عنواندسته‌بندی تاریخ ایجاد
تابستان مجازیفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/03
مشاوره های فردی هفته پایانی دوره تابستانفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/03
آغاز سال تحصیلی و آرزوهای ما برای شمافعالیت های مدرسهدانلود1399/08/03
پیام دلتنگیفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/03
مروری بر آغاز سال تحصیلی جدیدفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/03
کلاس های آنلاین پایه دهمفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/03
کوئیز های کلاسی پایه دهم به صورت آنلاینفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/03
از آمادگی تا اجرای کوئیز آنلاین پایه دهمفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/03
کلاس های تعاملی آنلاین پایه های دهم و یازدهمفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/03
پرسش های شفاهی کلاسی پایه دهم و یازدهمفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/03
مشاوره های فردی و آموزشی دهم و یازدهمفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/03
زنگ ورزش مجازیفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/03
تحویل کتب درسیفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/03
یک روز با آتش نشان به مناسبت روز آتش نشانفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/03
دوره های کمک های اولیه هلال احمرفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/03
روز دانش آموز مبارکفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/17
پیام تبریک دبیران به مناسبت روز دانش آموزفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/17
زنگ ورزش مجازیفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/17
تحویل جزوات درسیفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/17
برگزاری کلاس فرانسهفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/17
نگاهی به روند کوئیز های کلاسیفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/17
برگزاری کلاس های المپیاد هفته دوم آبانفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/20
جلسه نمایندگان آموزشی پایه دهم با حضور مدیر دبیرستانفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/20
جلسه نمایندگان آموزشی پایه یازدهم با حضور مدیر دبیرستانفعالیت های مدرسهدانلود1399/08/20