X

قبولی کنکور به تفکیک دانشگاه

قبولی کنکور به تفکیک دانشگاه

ردیفنام دانـش آمــوزرشــــتـــــهنام دانشگاه
1آصــفی سـایـنابرق و الکترونیـکشریف
2ســرتـیپی مـینابرق و الکترونیـکشریف
3حــق زارع شـبنمبرق و الکترونیـکشریف
4شــاهـکـار پرنیانبرق و الکترونیـکشریف
5عزیزالدین پرستوبرق و الکترونیـکشریف
6رعـایـایی شبنـممهندسی مکانیـکشریف
7شـمـس هنگامـهمهندسی مکانیـکشریف
8قنادی مراغه هستیمهندسی مکانیـکشریف
9محمـودزاده نیکیمهندسی مـکانیکشریف
10نیکومنش مریممهندسی مـکانیکشریف
11مـکــی گـلـبـومـهـنـدسـی ITشریف
12مـحـمـد بیـگـیمـهـنـدسـی ITشریف
13سـامکی مهرنـوشمهندسی کامپیوترشریف
14حقیـقی یـاسمـنمهندسی کامپیوترشریف
15اسـدی یاسـمیـنمهندسی کامپیوترشریف
16عـزت نژاد شـرارهمهندسی کامپیوترشریف
17دیــــانـی نازنینمهندسی کامپیوترشریف
18هنرور زهرامهندسی کامپیوترشریف(پردیس)
19قـاسمـی سـانـازمهندسی هـوا فضاشریف
20خـلـیـلی سـحـرمهندسی هـوا فضاشریف
21فـقیهی سـپـیدهمهندسی هـوا فضاشریف
22کیـهان فـر غـزالمهندسی عـمـرانشریف
23سقط فروش خاطرهمهندسی عـمـرانشریف
24لـطفـی زاده صـبامهندسی شـیمـیشریف
25میرزایی متین کیمیامهندسی شـیمـیشریف
26براتـی فـریـمــامهندسی شـیمـیشریف
27عطایی کرمانی تینامهندسی شـیمـیشریف
28حاج علی زاده دنیامهندسی شـیمـیشریف
29امـینـی کـیـانـامهندسی شـیمـیشریف
30فـروغـی فـرنـازمهندسی شـیمـیشریف
31عـبـدی نیـوشـامهندسی متالـوژیشریف
32فـروغـی پـانیـذمهندسی متالـوژیشریف
33قـرایـی فـرنوشمهندسی متالـوژیشریف
34امــامـی ثـمــرمهندسی متالـوژیشریف
35شیبانی کاشانی ثنامهندسی متالـوژیشریف
36اشراقی اسماءمهندسی متالـوژیشریف
37مدرس یزدی زهرامهندسی صنـایـعشریف
38قهری هستیمهندسی صنـایـعشریف(پردیس)
39رضـــــی آزادهمهندسی صنایع غذاییشریف
40سید مدقالچی صبافیزیک مـحـضشریف
41علی حسینی المیرافیزیک مـحـضشریف
42رفیـعی فرد نـسیمفیزیک مـحـضشریف
43لشـکری سـپـیدهفیزیک مـحـضشریف
44ایران بخش سارافیزیک مـحـضشریف
45عــبـدی نـهــالشیـمی مـحـضشریف
46اتحادیه کوچک سپیدهشیـمی مـحـضشریف
47اصـل حریری صباشیـمی مـحـضشریف
48کیــوانـی نـگـارمهندسی مـــوادشریف
49قـنــادی نـهـالمهندسی مکاترونیکشریف
50کمانی تیناشیمی کاربردیشریف
51یوسفی مائدهشیمی کاربردیشریف
52پـرتـوی مــارالمهندسی بــــرقتهران
53حــکمـی سـارامهندسی بــــرقتهران
54مـیـرزازاده پـونهمهندسی بــــرقتهران
55سلطانیه سحرمهندسی بــــرقتهران
56سلطانیه ستارهمهندسی بــــرقتهران
57سفاری نگینمهندسی بــــرقتهران
58جـمالی نیـلوفـرمهندسی مکانیـکتهران
59عـسکریان ثـمینمهندسی مکانیـکتهران
60اویـسی مـرضـیهمهندسی مکانیـکتهران
61تابع جماعت گلسامهندسی مکانیـکتهران
62صـدیـقی مـریـممهندسی مکانیـکتهران
63حـبیبیان آنـاهیتامهندسی مکانیـکتهران
64بـشیری پـروانـهمهندسی مکانیـکتهران
65نیلفر مریممهندسی مکانیـکتهران
66احمدی ندوشن شیمامهندسی پـلیمـرتهران
67سعیدی گرکانی صدفمهندسی پـلیمـرتهران
68ذاکـــر فــرنـازمهندسی پـلیمـرتهران
69خانـجانی نیلوفـرمهندسی پـلیمـرتهران
70امیـری آنـاهیـتامهندسی پـلیمـرتهران
71محمد زاده نوین طهورامهندسی پـلیمـرتهران
72جنابی نیکیمهندسی پـلیمـرتهران
73حـق خواه هستیمهندسی شیــمیتهران
74شـاهیـن پـریسامهندسی شیــمیتهران
75مهــدیان مینــامهندسی شیــمیتهران
76مـجلسـی آتنــامهندسی شیــمیتهران
77امـیــری الـنــازمهندسی شیــمیتهران
78امیرسرداری سارامهندسی صنـایـعتهران
79میرهادی آسامهندسی صنـایـعتهران
80رستـمی پور پریـامهندسی صنـایـعتهران
81رحمتـی پـریسـامهندسی صنـایـعتهران
82ناظمی هرندی فایزهمهندسی صنـایـعتهران
83محمود زاده سـارامهندسی صنـایـعتهران
84محمدیان پور صدفمهندسی صنـایـعتهران
85فـاتـحی ثـریــامهندسی صنـایـعتهران
86اولاد زاد نـسترنمهندسی صنـایـعتهران
87عابدین نژادآریانهمهندسی صنـایـعتهران
88قلی زاده انصاری مهتامهندسی معـــدنتهران
89عینـک چی پگاهمهندسی معـــدنتهران
90خوشنویسان سارامهندسی معـــدنتهران
91اکبـری شیریــنمهندسی معـــدنتهران
92نـوری زنوز زهـرامهندسی معـــدنتهران
93حـریرچیان مینومهندسی شهرسازیتهران
94نوری مقدم تهران نیکیمهندسی شهرسازیتهران
95خدادادی فرد آترینمهندسی شهرسازیتهران
96گوهری ساویـسمهندسی شهرسازیتهران
97میـرریاحی لیـلامهندسی شهرسازیتهران
98حسن ولی آذیـنمهندسی شهرسازیتهران
99فصیـحی فرینــامهندسی شهرسازیتهران
100میرزاییان لیلیمهندسی شهرسازیتهران
101حقیقی خوشخو آیسانمهندسی فضای سبزتهران
102نادری شانجانی نیوشامهندسی معـماریتهران
103خبازی اسکوئی الههمهندسی معـماریتهران
104کارگزار نهاوندی شقایقمهندسی معـماریتهران
105طـاهریـان گـلارهمهندسی معـماریتهران
106مـجتهدی کیمـیامهندسی معـماریتهران
107جوانبخت سامانی پرنازمهندسی معـماریتهران
108نیانیک کار سـارامهندسی معـماریتهران
109فیـروزه ونــوسمهندسی معـماریتهران
110محمدی حسنیه زهرامهندسی معـماریتهران
111خضــری شبنـممهندسی معـماریتهران
112مشیــری بیتــامهندسی معـماریتهران
113ابوالحسنی هانیهمهندسی معـماریتهران
114زابلی بهابادی شایامهندسی معـماریتهران
115قائـمی شهـرزادمهندسی معـماریتهران
116داهــی ســـارامهندسی معـماریتهران
117مدیرصانمی سپیدهمهندسی معـماریتهران
118رحـمانی شـادیمهندسی معـماریتهران
119شعبانی راوری نیلوفرمهندسی معـماریتهران
120رشیـدی دیـبــامهندسی معـماریتهران
121محمدی سربند صبامهندسی معـماریتهران
122آســوده هـدیـهمهندسی معـماریتهران
123علمدار مینامهندسی معـماریتهران
124صادقی حانیهمهندسی معـماریتهران
125قورچیان مهسامهندسی معـماریتهران
126سیف الهی سحرمهندسی معـماریتهران
127یگانی طوبیمهندسی معـماریتهران
128شهیم درسامهندسی معـماریتهران(پردیس)
129سـلوک نسیــممهندسی عـمـرانتهران
130قنبری نیر شرارهمهندسی عـمـرانتهران
131بنی احمد پرنیانمهندسی عـمـرانتهران
132کرمــانی النــازمهندسی عـمـرانتهران
133حسیـنی مهسـامهندسی عـمـرانتهران
134حاجیان مرواریـدمهندسی عـمـرانتهران
135حاجیـان عسـلمهندسی عـمـرانتهران
136غفاری اسکوئی مهتابمهندسی عـمـرانتهران
137عابـدینی فرزانـهمهندسی عـمـرانتهران
138جعفرزاده سارامهندسی عـمـرانتهران
139قره گونه صدفعلوم و مهندسـی ابتهران
140مصباحی طریقی آناهیدمهندسی کامپیوترتهران
141کشوری آرویــنمهندسی کامپیوترتهران
142صـدر بزاز نسـیممهندسی کامپیوترتهران
143ذوالـفقار مـریـممهندسی کامپیوترتهران
144عسکرپورمهرنوشمهندسی کامپیوترتهران
145بحـری نیـلوفــرمهندسی کامپیوترتهران
146ابوالفتحی گل آذینمهندسی کامپیوترتهران
147بـهـزادی مهسـامهندسی کامپیوترتهران
148مگردیچیان آنـتمهندسی کامپیوترتهران
149چـهـرازی آیـدامهندسی کامپیوترتهران
150مولوی زاده فاطمهمهندسی کامپیوترتهران
151جـواهری فـاطمهمهندسی کامپیوترتهران
152رنـجبـری هـانیهمهندسی کامپیوترتهران
153مــوزه مـیـنـومهندسی کامپیوترتهران
154سپهری ستــارهمهندسی کامپیوترتهران
155مهــر پـرینــازمهندسی کامپیوترتهران
156متولی باشی نفیسهمهندسی کامپیوترتهران
157اربابـی آیـسـانمهندسی کامپیوترتهران
158ازگلـی نیـوشـامهندسی کامپیوترتهران
159شهید زاده نوشینمهندسی کامپیوترتهران
160صبری نازنینمهندسی کامپیوترتهران
161رحیم زاده نازنینمهندسی کامپیوترتهران
162طاهرخانچی شبنممهندسی کشاورزیتهران
163جهاندیده مهسامهندسی کشاورزیتهران
164شجاعـی فاطمهمهندسی کشاورزیتهران
165محمد حسینی زینبمهندسی کشاورزیتهران
166اردکانـی تینــامهندسی کشاورزیتهران
167وطنی اسکویی آیدامهندسی کشاورزیتهران
168جلالی فراهانی ترانهمهندسی کشاورزیتهران
169هاتـفی مهتــابمهندسی کشاورزیتهران
170بـهرامعلی مهتــامهندسی کشاورزیتهران
171سهرابی نیـا صبـامهندسی منابع طبیعیتهران
172زارع زاده کیاندختمهندسی مـتالوژیتهران
173قـدرت سپیــدهمهندسی مـتالوژیتهران
174حسن زاده مرجانمهندسی مـتالوژیتهران
175عبدی سبوحی یاسمنمهندسی مـتالوژیتهران
176برخورداری مارالزیست سلولی مولکولیتهران
177میراب زاده یاسمنزیست سلولی مولکولیتهران
178کاظــمی کیانـازیست سلولی مولکولیتهران
179فـراهانی سـارازیست سلولی مولکولیتهران
180قاسـم نژاد سارامیکروبـیولـوژیتهران
181وطن خواه ملودیمیکروبـیولـوژیتهران
182یمینی شریف ریحانهمیکروبـیولـوژیتهران
183ارمـغان شیریـنمیکروبـیولـوژیتهران
184رضایی عدل سپیدهمیکروبـیولـوژیتهران
185سیــری ســاراژنــتـــیــکتهران
186وجــر مهـشـادژنــتـــیــکتهران
187شیـشه گر مهساژنــتـــیــکتهران
188هدایــت هدیــهعلـوم اقـتـصـادتهران
189صبـوحی مهکامهعلـوم اقـتـصـادتهران
190مـجاهـد نـوشینعلـوم اقـتـصـادتهران
191صـابری نیـوشـاعلـوم اقـتـصـادتهران
192نـوروزی مـهتــاعلـوم اقـتـصـادتهران
193مهذب ترابی سوگندعلـوم اقـتـصـادتهران
194زمـردیـان آیـداعلـوم اقـتـصـادتهران
195فـتـاح مهتـابعلـوم اقـتـصـادتهران
196باباخان تیموری شیداعلـوم اقـتـصـادتهران
197ستـوده ساغــرعلـوم اقـتـصـادتهران
198مشهودی کتایونعلـوم اقـتـصـادتهران
199زارعـی نازنیــنعلـوم اقـتـصـادتهران
200خلیـل بیگی نژلاعلـوم اقـتـصـادتهران
201نامـداری آرمیتـاریاضـی مـحـضتهران
202مالـک مـرجـانریاضـی مـحـضتهران
203طهرانی آواساداتریاضـی مـحـضتهران
204روشنی تبریزی آیداریاضـی مـحـضتهران
205کیـان فـر پـگاهفیزیک مـحـضتهران
206هوشمند ضیافی هلیافیزیک مـحـضتهران
207معمارزاده سرونازفیزیک مـحـضتهران
208علیـاری مــارالفیزیک مـحـضتهران
209عـلامـه پـانیـذفیزیک مـحـضتهران
210فراهانـی غــزالفیزیک مـحـضتهران
211مجابی پرستو ساداتفیزیک مـحـضتهران
212کرمــانی سالومهفیزیک مـحـضتهران
213پــورنیـا صـدففیزیک مـحـضتهران
214حق نثار فرد بتسابهفیزیک کاربـردیتهران
215فتحی وند خلیلی دل آرامفــیـزیـکتهران
216زرکش کاشانی رعناآمــــــــــارتهران
217گلچـی شیریـنآمــــــــــارتهران
218ثابتــی آویــدهآمــــــــــارتهران
219گلی هاینهآمــــــــــارتهران
220نعمت گرگانی نیـناشیــمی مـحـضتهران
221افخمـی مهرنـاززیست شـنـاسـیتهران
222جـاویـدان آیـدازیست شـنـاسـیتهران
223افشین منـش الهامزیست شـنـاسـیتهران
224شجاعی باغینی پرستوزیست شـنـاسـیتهران
225ریـاحـی سپـندزیست شـنـاسـیتهران
226علـمی زاده آزادهطراحـی صـنعتـیتهران
227قاسـمیان شقایقطراحـی صـنعتـیتهران
228عـظیمـی گلنـازطراحـی صـنعتـیتهران
229عـبـادی ســاراعـلوم مهـندسـیتهران
230صفـاری فـاطمهعـلوم مهـندسـیتهران
231فـرج پور نیلوفـرعـلوم مهـندسـیتهران
232واحــدی طـــلاحـــــقــــوقتهران
233ارویـــی ســاراروان شــنـاسـیتهران
234حـاج قاسمی نوشینروان شــنـاسـیتهران
235ســاریخانی آیدازبـان انـگلیسـیتهران
236صـالحی سپـیدهزبـان انـگلیسـیتهران
237دایــی نــگــارزبـان فـرانـسـهتهران
238تفنگچی پاریتــازبـان آلـمـانــیتهران
239حسین خانلی مهسافن آوری اطلاعاتتهران
240کیـهانفر نگیــنسینما-کارگردانیتهران
241خلیلی فرد یاسمنسینما-کارگردانیتهران
242زرگامــی آلـالـهسینما-کارگردانیتهران
243سپید عسکری سپیدهکــتــابــداریتهران
244رستـمی نوشیـنهـــــنــــرتهران
245شایسته مهر ساراهـــــنــــرتهران
246واژبخــت غـزالهمدیریت فرهنگی هنریتهران
247سبـزواری بــهارمدیریت مـــالیتهران
248اخوی راد سیده ایماءمدیریت مـــالیتهران
249احمـدی سـالومهمدیریت مـــالیتهران
250بــهزادی رکسانامدیریت مـــالیتهران
251رضـوان یاسـمنمدیریت مـــالیتهران
252حسینی مونا ساداتمدیریت بانکداریتهران
253نـورعلی مهـشیدمدیریت بانکداریتهران
254اخـلاقـی سـوگلمدیریت بازرگانیتهران
255محـزون یاسـمنمدیریت بازرگانیتهران
256طهمـاسبی سـمنمدیریت بازرگانیتهران
257کوچک کوثری سمانهمدیریت بازرگانیتهران
258خـالقی ارغــوانمدیریت بازرگانیتهران
259مصبـاحی فردیسمدیریت بازرگانیتهران
260سعید منجمیان سپیدهمدیریت بازرگانیتهران
261نوری نژاد پانیذمدیریت بازرگانیتهران
262هنـرمنــد زهـرامـدیریت بـیـمهتهران
263شــامـلو صـدفمـدیریت بـیـمهتهران
264جـاویــدان آیـدامدیریت خدمات بهداشتیتهران
265کیــازل شـهرزادمدیریت دولتــیتهران
266دیــانـی دیـبــامدیریت صنـعتیتهران
267خلیـل زاده الهاممدیریت صنـعتیتهران
268تـوکلیـان ملیـکامدیریت صنـعتیتهران
269رستمی نژاد نیلوفـرمدیریت صنـعتیتهران
270بیـهقی شـقایـقمدیریت صنـعتیتهران
271حسین پور پرنیـامدیریت صنـعتیتهران
272نــظـری ســارامدیریت صنـعتیتهران
273کرمـی شـیریـنمدیریت گـمرکیتهران
274نـوبهار نـازنیـنحــســابـداریتهران
275ذکــائیان گلنـازحــســابـداریتهران
276پیــمان مـریـمحــســابـداریتهران
277تیـرگری کیانوشحــســابـداریتهران
278نـصـیـریـان آواحــســابـداریتهران
279مهین صمدی پریاحــســابـداریتهران
280کامیـاب نـازنیـنحــســابـداریتهران
281برادران انارکی نـگارحــســابـداریتهران
282مـیـری پـانیــذعلوم آزمایشگاهیتهران
283طباطبائیان پانته آعلوم آزمایشگاهیتهران
284اشـتـری مـریمعلوم آزمایشگاهیتهران
285واحـدی ژامــکفـیـزیـوتـراپـیتهران
286حمیــدی صدفعلوم وصنایع غذاییتهران
287رضــا ســایـهرادیـــولــوژیتهران
288اشـتری بـیـتـابهداشت حرفه ایتهران
289روح الایمان یاسمنبهـداشت محیـطتهران
290صــادق راضیـهاتــاق عــمــلتهران
291اعرابی هاشمی نیوشاخـدمات پزشکـیتهران
292پیـری نیری پرستوبـــرق_الکترونیکامیرکبیر
293خـلیل زاده مـریـمبـــرق_الکترونیکامیرکبیر
294هـوشـمنـد کیمیـابـــرق_الکترونیکامیرکبیر
295خـطیبـی نیـلوفـربـــرق_الکترونیکامیرکبیر
296هومان فر روشنـکبـــرق_الکترونیکامیرکبیر
297نــوروزی نــهـالبـــرق_الکترونیکامیرکبیر
298منظری توکلی زهرابـــرق_الکترونیکامیرکبیر
299روشنی رومینابـــرق_الکترونیکامیرکبیر
300شکرریز ملیکابـــرق_الکترونیکامیرکبیر
301فخر طباطبایی پریسابـــرق_الکترونیکامیرکبیر
302حاجی سنامهندسی مکانیـکامیرکبیر
303صالح زاده نوبری النازمهندسی مکانیـکامیرکبیر
304جلال زاده فرد مانلیمهندسی مکانیـکامیرکبیر
305کـرمـانـی گلـریزمهندسی مکانیـکامیرکبیر
306عـلایـی مـرضیـهمهندسی مکانیـکامیرکبیر
307حبیبـیان آنـاهیتامهندسی مکانیـکامیرکبیر
308شرفی آناهیتامهندسی مکانیـکامیرکبیر
309حاجی کاظمی دیبامهندسی مکانیـکامیرکبیر
310الـویـری حـوریـهمهندسی کامپیوترشریف
311فـاضـلی ســودهمهندسی کامپیوترامیرکبیر
312فــروزش نـگیـنمهندسی کامپیوترامیرکبیر
313بابادی درنامهندسی کامپیوترامیرکبیر
314اتـابکـی نیـکتـاعلــوم کامپیوتـرامیرکبیر
315امیـنـی پـانیــذعلــوم کامپیوتـرامیرکبیر
316درویش جزی شوکامهندسی هوا فـضاامیرکبیر
317مدنی اصفهانی مهسامهندسی هوا فـضاامیرکبیر
318بـرجیان سـوگلمهندسی پـلیمـرامیرکبیر
319ضـیایی یـاسمینمهندسی پـلیمـرامیرکبیر
320میـرمهدی نیلوفرمهندسی پـلیمـرامیرکبیر
321حضـرتـی مهسـامهندسی پـلیمـرامیرکبیر
322گـودرزی آذیــنمهندسی پـلیمـرامیرکبیر
323رحیمـی یاسمـنمهندسی پـلیمـرامیرکبیر
324میرابی پرنیانمهندسی پـلیمـرامیرکبیر
325نیرمی نشاطمهندسی پـلیمـرامیرکبیر
326ســاعـد غـزالمهندسی عـمـرانامیرکبیر
327کریمی ترنممهندسی عـمـرانامیرکبیر
328فراهانی پانیذمهندسی عـمـرانامیرکبیر
329حبیبی مشفق سحرمهندسی عـمـرانامیرکبیر
330زجـاجـی مهسـامهندسی پـزشکیامیرکبیر
331غـرایـی نـازلـیمهندسی پـزشکیامیرکبیر
332حاج ابولقاسمی املیامهندسی پـزشکیامیرکبیر
333مـیـرزاده آیــدامهندسی پـزشکـیامیرکبیر
334کیان ارثی سوگلمهندسی پـزشکـیامیرکبیر
335عیوضی زاده زهرامهندسی پـزشکـیامیرکبیر
336طاهری علیا سارینامهندسی پـزشکـیامیرکبیر
337سلطان بایزیدی ارشینمهندسی پـزشکـیامیرکبیر
338پرنیانی فاطمهمهندسی پـزشکـیامیرکبیر
339شـیـخ ریـحـانهمهندسی صنـایـعامیرکبیر
340مـیلانـلـو لیـلامهندسی صنـایـعامیرکبیر
341نجاری نـستـرنمهندسی صنـایـعامیرکبیر
342هیـربـد مـاهبنمهندسی صنـایـعامیرکبیر
343فرهمند آزاد درسامهندسی صنـایـعامیرکبیر
344حسینی رومینامهندسی صنـایـعامیرکبیر
345خوشبخت آینازمهندسی صنـایـعامیرکبیر
346دامـغانیـان شیمامهندسی متـالوژیامیرکبیر
347دلـجــو بـهـارهمهندسی متـالوژیامیرکبیر
348آل صفر آذینمهندسی متـالوژیامیرکبیر
349گنج پرور موژانمهندسی متـالوژیامیرکبیر
350مـهـران کیـمیـامهندسی مــعـدنامیرکبیر
351ضیایی پانیذمهندسی مــعـدنامیرکبیر
352سـمنانی پرستـومهندسی شیــمیامیرکبیر
353مـطلبی مـه گـلمهندسی شیــمیامیرکبیر
354مـطیـعی مـهسامهندسی شیــمیامیرکبیر
355صاحب زمانی سلالهمهندسی شیــمیامیرکبیر
356متـقی زاده پگـاهمهندسی شیــمیامیرکبیر
357نـصیـری سـمیرامهندسی شیــمیامیرکبیر
358وطنی نظافت پگاهمهندسی شیــمیامیرکبیر
359سلیمانی بابادی حوریسامهندسی شیــمیامیرکبیر
360رستمی درسامهندسی شیــمیامیرکبیر
361شهیدی تینامهندسی شیــمیامیرکبیر
362علیخانی ملیکامهندسی شیــمیامیرکبیر
363آهنج ثمینمهندسی شیــمیامیرکبیر
364رستم پور مینامهندسی شیــمیامیرکبیر
365دنیـاداری رومینامهندسی مــــوادامیرکبیر
366آبــی نــهـالمهندسی مــــوادامیرکبیر
367عبدالصمدی مینامهندسی نســاجیامیرکبیر
368چابـک دست آنامهندسی نســاجیامیرکبیر
369شــناسا تــرانهمهندسی نســاجیامیرکبیر
370عزیزی قنادی سمرمهندسی نســاجیامیرکبیر
371شــاکری مـینـامهندسی نســاجیامیرکبیر
372هــاشمی زهـرهمهندسی نســاجیامیرکبیر
373منافی شیـریـنمهندسی نســاجیامیرکبیر
374آل هاشمی تینامهندسی نســاجیامیرکبیر
375میـرصانـع سـارامهندسی نســاجیامیرکبیر
376شاهنگیان زهرامهندسی نســاجیامیرکبیر
377ملکیان ثابت فرانکمهندسی نســاجیامیرکبیر
378حسینی رائیکامهندســی انرژیامیرکبیر
379حسنی مطهرهمهندســی نفـتامیرکبیر
380کاظمی سارامهندسـی دریـــاامیرکبیر
381محمدی بیدمشکی روژانفـیـزیکامیرکبیر
382خوشنویسان لادنبرق و الکـترونیـکعلم و صنعت
383خواجه نصیرجهرمی فاطمهبرق و الکـترونیـکعلم و صنعت
384وارسته منش مهدیسمهندسی معـماریعلم و صنعت
385طبـایی زاده کیمیامهندسی معـماریعلم و صنعت
386رفـیـعی مـهسـامهندسی معـماریعلم و صنعت
387باباخــانی شـرارهمهندسی معـماریعلم و صنعت
388کریـم نـژاد پـگاهمهندسی معـماریعلم و صنعت
389صــفایـی سحـرمهندسی معـماریعلم و صنعت
390منوچهری فر مریممهندسی معـماریعلم و صنعت
391فـاتـحی نیـلگونمهندسی معـماریعلم و صنعت
392قنـبری هنـگامـهمهندسی معـماریعلم و صنعت
393شـاهیـن پـریــامهندسی معـماریعلم و صنعت
394حبیبی مشفق سپیدهمهندسی معـماریعلم و صنعت
395نسوادرانی نیوشـامهندسی عـمـرانعلم و صنعت
396فرزانه رفعت مرواریدمهندسی عـمـرانعلم و صنعت
397اسـرافیـلی حنـامهندسی عـمـرانعلم و صنعت
398قـاضـی فـرنــازمهندسی عـمـرانعلم و صنعت
399پارسا پورمقدم پرنامهندسی عـمـرانعلم و صنعت
400پـورفـرزام مریـممهندسی عـمـرانعلم و صنعت
401بـراتـی فـاطـمهمهندسی عـمـرانعلم و صنعت
402فرشچی حیدری فاطمهمهندسی عـمـرانعلم و صنعت
403مرادی ارغوانمهندسی عـمـرانعلم و صنعت
404خـامــسـی آرزومهندسی صنـایـععلم و صنعت
405وکیـلی مقدم رهامهندسی صنـایـععلم و صنعت
406بـنـی آدم ســارامهندسی صنـایـععلم و صنعت
407اصـغـری مــوژانمهندسی صنـایـععلم و صنعت
408قلـمبـر شیریــنمهندسی صنـایـععلم و صنعت
409فــرج پـور عسـلمهندسی صنـایـععلم و صنعت
410پـور اسدالله مهسـامهندسی صنـایـععلم و صنعت
411شـیخـان سـوگـلمهندسی صنـایـععلم و صنعت
412قـنـادی مـهســامهندسی صنـایـععلم و صنعت
413خـراسـانی غـزالهمهندسی صنـایـععلم و صنعت
414غفاری قمی فاطمه زهرامهندسی کامپیوترعلم و صنعت
415اکــبری شــادیمهندسی مـتالوژیعلم و صنعت
416گــل صـــــبـامهندسی مـتالوژیعلم و صنعت
417بـاقـرپـور سـانازمهندسی مـتالوژیعلم و صنعت
418بهزاد مینامهندسی مـتالوژیعلم و صنعت
419عـامری مهاباد ندامهندسی مـــوادعلم و صنعت
420جـدیـدی زیـنبمهندسی مـــوادعلم و صنعت
421صادقـی سپیـدهمهندسی مـــوادعلم و صنعت
422گودرزی ریـحانهمهندسی مـــوادعلم و صنعت
423حیــدری نــژلامهندسی شیــمیعلم و صنعت
424کاظمـی پانتـه آمهندسی شیــمیعلم و صنعت
425فدایی خوئی هیلدامهندسی شیــمیعلم و صنعت
426فیروز بخت بهنازمهندسی شیــمیعلم و صنعت
427فـراهـانی گلنـارمهندسی شیــمیعلم و صنعت
428میـرسیاقی مـونامهندسی شیــمیعلم و صنعت
429احمدی پویا زینبمهندسی شیــمیعلم و صنعت
430مـلائیـان ملیسامهندسی شیــمیعلم و صنعت
431اصغری کیمیامهندسی شیــمیعلم و صنعت
432رضـوی فـرنـوشریاضــی مـحـضعلم و صنعت
433فرهـندی هـدیهشیــمی مـحـضعلم و صنعت
434رضـایـی ســاراشیــمی مـحـضعلم و صنعت
435رشـدیـه گلشـنطـــــراحــــیعلم و صنعت
436نعمت الهی گلنازریاضیات و کاربردهاعلم و صنعت
437نـجـاتـی آیـلارفــیــــزیـــکعلم و صنعت
438شپهری یان نسترنمهندسی بــــرقخواجه نصیرالدین
439جلالی بید گلی فرزانهمهندسی بــــرقخواجه نصیرالدین
440صـداقـت فـرزانهمهندسی بــــرقخواجه نصیرالدین
441نـعمـانـی صـدفمهندسی مکانیـکخواجه نصیرالدین
442دهـقان نژاد شیدامهندسی مکانیـکخواجه نصیرالدین
443نوربخش درنامهندسی مکانیـکخواجه نصیرالدین
444منشی زاده آریسامهندسی مکانیـکخواجه نصیرالدین
445طهرانی پور پردیسمهندسی کامپیوترخواجه نصیرالدین
446الوندی یاسمینمهندسی کامپیوترخواجه نصیرالدین
447دادار مــهتـــابمهندسی کامپیوترخواجه نصیرالدین
448مـعصـومی مـژدهمهندسی کامپیوترخواجه نصیرالدین
449منـوچـهری آزادهمهندسی کامپیوترخواجه نصیرالدین
450شکیبا سارامهندسی کامپیوترخواجه نصیرالدین
451هوشدار تهرانی هیلدامـهـندســی ITخواجه نصیرالدین
452امیری ثوری المیرامـهـندســی ITخواجه نصیرالدین
453سپهسالاری یاسمنمهندسی صنـایـعخواجه نصیرالدین
454نــوبـان پـریــامهندسی صنـایـعخواجه نصیرالدین
455بزرگمهری فرانـکمهندسی صنـایـعخواجه نصیرالدین
456آل صـفـر صـدفمهندسی صنـایـعخواجه نصیرالدین
457جــوادی سانــازمهندسی صنـایـعخواجه نصیرالدین
458بنی جمالی مرسدهمهندسی صنـایـعخواجه نصیرالدین
459چـــکـاد یـــاسمهندسی صنـایـعخواجه نصیرالدین
460فـرجـی فـرحـنازمهندسی صنـایـعخواجه نصیرالدین
461طاهرزاده شیوامهندسی صنـایـعخواجه نصیرالدین
462صباحی موسوی نگارمهندسی شیــمیخواجه نصیرالدین
463جـمـال پـریـنــازمهندسی شیــمیخواجه نصیرالدین
464علی زاده فنائی شیلامهندسی عـمـرانخواجه نصیرالدین
465جواهری ستارهمهندسی عـمـرانخواجه نصیرالدین
466قـــزاق بــهــارهمهندسی عـمـرانخواجه نصیرالدین
467نـصـیـری پـریسـامهندسی عـمـرانخواجه نصیرالدین
468اتحادیه کوچک آزادهمهندسی عـمـرانخواجه نصیرالدین
469پـوراحـمـد مهسـامهندسی عـمـرانخواجه نصیرالدین
470طاهری پریامهندسی عـمـرانخواجه نصیرالدین
471تباری پارمیسمهندسی عـمـرانخواجه نصیرالدین
472برهان زاده تینامهندسی متالوژیخواجه نصیرالدین
473میـرحـسینـی آیهمهندسی مـــوادخواجه نصیرالدین
474قـضـاوتی یـگانـهریاضـی مـحـضخواجه نصیرالدین
475اقـلیـمـی ســارافیزیـک مـحـضخواجه نصیرالدین
476کشـوردوست مینافیزیـک مـحـضخواجه نصیرالدین
477بـنـایی بـهنـوشفیزیـک مـحـضخواجه نصیرالدین
478مـعصـومـی مژدهفیزیـک مـحـضخواجه نصیرالدین
479مهـدوی پـریسـاشیـمی مـحـضخواجه نصیرالدین
480رئیـسیـان رویـاشیـمی مـحـضخواجه نصیرالدین
481رهبر فرزامی سـمیراشیـمی مـحـضخواجه نصیرالدین
482معینی جزنی نگارریاضیات و کاربردهاخواجه نصیرالدین
483داوودی مــهســابرق و الکـترونیـکشهیدبهشتی
484کوچک کوثری آویشمهندسی بــــرقشهیدبهشتی
485صــفایـی نــگینمهندسی بــــرقشهیدبهشتی
486بیـت الله پور سـارامهندسی بــــرقشهیدبهشتی
487شـافعیان شـقایـقمهندسی بــــرقشهیدبهشتی
488کاظمی والا رومـینامهندسی بــــرقشهیدبهشتی
489حیـدری یگــانـهمهندسی بــــرقشهیدبهشتی
490حزین سارامهندسی بــــرقشهیدبهشتی
491قندچی ماه یارمهندسی بــــرقشهیدبهشتی
492صنعت جو روژانمهندسی بــــرقشهیدبهشتی
493فـدایی شــهـرزادمهندسی معـماریشهیدبهشتی
494میرزمانی وکیلی آناهیتامهندسی معـماریشهیدبهشتی
495بــخشایش ژالــهمهندسی معـماریشهیدبهشتی
496مــالـک مــونـامهندسی معـماریشهیدبهشتی
497روحانی رانکوهی لیلامهندسی معـماریشهیدبهشتی
498شــفایی نـوشینمهندسی معـماریشهیدبهشتی
499چــگینی پـرستومهندسی معـماریشهیدبهشتی
500هــمدانچی هـالهمهندسی معـماریشهیدبهشتی
501گـل نـام غــزلمهندسی معـماریشهیدبهشتی
502هوشـمند سـتارهمهندسی معـماریشهیدبهشتی
503مستعلی پارسا زهرامهندسی معـماریشهیدبهشتی
504صمدزاده اهرابی لیلیمهندسی معـماریشهیدبهشتی
505مـبینی هــانـیهمهندسی معـماریشهیدبهشتی
506امینی افشار سارامهندسی معمـاریشهیدبهشتی
507شاه محمدخانی هلیامهندسی معمـاریشهیدبهشتی
508وفا غزلمهندسی معمـاریشهیدبهشتی
509علافچی النازمهندسی عمرانشهیدبهشتی
510حلاجیان مرضیهمهندسی کامپیوترشهیدبهشتی
511تــوکل ســـانازمهندسی کامپیوترشهیدبهشتی
512رستم کلایی پـانیذمهندسی کامپیوترشهیدبهشتی
513انــصاری نیـلوفرمهندسی کامپیوترشهیدبهشتی
514نیــکوکار آرمینامهندسی کامپیوترشهیدبهشتی
515مـولایی مهر لیدامهندسی کامپیوترشهیدبهشتی
516غفاری پور شادانمهندسی کامپیوترشهیدبهشتی
517عربـشاهی مریممهندسی کامپیوترشهیدبهشتی
518حکیمی پـور پگاهمهندسی کامپیوترشهیدبهشتی
519مـؤید پور دلنـوازمهندسی کامپیوترشهیدبهشتی
520طـاهرخانی مریممهندسی کامپیوترشهیدبهشتی
521تاج گردون فاطمهمهندسی کامپیوترشهیدبهشتی
522قــائـمـی الـهاممهندسی شیــمیشهیدبهشتی
523اسمعیل پور مرجانمهندسی شیــمیشهیدبهشتی
524فرهنگ رازی نیلوفرمهندسی شیــمیشهیدبهشتی
525بـینش پـور پـگاهمهندسی صنـایـعشهیدبهشتی
526فـتوره چـی پانیذمهندسی صنایع غذاییشهیدبهشتی
527صـفاوردی شادیمهندسی صنایع غذاییشهیدبهشتی
528قـضـایی شـیـوامهندسی صنایع غذاییشهیدبهشتی
529پـیـله ور طـنـازمهندسی صنایع غذاییشهیدبهشتی
530عــامـلی صـبـاعـلـوم تـغـذیــهشهیدبهشتی
531خواجه زاده سپیدهعـلـوم تـغـذیــهشهیدبهشتی
532شـناسـا مـستانهتــــغـــذیـــهشهیدبهشتی
533نیک حضلت مژگانتــــغـــذیـــهشهیدبهشتی
534اسماعیل زاده فرنازتــــغـــذیـــهشهیدبهشتی
535سـتایش نیـوشـاتــــغـــذیـــهشهیدبهشتی
536دانـشور سـمیـراتــــغـــذیـــهشهیدبهشتی
537هروی فرد سودابهتــــغـــذیـــهشهیدبهشتی
538جـونــوش مـنـاتــــغـــذیـــهشهیدبهشتی
539مـجیدی نـازنیـنتــــغـــذیـــهشهیدبهشتی
540شــریفی شیریـنتــــغـــذیـــهشهیدبهشتی
541ایــرلــو نـادیـاعلوم و صنایع غذاییشهیدبهشتی
542سـیفی نیلـوفـرعلوم و صنایع غذاییشهیدبهشتی
543اسماعیل پورمژگانمدیـریت صنعـتیشهیدبهشتی
544رجـوعـی مـارالمدیـریت صنعـتیشهیدبهشتی
545حسین پولی فرانکمدیـریت صنعـتیشهیدبهشتی
546حـیـدری لیــدامدیـریـت بازرگانیشهیدبهشتی
547بیات خردمند آیدامدیـریـت بازرگانیشهیدبهشتی
548افتخاری مفرد بهارمدیـریـت بازرگانیشهیدبهشتی
549دهقان منشادی شیدامدیـریـت بازرگانیشهیدبهشتی
550طـهران چی تـارامدیـریـت مــالیشهیدبهشتی
551رضا اسمعیلی پرگلمدیـریـت دولتـیشهیدبهشتی
552نـیکروان هـدیـهحــســابــداریشهیدبهشتی
553کاووسی افـسـونحــســابــداریشهیدبهشتی
554نیـلچیـان مـژدهحــســابــداریشهیدبهشتی
555دادمنـش آویـدهحــســابــداریشهیدبهشتی
556احمدزاده آرمیتـاحــســابــداریشهیدبهشتی
557راســتانی سـاراآمــــــــــارشهیدبهشتی
558خسروخواه یاسمینآمــــــــــارشهیدبهشتی
559بـــرکـــت آواآمــــــــــارشهیدبهشتی
560ضــیایی سـمـرعلـوم اقـتـصـادشهیدبهشتی
561سـتایش هـدیـهعلـوم اقـتـصـادشهیدبهشتی
562ایلخانی پور یاسمنعلـوم اقـتـصـادشهیدبهشتی
563علایی فرشیریـنعلـوم اقـتـصـادشهیدبهشتی
564داوری آرزوعلـوم اقـتـصـادشهیدبهشتی
565مینویی فـربهنازعلـوم اقـتـصـادشهیدبهشتی
566شـریف سرویـنعلـوم اقـتـصـادشهیدبهشتی
567نوروزی آیسانعلـوم اقـتـصـادشهیدبهشتی
568رمضـانی فـریالریاضـی مـحـضشهیدبهشتی
569صاحب نسق شهرزادریاضـی مـحـضشهیدبهشتی
570ذاکـری نیـلوفـرریاضـی مـحـضشهیدبهشتی
571معرفت خواه مهتابریاضـی مـحـضشهیدبهشتی
572مـالکـی هـدیـهریاضـی مـحـضشهیدبهشتی
573زرگری یـاسـمـنریاضـی مـحـضشهیدبهشتی
574بهشت کار مـوژانفیزیک مـحـضشهیدبهشتی
575علی عسگریان آناهیتافیزیک مـحـضشهیدبهشتی
576سید فروتن نیلوفرفیزیک مـحـضشهیدبهشتی
577مـعصومـی دلارامفیزیک مـحـضشهیدبهشتی
578شـهبازی مـریـمشیـمی مـحـضشهیدبهشتی
579غریبی مرزنکلا مهساشیـمی مـحـضشهیدبهشتی
580حیـدر زاده فـرنازشیـمی مـحـضشهیدبهشتی
581جـنـتی نـیکتـاشیـمی مـحـضشهیدبهشتی
582شـیـرون پـوپکشیـمی مـحـضشهیدبهشتی
583خـرم آبادی بتولشیـمی مـحـضشهیدبهشتی
584ابراهیمیان کاملیاشیـمی مـحـضشهیدبهشتی
585حاجی آقا طهرانی غزالروان شــنـاسـیشهیدبهشتی
586اردانـی آســیهروان شــنـاسـیشهیدبهشتی
587مـطیـعی حـوراروان شــنـاسـیشهیدبهشتی
588پـرویـز یلــدازیست شـنـاسـیشهیدبهشتی
589سـعادت سپیـدهزیست شـنـاسـیشهیدبهشتی
590ضیــائیان تـرانهزیست شـنـاسـیشهیدبهشتی
591محـمودی شادیزیست شـنـاسـیشهیدبهشتی
592جـنتی پـانتـه آزیست شـنـاسـیشهیدبهشتی
593عسگریان یاسمنزیست شـنـاسـیشهیدبهشتی
594سبـزعلی مهرناززیست شـنـاسـیشهیدبهشتی
595بـاقـری رعـنـازیست شـنـاسـیشهیدبهشتی
596نیـک زاده حانیهزیــســـــــتشهیدبهشتی
597هلالی شرق هلیاعلوم آزمایشگاهیشهیدبهشتی
598باریکانی شــیدهعلوم آزمایشگاهیشهیدبهشتی
599زرگر زاده مـوژانعلوم آزمایشگاهیشهیدبهشتی
600ارویــی سـیـماعلوم آزمایشگاهیشهیدبهشتی
601طلائیان فرد غزلفـیـزیـوتـراپـیشهیدبهشتی
602بهارستانی شیرینرادیـــولـــوژیشهیدبهشتی
603اسفندی حامد طنازمــامـــایـــیشهیدبهشتی
604رعــنا پـریسـامــامـــایـــیشهیدبهشتی
605حجتی مهرنـوششنـوایی سـنجـیشهیدبهشتی
606هـاتـفی سـایـهبـهداشت حرفه ایشهیدبهشتی
607ستوده ماسوله مطهرهبـهداشت حرفه ایشهیدبهشتی
608احتـشام مهســابـهداشت محیــطشهیدبهشتی
609مجـتهدی هانیهزیـسـت مـولکولیشهیدبهشتی
610خاچیکیان سیس یانفیزیک هسـتـه ایشهیدبهشتی
611محلوجی مهشادکتــــابــــداریشهیدبهشتی
612آرامــی ســارازبـان انـگـلیـسیشهیدبهشتی
613وکیـلی الـهـامزبـان انـگـلیـسیشهیدبهشتی
614خلیلیان راضیـهزبـان فرانـــــسهشهیدبهشتی
615حاجی رحیمی مهسازبـان فرانـــــسهشهیدبهشتی
616سادات رسولی پارمیدازبـان روســـــیشهیدبهشتی
617حسن زاده شبنمایمنی صنعتیشهیدبهشتی
618تــرمــه ســاراپــزشـــکـــیعلوم پزشکی شهید بهشتی
619قــاجـار مـرجانپــزشـــکـــیعلوم پزشکی شهید بهشتی
620رضایی نژاد مهـساپــزشـــکـــیعلوم پزشکی شهید بهشتی
621سـلیـمی سـاغـرپــزشـــکـــیعلوم پزشکی شهید بهشتی
622طـاهـرخانچی بهارپــزشـــکـــیعلوم پزشکی شهید بهشتی
623نــوروزی غــزالپــزشـــکـــیعلوم پزشکی شهید بهشتی
624قــوام مــریــمپــزشـــکـــیعلوم پزشکی شهید بهشتی
625نـوربـخـش سرمهپــزشـــکـــیعلوم پزشکی شهید بهشتی
626کتابی مقدم پردیسپــزشـــکـــیعلوم پزشکی شهید بهشتی
627فـرجـی نوشـیـنپــزشـــکـــیعلوم پزشکی شهید بهشتی
628گلـسـتـانی هانیهپــزشـــکـــیعلوم پزشکی شهید بهشتی
629جـمشیـدی غزالهپــزشـــکـــیعلوم پزشکی شهید بهشتی
630امـیــری تـــاراپــزشـــکـــیعلوم پزشکی شهید بهشتی
631کریمی طاهری کیمیاپــزشـــکـــیعلوم پزشکی شهید بهشتی
632شاهرخ نیا نازنینپــزشـــکـــیعلوم پزشکی شهید بهشتی
633نجاری درساپــزشـــکـــیعلوم پزشکی شهید بهشتی
634آهـن چیان مینـوداروســـــــازیعلوم پزشکی شهید بهشتی
635شـربـتی شـیـداداروســـــــازیعلوم پزشکی شهید بهشتی
636فـروغـی نیـوشاداروســـــــازیعلوم پزشکی شهید بهشتی
637شـارعی شـیمـاداروســـــــازیعلوم پزشکی شهید بهشتی
638بــآبـادی دلارامداروســـــــازیعلوم پزشکی شهید بهشتی
639احسانی ساراداروســـــــازیعلوم پزشکی شهید بهشتی
640اهدایی وند صدفداروســـــــازیعلوم پزشکی شهید بهشتی
641زمانیان زینلی نگیندنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی شهید بهشتی
642سـجادی سـودابهدنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی شهید بهشتی
643غـلامین پـریساندنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی شهید بهشتی
644روحـانی کیـمیـادنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی شهید بهشتی
645صـدیـق نیا آذیندنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی شهید بهشتی
646علی محمد زاده مریمدنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی شهید بهشتی
647تقوی الحسینی سانازمهندسی پــزشکیعلوم پزشکی شهید بهشتی
648آقا محمد زاده صـبـــافیزیوتراپیعلوم پزشکی شهید بهشتی
649یزدان پناه کنازه محــدثـهپرستاریعلوم پزشکی شهید بهشتی
650شفیعی ملــیکـازیستعلوم پزشکی شهید بهشتی
651آگـــاه الـمـیـراپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
652تـرابـزاده فـاطمـهپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
653صـادقـی نـگـینپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
654فـرهـادی نیوشـاپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
655اربـاب مـــونــاپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
656شــکــور دلارامپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
657ناظرانی هوشمند تیناپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
658عــامـلی سـانـازپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
659خـسـروی نـسیمپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
660بصیری اصفهانی مژدهپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
661الــهـی مـرواریدپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
662حجتی طارمی وصالپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
663قـهرمـانـی شبنمپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
664عـظیـم زاده نــداپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
665بـهــروز لیـــلیپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
666گلـشـنی لـعـیــاپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
667مــحمـدی جانـانپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
668خـاونـدی مـریـمپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
669راسـتاد شـادابپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
670سیـد احـدی مارالپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
671پـاک راه سـپیـدهپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
672روحانی زادگان مرسدهپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
673اثنی عـشـری نیکوپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
674آریــا نـژاد آزیتـاپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
675کاشانی امیـن لادنپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
676نـقبـایـی گیـتـیپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
677مـجتبـوی هـلیـاپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
678رزمــجویی پـگاهپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
679شریفیان درچه پریساپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
680نریمانی ریحانهپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
681سرابادان ملیکاپــزشـــکـــیعلوم پزشکی تهران
682شرافتی پور مبیناداروســـــــازیعلوم پزشکی تهران
683اعتمادی نیکدختداروســـــــازیعلوم پزشکی تهران
684فـرنـودی عـسلداروســـــــازیعلوم پزشکی تهران
685وحیـد سـپـیـدهداروســـــــازیعلوم پزشکی تهران
686شعبانی راوری نازنینداروســـــــازیعلوم پزشکی تهران
687اویـار حسین آنیتاداروســـــــازیعلوم پزشکی تهران
688زمزم ریحـــانهداروســـــــازیعلوم پزشکی تهران
689مظلومی درســـاداروســـــــازیعلوم پزشکی تهران
690آبی نما روژینداروســـــــازیعلوم پزشکی تهران
691کریمان عسلداروســـــــازیعلوم پزشکی تهران
692اسمعیل نیا نسیمداروســـــــازیعلوم پزشکی تهران
693فــروغی مـهدیهدنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
694وفــایـی نـگیـندنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
695خراسانی زاده شادابدنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
696بـیـات حـنــانـهدنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
697ظـهوری نیـا شیدهدنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
698جـعفـرنـیـا شیوادنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
699شـایـان کیا عسلدنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
700خـان محمد روژیندنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
701مجازی امیری الهامدنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
702ریاض داوودی الهامدنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
703خوشخو نژاد نیکنامدنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
704مـصباح قدیمی لالهدنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
705سـیــاری مـریـمدنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
706چـیـت سـاز فوژاندنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
707پـور عـطار پریچهردنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
708افـتـخار مـعصومهدنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
709نـعمـت الهی مژدهدنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
710سـلـیمـــی کیمیادنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
711مهدی پور مه سیمادنـدان پـزشـکـیعلوم پزشکی تهران
712کـارگــر کیمـیـادامـپــزشـــکیعلوم پزشکی تهران
713صـالـح نیـلوفــردامـپــزشـــکیعلوم پزشکی تهران
714آذروش نــازنیــندامـپــزشـــکیعلوم پزشکی تهران
715بــدری بـهـــارهدامـپــزشـــکیعلوم پزشکی تهران
716محمودزادگان فرنازدامـپــزشـــکیعلوم پزشکی تهران
717بـیـــات الـنــازدامـپــزشـــکیعلوم پزشکی تهران
718بـرنجیـان سـمانهدامـپــزشـــکیعلوم پزشکی تهران
719قهرمانی ثمیندامـپــزشـــکیعلوم پزشکی تهران
720حسـن زاده فـاطمهزیست سلولی مولکولیعلوم پزشکی تهران
721صبـاحی نــرگـسزیست سلولی مولکولیعلوم پزشکی تهران
722کـوشـکی آذیــنعلوم آزمایشگاهیعلوم پزشکی تهران
723دهـقـانـی کیمـیاعلوم آزمایشگاهیعلوم پزشکی تهران
724عـزیـزیــها هلیاعلوم آزمایشگاهیعلوم پزشکی تهران
725مسچیان پانیذعلوم آزمایشگاهیعلوم پزشکی تهران
726جهـانگیـری ریحانهمهندسی کشاورزیعلوم پزشکی تهران
727محمدزاده نوین آرزوزمین شناسیعلوم پزشکی تهران
728زنــــــدی سمنمدیریت صنعتیعلوم پزشکی تهران
729پـورعطـــار پریچهرشیمی کاربردیعلوم پزشکی تهران
730رحـمانی شـبنـمعلـوم اقـتـصـادعلامه طباطبایی
731طیـبـی سـرونـازعلـوم اقـتـصـادعلامه طباطبایی
732شـهابـی مـرجانعلـوم اقـتـصـادعلامه طباطبایی
733نـصـیـرپـور نگارعلـوم اقـتـصـادعلامه طباطبایی
734عـلی زادگـان نگارعلـوم اقـتـصـادعلامه طباطبایی
735احـمدی پـرستـوعلـوم اقـتـصـادعلامه طباطبایی
736خلیلی فــاطمـهعلـوم اقـتـصـادعلامه طباطبایی
737نوروزی آیســانعلـوم اقـتـصـادعلامه طباطبایی
738صفرخانلو کیمیاعلـوم اقـتـصـادعلامه طباطبایی
739راثـی محـدث منااقتـصاد بازرگـانیعلامه طباطبایی
740بـهرامـی پـریـامدیـریت بازرگانیعلامه طباطبایی
741کـریمـی نسیـممدیـریت بازرگانیعلامه طباطبایی
742مـکـی بـهنــازمدیـریت بازرگانیعلامه طباطبایی
743درخشانی مهشادمدیـریت بازرگانیعلامه طباطبایی
744گـلپایگانی بیتـامدیـریت بازرگانیعلامه طباطبایی
745مرآتی شــادیمدیـریت بازرگانیعلامه طباطبایی
746بـشیری بـهـارمدیـریت بازرگانیعلامه طباطبایی
747شاهسون حدیثمدیـریت بازرگانیعلامه طباطبایی
748عبدالهیان تینامدیـریت بازرگانیعلامه طباطبایی
749صابـری هلیانـهمدیـریت دولـتـیعلامه طباطبایی
750سید صالحی سوگلمدیـریت دولـتـیعلامه طباطبایی
751طرق پیما شهرزادمدیـریت دولـتـیعلامه طباطبایی
752سلطانی زاده کیمیامدیـریت دولـتـیعلامه طباطبایی
753جـعفری نـازگلمدیـریت دولـتـیعلامه طباطبایی
754حاجی امجد صهـبــامدیریت دولتیعلامه طباطبایی
755ابـراهیـمی ملیکامدیـریت بـیـمـهعلامه طباطبایی
756رحـیمیـان شیدامدیـریت بـیـمـهعلامه طباطبایی
757هشیارسر نـازنینمدیـریت بـیـمـهعلامه طباطبایی
758یزدی نیا ریـحانهمدیـریت صنعـتیعلامه طباطبایی
759نمیرانیان نگـینمدیـریت صنعـتیعلامه طباطبایی
760جانی کبریمدیـریت صنعـتیعلامه طباطبایی
761ملکی بشرامدیـریت صنعـتیعلامه طباطبایی
762متـیـن روشـنـامدیـریت گـمرکیعلامه طباطبایی
763عـامـلی صـنـممدیریت جهانگردیعلامه طباطبایی
764لاجـوردی مرجانمدیریت جهانگردیعلامه طباطبایی
765کریمی نیک نگارمدیـریت هتلداریعلامه طباطبایی
766اقبـالیـان آیـداحــســابــداریعلامه طباطبایی
767فـرحناکیان موناحــســابــداریعلامه طباطبایی
768کیخسروانی پریساحــســابــداریعلامه طباطبایی
769اعتمادی یاسمنحــســابــداریعلامه طباطبایی
770صـلواتی گلنـازحــــقـــــوقعلامه طباطبایی
771ذبیحی یاسمـنآمــــــــــارعلامه طباطبایی
772نـورعلی غـزلآمــــــــــارعلامه طباطبایی
773ابراهیـمی دل آراآمــــــــــارعلامه طباطبایی
774سـلحشـورکتانهآمــــــــــارعلامه طباطبایی
775جـبروتی بهنـازآمــــــــــارعلامه طباطبایی
776رضازاده رومینـافیـزیـک مـحـضعلامه طباطبایی
777آل احـمـد مانازبـان انـگـلیـسیعلامه طباطبایی
778کرامـت مـارالزبـان انـگـلیـسیعلامه طباطبایی
779مدقالچـی سارازبـان انـگـلیـسیعلامه طباطبایی
780ابراهیمی ریحانزبـان فـرانــسـهعلامه طباطبایی
781کرکچی نیلوفـرروانــشـنـاسـیعلامه طباطبایی
782فیلی زاده صوفیاروانــشـنـاسـیعلامه طباطبایی
783میرابوالفتحی گلسارروانــشـنـاسـیعلامه طباطبایی
784بصیریزدی بهارروانــشـنـاسـیعلامه طباطبایی