مشاوره و روانشناسی

مشاوره و روانشناسی

 

 عنوانحجم تاریخ ایجادتوضیحات
پیام مشاور (کلیپ)1.30 MBدانلود1399/09/14اعتماد به نفس
پیام مشاور (صوتی)6.08 MBدانلود1399/09/14احساس ارزشمندی
پیام مشاور (کلیپ)14.48 MBدانلود1399/09/14بیماری فضای مجازی
پیام مشاور (کلیپ)5.44 MBدانلود1399/09/14آدمهای بزرگ کوچک متوسط
پیام مشاور (کلیپ)5.74 MBدانلود1399/09/14باور
پیام مشاور (کلیپ)6.91 MBدانلود1399/09/14تغییر
پیام مشاور (کلیپ)4.17 MBدانلود1399/09/14تجسم هدف
پیام مشاور (صوتی)6.22 MBدانلود1399/09/14فوریت
پیام مشاور (کلیپ)6.35 MBدانلود1399/09/14جوجه اردک زشت
پیام مشاور (کلیپ)13.63 MBدانلود1399/09/14زمان
پیام مشاور129.55 KBدانلود1399/09/14زندگی هدفمند
پیام مشاور96.85 KBدانلود1399/09/14جسارت
پیام مشاور111.50 KBدانلود1399/09/14زیستن در حال
پیام مشاور147.81 KBدانلود1399/09/14واگویه
پیام مشاور42.81 KBدانلود1399/09/14فکر عمل عادت
پیام مشاور75.20 KBدانلود1399/09/14هدف و ارزش
پیام مشاور110.27 KBدانلود1399/09/14موفقیت
پیام مشاور63.72 KBدانلود1399/08/25شروع کنید!
پیام مشاور66.83 KBدانلود1399/08/25هدف گذاری موثر -2
پیام مشاور98.47 KBدانلود1399/08/25هدف گذاری موثر
پیام مشاور80.80 KBدانلود1399/08/25پذیرش چیست؟
معرفی کتاب10.48 MBدانلود1399/01/21 
معرفی کتاب44.78 KBدانلود1399/01/13از امروز هفته ای یک معرفی کتاب خواهیم داشت. پیشنهاد کتاب برای مطالعه و معرفی، کتاب های خوب در همه زمینه ها...
همه چیزدانی رسانه ای4.92 MBدانلود1399/01/12 
بدن و ذهن خود را سالم و قوی نگه دارید410.91 KBدانلود1399/01/12 
افراد عامل و غیر عامل120.78 KBدانلود1399/01/04با توجه به وضعیت فعلی که همه ی ما در آن به سر می بریم نحوه ی برخورد ما با این موقعیت جدید، وابسته به ایجاد عادات موثر است. خواندن کتاب هفت عادت مردمان موثر در شرایط فعلی به شما توصیه می شود.
در مقابله با مسائل زندگی ........2.71 MBدانلود1398/12/29 
خود بیمار انگاری26.71 MBدانلود1398/12/24 
شادکامی در سختی ......34.31 MBدانلود1398/12/17 
انتقاد کالای لوکسی که هیچ یک از ما نمی توانیم بهای سنگین آن را بپردازیم58.28 KBدانلود1398/09/16قسمت اول
سندرم آشیانه خالی چیست ؟398.06 KBدانلود1398/08/15مقاله ای در رابطه با سندرم آشیانه خالی
سندرم آشیانه خالی چیست ؟ این فیلم در مورد مادری چینی-کانادایی است که از سندرم آشیانه خالی رنج می‌برد.36.20 MBدانلود1398/08/15یک پویانمایی رایانه‌ای کوتاه که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. و در نود و یکمین دوره جوایز اسکار برنده جایزه اسکار بهترین پویانمایی کوتاه شده‌است.
عادتهایی که سلامت روان را تهدید می کنند.8.50 MBدانلود1396/10/03 
چگونه نه بگوییم250.11 KBدانلود1396/10/03.
مقصد را مشخص کنید4.40 MBدانلود1396/10/03 
متفاوت باشید662.59 KBدانلود1396/10/03 
رمز موفقیت از نظر سقراط354.43 KBدانلود1396/10/03 
روشهای رسیدن به آرامش306.12 KBدانلود1396/08/08 
15 روش تمرکز در مکالمه230.15 KBدانلود1396/08/08