عدم انتخاب رشته  
کریمی سپینود مهندسی کامپیوتر تبریز عدم انتخاب رشته  
زوار باشی اطرا مهندسی متالوژی کاشان مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات
اسماعیل زاده نیوشا مهندسی معماری زنجان عدم انتخاب رشته  
بابایی نصیبه مهندسی عـمـران هنر پارس مهندسی پزشکی علوم و تحقیقات
شیرشکار به آذین ریـــاضــیـــات خواجه نصیر مهندسی صنایع علوم و تحقیقات
آرمنده الهه ریـــاضــیـــات الزهرا مهندسی کامپیوتر تهران مرکز
هلاله مریم علـوم اقتــصادی خوارزمی مهندسی پزشکی علوم تحقیقات
ثالثی مریم روانــشـنـاســی خوارزمی مهندسی پزشکی علوم تحقیقات
آخوندزاده نیکی معــماری داخلی علم و فرهنگ عدم انتخاب رشته  
سیدرئوفی آرمیتا حســــابــداری علم و فرهنگ مهندسی کامپیوتر تهران مرکز
مغاری حانیه آمــار و سـنجش علم و فرهنگ مهندسی معماری تهران شمال

تجربی

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
نام و نام خانوادگی رشته سراسری دانشگاه سراسری رشته آزاد دانشگاه ازاد
فلاح رسولی سحر دندان پزشکی تهران عدم انتخاب رشته  
کریمان عسل داروسازی تهران پزشکی علوم پزشکی تهران
اسمعیل نیا نسیم داروسازی تهران عدم انتخاب رشته  
مهدوی مریم پزشکی قزوین پزشکی علوم پزشکی تهران
یوسفی ملیکا پزشکی یزد عدم انتخاب رشته  
سجادیه زهرا داروسازی مازندران پزشکی تهران
امین فر سارا دامپزشکی اهواز زیست شناسی سلولی علوم و تحقیقات
یزدان پناه نگین زیست فناوری بهشتی داروسازی تهران
شهامتی دنیا علوم تغذیه بهشتی پزشکی علوم پزشکی تهران
یوسفی مائده شیمی کاربردی شریف پزشکی علوم پزشکی تهران
زمانی نیوشا تکنولوژی پرتوشناسی بهشتی پزشکی علوم پزشکی تهران
یوسفی المیرا زیست شناسی سلولی خوارزمی دامپزشکی بابل
استادعلی پور هلیا عدم انتخاب رشته   دامپزشکی بابل
سید شاکری یاسمین مهندسی بهداشت بهشتی دامپزشکی ارومیه
فرهمند نیلوفر عدم انتخاب رشته   دامپزشکی ارومیه
جنابی ملیکا شیمی کاربردی سمنان دامپزشکی ارومیه
خسروی نگین عدم انتخاب رشته   دامپزشکی گرمسار
یوسفی ریحانه شیمی کاربردی الزهرا پزشکی تهران
سیاوشی رکسانا پرستاری یزد دامپزشکی گرمسار
کجوری فاطمه پرستاری همدان دامپزشکی گرمسار
شیخ غزال روانشناسی بالینی ملایر دامپزشکی گرمسار
فتحی ساحل عدم انتخاب رشته   دامپزشکی شبستر
سلیمانی تیام عدم انتخاب رشته   دامپزشکی بافت
غلامی سارا عدم انتخاب رشته   دامپزشکی بافت
بیات کیمیا بینایی سنجی ایران عدم انتخاب رشته  
پاینده پریسا علوم آزمایشگاهی بهشتی علوم آزمایشگاهی ساری
صمدیان فاطمه پرستاری بهشتی زیست فناوری رودهن
علیزاده مهدیس علوم و صنایع غذایی بهشتی عدم انتخاب رشته  
امامی نسیم زیست شناسی گیاهی بهشتی میکروبیولوژی علوم پزشکی تهران
صباغ امیر خیزی نگار مدیریت صعتی بهشتی زیست شناسی سلولی علوم پزشکی تهران
ایران پرور آوا علوم دامی تهران شیمی کاربردی تهران مرکز
حاجی آقاپور منا زیست شناسی سلولی خوارزمی مهندسی صنایع غذایی علوم و تحقیقات
صمدی کیمیا شیمی کاربردی الزهرا هوش بری علوم پزشکی تهران
قبادی پریا مدیریت بازرگانی الزهرا مهندسی صنایع غذایی علوم و تحقیقات
سالارمهر طلایه تکنولوژی پرتو شناسی علوم پزشکی مازندران ساری عدم انتخاب رشته  
علی قارداشی یاسمینا زبان و ادبیات انگلیسی الزهرا عدم انتخاب رشته  
غفاری مینا روانشناسی بالینی گیلان زیست شناسی سلولی علوم پزشکی تهران
فرهودی ندا شیمی کاربردی اراک زیست شناسی سلولی علوم و تحقیقات
نعمت الهی نیکتا شیمی محض گیلان شیمی کاربردی علوم پزشکی تهران
نیکوخصال آیناز زیست شناسی گیاهی جیرفت میکروبیولوژی شهر قدس
زرگریان نگین روانشناسی بالینی علم و فرهنگ علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران
زارع سنا حسابداری علم و فرهنگ مهندسی صنایع غذایی علوم و تحقیقات
مشهدی زاده نیکا زیست شناسی سلولی علم و فرهنگ زیست شناسی سلولی علوم پزشکی تهران
دهقانی راضیه مدیریت مالی رجا قزوین شیمی کاربردی علوم پزشکی تهران
جلالیان مبینا مدیریت مالی رسام کرج زیست شناسی سلولی علوم و تحقیقات
باقری دینا مهندسی هوا فضا اصفهان شیمی محض رودهن
بیات فائزه عدم انتخاب رشته   زیست شناسی سلولی علوم پزشکی تهران
علی پور سحر عدم انتخاب رشته   میکروبیولوژی علوم پزشکی تهران
علیزاده سمر عدم انتخاب رشته   زیست شناسی سلولی علوم و تحقیقات
درخشانی فاطمه عدم انتخاب رشته   شیمی کاربردی علوم و تحقیقات
فرخی ستایش عدم انتخاب رشته   مترجمی زبان انگلیسی علوم و تحقیقات
جلالی فیروزه عدم انتخاب رشته   میکروبیولوژی کرج
نبی زاده ملیکا عدم انتخاب رشته   میکروبیولوژی اسلامشهر
هادی زاده سارا عدم انتخاب رشته   زیست شناسی سلولی اسلامشهر