دات نت نیوک
X

آرشیو اخبار:

سال تحصیلی 97-96
دوشنبه 27 فروردین 1397
number of visits: 80
بالاترین قبولی منطقه ٣نسبت (پذیرفته شدگان/شرکت کنندگان) در مرحله اول المپیادهای کشوریfi

بالاترین قبولی منطقه ٣نسبت (پذیرفته شدگان/شرکت کنندگان) در مرحله اول المپیادهای کشوریfi

بالاترین قبولی منطقه ٣نسبت (پذیرفته شدگان/شرکت کنندگان) در مرحله اول المپیادهای کشوریfi

تصاویر
  • بالاترین قبولی منطقه ٣نسبت (پذیرفته شدگان/شرکت کنندگان) در مرحله اول المپیادهای کشوریfi